Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Emerytury SB, klawiatury...
 
     

4.02.2020 r. przywracanie przywilejów emerytalnych SB-ekom

Panorama godz. 1800: oglądaj od min. 11 do 13,30:

https://vod.tvp.pl/video/panorama,04022020-1800,46198747

Wiadomości TVP godz. 1930: oglądaj od min. 555 do 825:

https://www.wiadomosci.tvp.pl/46201877/04022020-1930
30 września 2017 r. godz. 18:00 PANORAMA TVP
https://panorama.tvp.pl/33934355/30092017-1800 
informacje o pozbawieniu SB przywilejów emerytalnych od min. 8'12 do 12'35.
 
      Zgodnie z ustawą z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2007, nr 63, poz.424
z późn. zm.) zbrodnią przeciwko ludzkości jest m.in.: 
* internowanie na podstawie dekretu z dnia 13.12.1981 r. o stanie wojennym
   popełniana przez komendantow wojewódzki Milicji Obywatelskiej (art. 3 ustawy)
* zabójstwo (art. 2 ust. 1 ustawy)
* znęcanie się fizyczne i psychiczne (art. 2 ust. 1 ustawy)
* bezpodstawne aresztowanie i skazanie przez sąd lub kolegium ds. wykroczeń
   (art. 2 ust. 1 ustawy)
* zwolnienie z pracy z przyczyn politycznych, religijnych, itp. (art. 2 ust. 1 ustawy)
* podrabianie, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego
   (art. 2 ust. 1 ustawy)
* wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub samo poświadczenie nieprawdy w
  dokumencie (art. 2 ust. 1 ustawy)
* wypełnianie niezgodnie z wolą podpisanego blankietu zaopatrzonego cudzym
   podpisem (art. 2 ust. 1 ustawy)


Sąd Rejonowy Wydział Karny w Chełmie na dzień 14 lutego 2017 r. godz. 9:30
w sali 2 wyznaczył posiedzenie przeciwko byłemu komendantowi wojewódzkiemu
MO w Chełmie, który jest oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych
stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały
na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Chełmie decyzji o
internowaniach 68 działaczy ówczesnej opozycji – czytamy w komunikacie
Prokuratury Krajowej: 
czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/chelm/a/byly-komendant-wojewodzki-mo
-w-chelmie-oskarzony-przez-ipn,11582730/
 

Wyrok na komendanta wojewódzkiego MO we Włocławku:

 Na stronie: (www.fundacjagp.pl znajdziesz SB i TW z regionu siedleckiego.http://panorama.tvp.pl/25518956/15062016-1800
          Aktualne wysokości pobieranych emerytur przez SB.

TVP Info z 6.02.2016 r.: http://www.tvp.info/23625633/06022016-2151  
 
Z pisma MSW z dnia 8.01.2016 r. wynika, że w ciągu 6 lat emerytury SB-eków
wzrosły w korpusie generałów o ok. 2150,-zł, oficerów starszych o 1065,-zł,
chorą
żych ok. 720,-zł.

W analogicznym okresie renta internowanego wzrosla o  kwotę ok. 160,-zł 

MSW za rząd
ów Platformy odmawiało udzielenia informacji o aktualnych
      wysokościach SB-eckich emerytur.
Po zmianie władzy, obecny minister nakazał wydanie nam 
żądanej informacji.

5 lutego 2016 r.    

Jak informuje "Fakt" - 
Około 22 tysięcy złotych, nawet takie emerytury państwo
obecnie wypłaca byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL. Ich
świadczenia są nawet 20-razy wyższe od emerytur, jakie dostają ci ofiary.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi: dość! I szykuje się
cięcia wypłat dla byłych esbeków. Resort wziął pod lupę emerytury byłych
funkcjonariuszy służb PRL. – Na świadczenia dla nich wydajemy rocznie około
8 miliardów złotych – mówi Faktowi wiceszef MSWIA Jarosław Zieliński (56 l.).
Przeciętne świadczenie to 4-6 tys. zł miesięcznie na osobę. Nieco więcej
dostają generałowie – po ok. 8,5 tys. zł dostaje m.in. prześladowca działaczy
Solidarności gen. Józef Sasin (82 l.) czy szef bezpieki – gen. Władysław Ciastoń
(92 l.). Najwyższe świadczenia sięgają 22 tysięcy złotych. Przypomnijmy – średnia
emerytura wypłacana z ZUS to dziś 2000 zł brutto, na rękę – ok. 1660 zł... 
Jak
stwierdza wiceminister Zieliński - 
To wielka dziejowa niesprawiedliwość. Prawa do
tych emerytur są nienależnie nabyte. Byli funkcjonariusze SB przez ćwierć wieku
korzystali z tych praw. Taki stan jest nie do zaakceptowania. 
http://internowani-represjonowani.pl.tl/Odszkodowania.htm 
Na czym polegała praca w SB?
Lista jest długa: na szantażu, obelgach, pomówieniach, przewrotności, zastraszaniu, inwigilacji, podstępie i szczuciu jednych na drugich, prowokacji, kłamstwie, znęcaniu
się fizycznym i psychicznym, biciu, zbrodni, zdradzie kraju, pracy dla obcego
mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.
 
Prawomocnym wyrokiem sądu twórców stanu wojennego uznano za „grupę
przestępczą o charakterze zbrojnym
”. Ich oficerom natomiast za ich przestępczą
działalność wolna Polska proponuje ustawowo emerytury w wysokości 50%
średniej płacy krajowej. Do tej grupy uprzywilejowanych należą także Komendanci
Wojewódzcy MO skazani prawomocnymi wyroki „za zbrodnie komunistyczne
będące zarazem zbrodniami przeciwko ludzkości
…”.
Patrząc z boku na Polskę, można dojść do następującego wniosku: ponieważ SB
jest najlepiej emerytalnie uposażoną warstwą społeczną, widocznie jest
najwartościowszą z elit rządzących III RP…

Ci przestępcy polityczni mają ustawowo zagwarantowane emerytury za to, że byli
przestępcami. Takich praw nie mają natomiast przestępcy pospolici i tu występuje
jaskrawa dyskryminacja prawna obywateli przestępców.
 
                     A jak wyglądają emeryturki "naszych" klawiszy?  Informacje powyższe uzyskane w dniu 25.03.2015 r.
 
Część I listy funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa w latach 1944-1990 z byłego województwa siedleckiego:
 
1)     Abczyńska Irena c. Bolesława ur. 28.02.1928
 
2)     Adamiec Janusz s. Stanisława ur. 02.05.1947
 
3)     Ambroziak Roman s. Zdzisława ur. 16.03.1959
 
4)     Anielski Jan s. Zdzisława ur. 09.11.1927
 
5)     Antoszczuk Włodzimierz s. Franciszka ur. 02.04.1957
 
6)     Anusiewicz Krzysztof s. Józefa ur. 06.05.1956
 
7)     Bala Jan s. Kazimierza ur. 02.01.1926
 
8)     Bala Bogdan s. Anatoliusza ur. 25.03.1954
 
9)     Bala Eugeniusz s. Stanisława ur. 15.02.1927
 
10)  Bartnicki Tadeusz s Jana ur. 25.22.1923
 
11)  Bednarz Stanisław s. Stanisława ur. 10.11.1927
 
12)  Bednarz Stanisław s. Stanisława ur. 08.05.1950
 
13)  Bednarzak Stanisław s. Jana ur. 26.01.1926
 
14)  Bednarzak Tadeusz s. Franciszka ur. 03.06.1940
 
15)  Bielski Józef s. Tomasza ur. 24.05.1827
 
16)  Błaszczak Stefan s. Franciszka ur. 04.05.1927
 
17)  Bojar Beniamin s. Wacława ur. 01.02.1934
 
18)  Borowski Zbigniew s. Bolesława ur. 15.07.1942
 
19)  Borowski Zygmunt s. Franciszka u7r.28.01.1926
 
20)  Boruc Alina c. Józefa ur. 20.01.1935
 
21)  Brodzik Antoni s. Antoniego ur. 23.10.1904
 
22)  Brodzik Franciszek s. Józefa ur.25.03.1915
 
23)  Brodzik Józef s. Józefa ur. 19.05.1918
 
24)  Brodzik Marian s. Szczepana ur. 29.06.1924
 
25)  Brodzik Władysław s. Antoniego ur. 07.02.1926
 
26)  Brzozowski Zdzisław s. Karola ur. 03.06.1950
 
27)  Buczek Tadeusz s. Stanisława ur. 09.01.1927
 
28)  Buraczyński Stanisław s. Walentego ur. 07.06.1934
 
29)  Caban Jerzy s. Eugeniusza ur. 29.06.1957
 
30)  Chmiel Eugeniusz s. Józefa ur. 16.10.1926
 
31)  Cieciera Ryszard s. Franciszka ur. 04.09.1956
 
32)  Chmielewski Marian s. Andrzeja ur. 05.01.1923
 
33)  Cykier Marian s. Antoniego ur. 07.09.1923
 
34)  Cykier Stefan s Antoniego ur. 28.08.1919
 
35)  Cyran Wacław s. Ignacego ur. 27.06.1923
 
36)  Cytrynowicz Tadeusz s. Jana ur. 26.07.1949
 
37)  Czajkowski Leonard s. Edwarda ur. 27.10.1926
 
38)  Czajkowski Tadeusz s. Władysława ur. 10.04.1919
 
39)  Czyżkowski Aleksander s. Józefa ur. 27.11.1922
 
40)  Czyżkowski Stanisław s. Józefa ur. 01.05.1920
 
41)  Danielak Jerzy s. Stanisława ur. 05.12.1959
 
42)  Dąbrowska Maria c. Piotra ur. 04.10.1924
 
43)  Dąbrowski Henryk s. Jana ur. 17.01.1924
 
44)  Dębczak Lech s. Henryka ur. 18.10.1951
 
45)  Dębiński Witold s. Stanisława ur. 03.02.1937
 
46)  Domańska (Magdziak) Alina c. Aleksandra ur. 28.01.1931
 
47)  Domański Henryk s. Pawła ur. 27.07.1927
 
48)  Domański Jan s. Józefa ur. 27.11.1910
 
49)  Domański Kazimierz s. Józefa ur. 18.05.1929
 
50)  Domański Zbigniew s. Henryka ur. 13.09.1958
 
51)  Domański Zdzisław s. Stanisława ur. 14.02.1924
 
52)  Dudek Kazimierz s. Jana ur. 21.12.1926
 
53)  Durka Ryszard s. Franciszka ur. 03.01.1932
 
54)  Duszczyk Paweł s. Tadeusza ur. 20.05.1949
 
55)  Duszczyk (Skarżyńska) Zofia c. Piotra ur. 07.05.1936
 
56)  Dziewulski Henryk s Aleksandra ur. 01.12.1926
 
57)  Figat Zygmunt s. Piotra ur. 03.10.1925
 
58)  Filipek Janusz s. Stefana ur. 10.04.1959
 
59)  Firus Michał s. Wacława ur. 26.09.1949
 
60)  Fiutek Kazimierz s. Bronisława ur. 14.12.1919
 
61)  Gałązka Władysław s. Michała ur. 22.08.1913
 
62)  Gałązka Srul s. Jankiela ur. 27.12.1914
 
63)  Gałązka Zdzisław s Jana ur. 04.10.1928
 
64)  Gersztof Jerzy s. Jana ur. 28.03.1928
 
65)  Gołąb Zdzisław s. Piotra ur. 10.04.1922
 
66)  Golach Stanisław s. Wiktora ur. 02.06.1944
 
67)  Gozdek Marian s. Stanisława ur. 19.10.1916
 
68)  Gozdek Tadeusz s. Mariana ur. 23.09.1945
 
69)  Grochowski Jan s. Stanisława ur. 02.01.1944
 
70)  Guth (Jóźwik) Grażyna c. Edwarda ur. 12.08.1954
 
71)  Harasim Kazimierz s. Lucjana ur. 25.03.1924
 
72)  Harasim Kazimierz s. Tomasza ur. 02.01.1929
 
73)  Harasim (Więckowska) Halina c. Antoniego ur. 02.07.1925
 
74)  Jajczak Adam s. Józefa ur. 24.12,1909
 
75)  Janiuk (Rosochacka) Antonina c. Henryka ur.
13.06.1955

 
76)  Janowski Władysław s. Jana ur.10.09.1926
 
77)  Jaworski Władysław s. Michała ur. 30.06.1922
 
78)  Jaworski Zdzisław s. Jana ur. 19.08.1926
 
79)  Jóźwiak Zygmunt s. Andrzeja ur. 07.10.1937
 
80)  Jóźwik Edward s. Czesława ur. 10.07.1928
 
81)  Kamecki Marian s. Jana ur. 27.08.1923
 
82)  Kamiński Antoni s. Ludwika ur. 03.03.1900
 
83)  Kamiński Henryk s. Andrzeja ur. 23.11.1935
 
84)  Kamiński Jan s. Jana ur. 16.06.1926
 
85)  Kamiński Leszek Michał s. Mariana ur. 28.07.1951
 
86)  Kamiński Szymon s. Macieja ur. 02.11.1901
 
87)  Kamiński Wacław ur. 21.01.1925
 
88)  Karczmarczyk Andrzej s. Arkadiusza ur.
15.05.1953

 
89)  Kosel Stanisław s. Jana ur. 03.05.1926
 
90)  Kosel Wiesław s. Piotra ur. 24.01.1957
 
91)  Kotecki Wacław Leszek s. Konstantego ur.
02.09.1940

 
92)  Krasuska Izabela c. Zygmunta ur. 26.02.1950
 
93)  Kuć Helmut s. Michała ur. 04.04.1944
 
94)  Kuć Zbigniew s. Michała ur. 08.02.1949
 
95)  Lasoń Tadeusz s. Mariana ur. 17.05.1951
 
96)  Liberman Joel s. Szyi ur. 07.05.1910
 
97)  Łysiak Bogdan Wojciech s. Stanisława ur. 22.03.1950
 
98)  Łysiak Sławomir s. Jana ur. 18.04.1938
 
99)   Łyszkiewicz Zygmunt s. Józefa ur. 23.10.1953
 
100)      Madenfrost Eliasz s. Jura ur. 16.05.1915
 
101)     Marciniak Zenobiusz s. Jana ur. 21.02.1927
 
102)    Mateńko Bogumił s. Józefa ur. 14.11.1944
 
103)    Meteusiak Józef s.m Franciszka ur. 16.02.1922
 
104)    Meteusiak Lucjan s. Franciszka ur. 03.10.1926
 
105)   Mateusiak Michał s. Józefa 07.10.1920
 
106)   Matwiejczuk Edward s. Michała ur. 25.02.1918
 
107)    Matwiejczuk Stanisław s. Aleksandra ur. 24.09.1933
 
108)   Mazurek Stanisław s. Adama ur. 10.10.1916
 
109)   Mazurek Wojciech s. Władysława ur. 11.09.1953
 
110)  Michałowski Zbigniew s. Jana ur. 31.01.1931
 
111) Mitkowska Danuta c. Dionizego ur. 30.03.1956
 
112) Mozgiel Kazimierz s. Pawła ur. 04.03.1921
 
113)   Myrcha Eugeniusz s. Aleksandra ur. 19.09.1930
 
114)    Nazurek Krzysztof s. Jana ur. 14.09.1958
 
115)   Noszczak Tadeusz s. Stanisława ur. 24.05.1922
 
116)   Nowaszewska Danuta c. Stefana ur. 28.05.1932
 
117)    Nowicki Eugeniusz s. Jana ur. 22.09.1939
 
118)   Nowicki Stefan s. Jana ur. 22.02.1927  
 
119)   Olszyna Ryszard s. Jana ur. 03.04.1930
 
120)   Pająk Wiesław s. Henryka ur. 20.08.1960
 
121)   Pawlak Marcin s. Leona ur. 06.03.1945
 
122)   Pawlak Sławomir s. Zdzisława ur. 21.02.1956
 
123)  Pietrzak Antoni s. Grzegorza ur. 14.03.1913
 
124) Pietrzak Eugeniusz s. Aleksandra ur. 08.09.1927
 
125) Pietrzak Feliks s. Grzegorza ur. 14.05.1919
 
126)  Pietrzak Leon s. Aleksandra ur. 21.08.1918
 
127)   Piłatowicz Ryszard s. Ignacego ur. 19.09.1954
 
128)  Piwoński Zbigniew s. Zygmunta ur. 24.07.1950
 
129)   Piwoński Zygmunt s. Bronisława ur. 05.07.1923
 
130)   Pliszka Krzysztof s. Stefana ur. 19.10.1957
 
131)   Pogoda Stanisław s. Stanisława ur. 22.06.1949
 
132)   Ponceleusz Eugeniusz s. Aleksander ur. 05.09.1925
 
133)    Proskura Bronisław s. Kazimierza ur. 26.03.1952
 
134)   Proskura (Paszkowska) Regina c. Stanisława ur. 17.07.1954
 
135)    Pucyk Stanisław s. Stefana ur. 21.10.1935
 
136)  Rosołek Albin s. Antoniego ur. 23.11.1928
 
137)   Sadowski Jerzy s. Aleksandra ur. 04.01.1948
 
138)    Sadowski Stanisław s. Wacława ur. 05.11.1926
 
139)     Shilinger Izaak s. Hermana ur. 14.07.1913
 
140)   Skrzypiec Zbigniew Jan s. Jana ur. 04.10.1950
 
141)  Skwierczyński Roman s. Zygmunta ur. 212.05.1943
 
142)  Skwierczyński Zbigniew s. Stefana ur. 01.02.1956
 
143)  Socha Stefan s. Antoniego ur. 08.04.1924
 
144)   Socha Tadeusz s. Antoniego ur. 28.10.1917
 
145)   Sochacki Lech s. Lecha ur. 17.01.1952
 
146)   Sochacki Zdzisław s. Juliana ur. 05.03.1923
 
147)  Strzaliński Jerzy s. Czesława ur. 15.09.1955
 
148)  Szewczyk Ryszard s. Stanisława ur. 08.05.1942
 
149)   Sztajn Tadeusz s. Berka ur. 01.09.1924
 
150)   Szymański Antoni s. Jana ur. 02.08.1927
 
151)  Szymański Henryk s. Zenona ur. 09.01.1924
 
152)  Szymański Marian s. Marcelego ur. 21.08.1948
 
153)  Teterycz Jerzy Stefan s. Hipolita ur. 01.01.1945
 
154)  Trojanowski Jerzy s. Władysława ur. 04.09.1930
 
155)   Wasyluk Zbigniew Marian s. Tadeusza ur. 06.01.1947
 
156)   Wdowiak Stanisław s. Jana ur. 12.12.1925
 
157)   Wiącek Stanisław s. Wacława ur. 29.01.1927
 
158)   Włodarczyk Bronisław s. Jana ur. 03.06.1923
 
159)  Włodarczyk Stanisław s. Jana ur. 16.10.1940
 
160)  Wójcik Leszek s. Czesława ur. 31.08.1953
 
161)   Wójcik Ryszard s. Szczepana ur. 26.08.1933  
 
162)   Zabielski Jan s. Czesława ur. 19.06.1923
 
163)   Zagańczak Marian s. Stanisława ur. 07.09.1927
 
164)  Zając Eugeniusz s. Adama ur. 24.03.1920
 
165)   Zając Maria c. Jana ur. 23.10.1914
 
166)   Zalewska (Przegalińska) Helena c. Bronisława ur. 15.09.1933
 
167)  Zalewska Janina c. Zdzisława ur. 24.06.1957
 
168)  Zalewski Adolf  s. Grzegorza ur. 22.11.1904
 
169)  Zalewski Bogusław s. Czesława ur. 16.07.1930
 
170)   Zalewski Czesław s. Józefa ur. 15.04.1906
 
171)  Zalewski Zdzisław s. Adolfa ur. 13.04.1925 
 
172)  Zarychta Henryk s. Jana ur. 07.04.1923
 
173)  Zarychta Jan s. Jana ur. 28.02.1925
 
174)   Zarychta Tadeusz s. Józefa ur. 03.09.1924
 
175)    Zarychta Władysław s. Stanisława ur. 25.07.1925
 
176)   Zięba Jerzy s. Stanisława ur. 14.02.1951
 
177)   Zouner Tadeusz s. Dionizego ur. 14.12.1936
 
178)   Żak Bolesław s. Aleksandra ur. 27.09.1922
 
179)   Żygadło Marian s. Macieja ur. 18.09.1940

Część druga II:        
1)     Abramowska Czesław c. Józefa ur. 11.11.1928
 
2)     Adamczyk Adolf s. Aleksandra ur. 03.10.1919
 
3)     Adamczyk Czesław s. Jana ur. 16.02.1922
 
4)     Adamczyk Eugeniusz s. Piotra ur. 08.03.1930
 
5)     Adamczyk Jan s. Szymona (Szczepana) ur. 11.05.1920
 
6)     Adamczyk Zbigniew s. Mariana ur. 26.11.1930
 
7)     Adamiak Stanisław s. Aleksandra ur. 06.09.1922
 
8)     Adasik Stanisław s. Stanisława ur. 23.04.1909
 
9)      Andrzejewski Kazimierz s Aleksandra 01.05.1924
 
10)   Antolak Tadeusz s. Pawła ur. 15.02.1927
 
11)   Baczyński Bogdan s. Franciszka ur. 15.10.1926
 
12)   Banach Edward s. Grzegorza ur. 15.03.1918
 
13)   Bagiel Maria c. Józefa ur. 19.01.1925
 
14)   Bartkowski Stanisław s. Antoniego ur. 07.11.1912
 
15)   Bartosiak Janina c. Jana ur. 27.09.1925
 
16)   Bazan Józef s. Wawrzyńca ur. 10.09.1924]
 
17)   Belka Stanisław s. Franciszka ur. 26.08.1928
 
18)   Biliński Krzysztof s. Kazimierza ur. 16.09.1959
 
19)   Bober Stanisław s. Stefana ur. 07.11.1923
 
20)   Borowska (Pawłowska) Halina c. Klemensa ur. 21.08.1921
 
21)   Borsuk Stefan s. Andrzeja ur. 25.12.1920
 
22)   Brzezek (Brzeżek) Mieczysław s. Stanisława ur. 01.04.1948
 
23)   Brzyżek (Brzyzek) Tadeusz s. Aleksandra ur. 24.05.1923
 
24)   Burek Mieczysław s. Wiktora ur. 17.09.1940
 
25)   Cylwik Janusz Andrzej s. Antoniego ur. 26.01.1941
 
26)   Częścik Hipolit s. Aleksandra ur. 13.11.1914
 
27)   Dmitroca Michał s. Michała ur. 28.09.1919
 
28)   Dobieszewski Roman s. Józefa ur. 04.07.1924
 
29)   Dołęga Jan s. Pawła ur. 04.02.1932
 
30)   Dołowy Andrzej s. Jana ur. 02.12.1961
 
31)   Dudkiewicz Józef Edward s. Leona ur. 09.03.1930
 
32)   Dzięcioł Grzegorz s. Kazimierza ur. 09.11.1950
 
33)   Ejsler (Ejzler) Jan s. Edwarda ur. 02.01.1926
 
34)   Ejzler Edward s. Edwarda ur. 27.04.1927
 
35)   Fabijańczyk Zygmunt s. Józefa ur. 04.06.1924
 
36)   Fedorowicz Jan s. Michała ur. 15.01.1906
 
37)   Fedorowicz Mikołaj s. Ignacego ur. 26.05.1900
38)   Figowy Michał s. Abrama ur. 14.01.1925
 
39)   Filip Zbigniew s. Jana ur. 12.06.1939
 
40)   Filuks Bogdan s. Bolesława ur. 20.10.192
 
41)   Florkowski Lucjan s. Lucjana ur. 10.08.1911
 
42)   Foryszewska Krystyna c. Stanisława ur. 18.07.1942
 
43)   Gałązka Adam s. Marcina ur. 10.12.1916
 
44)   Gawrychowska Danuta c. Mieczysława ur. 15.04.1937
 
45)   Giziński Andrzej s. Jana ur. 20.02.1958
 
46)   Gmurczyk Karolina c. Stefana ur. 15.02.1928
 
47)   Gmurek Józef s. Władysława ur. 07.03.2922
 
48)   Godlewski Edmund s. Władysława ur. 20.10.1912
 
49)   Goldfinger Smycha s. Matysa
 
50)   Golec Zdzisław s. Wiktora ur. 09.09.1026
 
51)   Gryta Mieczysław s. Jana ur. 06.07.1924
 
52)   Gugała Jan s. Stanisława ur. 28.05.1926
 
53)   Guzowski Eugeniusz s. Czesława ur. 19.10.1927
 
54)   Iwan Józef s. Stanisława ur. 10.01.1925
 
55)   Izdebski Mirosław s. Henryka ur. 07.01.1943
 
56)   Jabłoński Mieczysław s. Jana ur. 12.01.1944
 
57)   Jadczuk Marek s. Józefa ur. 10.05.1953
 
58)   Janota Mirosław Stefan s. Bolesława ur. 01.09.1946
 
59)   Jesień Jan s. Jana ur. 03.05.1926
 
60)   Jędrych Janusz s. Jana ur. 03.06.1945
 
61)   Kania Kazimierz s. Bolesława ur. 07.11.1926
 
62)   Kaniewski Jan s. Franciszka ur. 22.09.192
 
63)   Kliczko Feliks s. Bolesława ur. 02.02.1921
 
64)   Kielak (Lewandowska) Janina c. Ignacego ur. 05.10.1929
 
65)   Kluczek Adam s. Jana ur. 24.12.1927
 
66)   Kisiel Stefan s. Grzegorza ur. 27.05.1926
 
67)   Klamżyńska Danuta c. Feliksa ur. 01.08.1926
 
68)   Kokosza Henryk s. Jana ur. 24.01.1926
 
69)   Konopka Edward s. Adama ur. 08.01.1924
 
70)   Koryciński Mieczysław s. Aleksandra ur. 02.10.1927
 
71)   Korzeniewski Adam s. Juliana ur. 14.11.1919
 
72)   Kosel Stefan s. Jana ur. 14.03.1928
 
73)   Kosieradzki Stanisław s. Bolesława ur. 26.11.1919
 
74)   Kosmalski Stanisław s. Aleksandra ur. 26.06.1920
 
75)   Kostyra Irena c. Hieronima ur. 05.05.1955
 
76)   Kostyra Tadeusz s. Franciszka ur. 14.09.1930
 
77)   Kościuk Bolesław s. Feliksa ur. 05.09.1937
 
78)   Kowalczyk Edward s. Franciszka ur. 18.01.1928
 
79)   Kowalczyk Jan s. Jana ur. 20.04.1923
 
80)   Kowalczyk Zdzisław s. Franciszka ur. 09.09.1926
 
81)  Kowalczyk Władysław s. Jakuba ur. 05.04.1926
 
82)   Kowalczyk (Winiarska) Zofia c. Juliana ur. 14.04.1928
 
83)   Kowalczyk Zbysław Marian s. Mariana ur. 01.02.1930
 
84)   Kozakiewicz Stanisław s. Jana ur. 06.02.1897
 
85)   Krasuski Wiesław s. Romana ur. 30.08.1961
 
86)   Krawczuk Bronisław c. Jana ur. 08.02.1921
 
87)   Krawczyński Antoni s. Adama ur. 31.05.1931
 
88)   Krzewniak Marian s. Władysława ur. 02.01.1932
 
89)   Kulma Zbigniew Czesław s. Czesława ur. 22.12.1949
 
90)   Kurowski Leszek s. Juliana ur. 24.03.1958
 
91)   Kuźlik Bolesław s. Stanisława ur. 15.04.1912
 
92)   Lesiuk Ryszard s. Jana ur. 09.10.1952
 
93)   Leszczyński Jan s. Józefa ur. 24.06.1925
 
94)   Leszczyński Tadeusz s. Stanisława ur. 31.10.1930
 
95)   Lewandowski Kazimierz s. Wiktora ur. 18.01.1945
 
96)   Lewandowski Paweł Zenon s. Ludwika ur. 14.01.1944 
 
97)   Lewandowski Zdzisław Stanisław. Jana ur. 17.01.1945
 
98)   Lipiec Józef s. Jana ur. 23.09.1925
 
99)   Łapacz Czesław s. Jakuba ur. 13.05.1920
 
100)       Łęczycki Teofil s. Andrzeja ur. 16.10.1910
 
101)     Łoza Józef s. Józefa ur. 21.01.1931
 
102)    Łuć Mikołaj s. Daniela ur. 05.10.1923
 
103)    Machaj Sergiusz s. Daniela ur. 15.05.1903
 
104)    Magdziak Wacław s. Aleksandra ur. 10.02.1919
 
105)   Malarz Grzegorz s. Przemysława ur. 07.08.1953
 
106)   Maliszewski Roman s. Jana ur. 01.10.1919
 
107)   Małyszko Józef s. Stanisława ur. 25.12.1929
 
108)   Marczak Wiktor s. Mateusza ur. 02.02.l927
 
109)    Orzyłowski Jan s. Apolinarego ur. 12.06.1950
 
110)   Osiak Edward s. Piotra ur. 10.10.191
 
111)  Ostrysz Mieczysław s. Wincentego ur. 08.02.1926
 
112)    Oszust Jan s. Józefa ur. 22.01.1912
 
113)   Paciorkowski Tadeusz s. Aleksandra ur. 10.11.1925
 
114)   Panas Włodzimierz s. Zaharija ur. 26.06.1927
 
115)   Paska Jan s. Jana ur. 22.06.1893
 
116)  Paska Zygmunt s. Stanisława ur. 22.06.1949
 
117)   Pawluk Józef s. Bolesława ur. 19.03.1925
 
118)  Pawluk Romuald s. Romualda ur. 16.11.1951
 
119)    Pawłowska Janina c. Klemensa ur. 30.11.1919
 
120)     Pawłowski Henryk s. Stanisława ur. 02.01.1926
 
121)    Pawłowski Kazimierz s. Wojciecha ur. 15.02.1922
 
122)     Piątek Paweł s. Romualda ur. 27.04.1959
 
123)     Piekarczyk Józef s. Józefa ur. 28.04.1931
 
124)  Piekut Władysław s. Jana ur. 28.02.1924
 
125)    Pieńkowski Edward s. Wawrzyńca ur. 17.09.1925
 
126)   Pieńkowski Franciszek s. Stanisława ur. 21.05.1900
 
127)    Pieszalski Janusz s. Antoniego ur. 23.04.1946
 
128)   Piszczek Henryk s. Józefa ur. 31.03.1933
 
129)  Piwowarczyk Janusz s. Mieczysława ur. 16.02.1945
 
130)  Plewczyński Władysław s. Jana ur. 23.06.1927
 
131)    Pniewski Czesław s. Franciszka ur. 20.07.1913
 
132)   Podniesiński Antoni s. Antoniego ur. 25.03.1906

133)  Podniesiński Zygmunt s. Bolesława ur. 10.09.1919
 
134)   Porębska Helena c. Antoniego ur. 05.12.1930
 
135)    Przybysz Zuzanna c. Bolesława ur. 08.02.1925
 
136)  Przysowa Stanisław s. Stanisława ur. 21.08.1948
 
137)   Pszonka Jan s. Jana ur. 06.02.1951
 
138)    Pustola Józef s. Jana ur. 13.03.1925
 
139)   Pustola Stanisław s. Józefa ur. 17.05.1913
 
140)   Pytkowski Franciszek s. Piotra ur. 04.01.1908
 
141)    Rafałowicz Feliks s. Aleksandra ur. 12.10.1921
 
142)  Ratowski Piotr s. Bolesława ur. 28.05.1926
 
143) Ratyńska Zofia c. Bolesława ur. 27.04.1926
 
144)  Robak Józef s. Aleksandra ur. 26.04.1926
 
145)      Robak Zdzisław s. Aleksandra ur. 07.08.1920
 
146)     Rogacki Jan s. Antoniego ur. 02.04.1920
 
147)    Roguski Jan s. Jana ur. 25.11.1919
 
148)     Rosłoń Stefan s. Józefa ur. 13.08.1922
 
149)    Rozalska Teresa c. Stanisława ur. 05.09.1926
 
150)     Rozenbaum Bolesław s. Aram aur. 15.04.1925
 
151)     Rudaś Janusz Stanisław s. Edmunda ur. 23.02.1944
 
152)    Rudka Marian s. Bolesława ur. 03.10.1933
 
153)    Rybak Wiktoria c. Józefa ur. 06.03.1934
 
154)    Ryszkowski Sławomir s. Kazimierza ur. 17.09.1949
 
155)    Salomonik Marian s. Piotra ur. 17.10.1926
 
156)   Sawicki Zygmunt s. Tomasza ur. 02.08.1923
 
157)    Siedlecki Roman s. Franciszka ur. 20.10.1924
 
158)    Siejak Józef s. Pawła ur. 02.09.1925
 
159)    Siejka Henryk s. Jana ur. 10.09.1930
 
160)  Siwek Stefan s. Ignacego ur. 25.03.1921
 
161)    Siwiński Krzysztof s. Tadeusza ur. 11.12.1955
 
162)    Skiba Wincenty s. Jana ur. 27.04.1927
 
163)   Skoczek Jan s. Jana ur. 31.05.1898
 
164)    Skólski Piotr Henryk s. Piotra ur. 07.08.2934
 
165)    Skup Henryk s. Stanisława ur. 22.09.1927
 
166)   Skup Jan s. Wacława ur. 02.01.1935
 
167)    Smaga Jan s. Teodora ur. 27.11.1922
 
168)   Sokołowski Leopold s. Jana ur. 04.01.1917
 
169)    Sokołowski Marek s. Michała ur. 05.03.1929
 
170)   Sowa Józef s. Arona ur. 16.04.1917
 
171)   Sowa Zdzisław s. Stanisława ur. 11.03.1930
 
172)   Standziak Jan s. Józefa ur. 24.06.1924
 
173)   Standziak Józef s. Feliksa ur. 03.08.1893
 
174)  Standziak Zygmunt s. Romana ur. 01.01.1924
 
175)   Stańczuk Ireneusz s. Czesława ur. 04.04.1931
 
176)  Steć Jan s. Kazimierza ur. 06.06.1926
 
177)  Stefański Michał s. Jana ur. 27.09.1929
 
178)   Stefański Zygmunt s. Walentego ur. 05.06.1912
 
179)  Stelmach Henryk s. Stanisława ur. 11.12.1928
 
180)    Stelmach Mikołaj s. Jana ur. 07.08.1924
 
181)  Stelmach Stefan s. Jadwigi ur. 29.08.1917
 
182)   Strakowicz Michał s. Michała ur. 24.01.1913
 
183)      Sujka Leokadia c. Emila ur. 20.09.1922
 
184)    Szczech (Rymuza) Alina c. Wacława ur. 04.01.1954
 
185)   Szczepaniak Władysław s. Stanisława ur. 19.12.1927
 
186)   Szczęsny Włodzimierz s. Michała ur. 05.11.1927
 
187)    Sztejnberk Udym s. Hersza ur, 10.09.1909
 
188)    Szwed Ryszard s. Józefa ur. 01.05.1930
 
189)    Szwed Teodor s. Dymitra ur. 18.04.1924
 
190)  Szyszka Jan s. Szczepana ur. 20.06.1923
 
191)   Ślaz Henryk s. Antoniego ur. 16.04.1922
 
192)   Ślaz Roman s. Antoniego ur. 14.07.1914
 
193)    Święcicka Halina c. Bolesława ur. 03.10.1922
 
194)   Talacha Stefan s. Franciszka ur. 04.09.1926
 
195)  Tomczyk Ryszard s. Antoniego ur. 04.04.1946
 
196)   Tomczyk Zygmunt s. Jana ur. 12.11.1929
 
197)   Turemko Zbigniew s. Kacpra ur. 13.10.1930
 
198)  Twardowski Marian s. Bolesława ur. 03.05.1923
 
199)   Ulko Czesław s. Piotra ur. 20.07.1927
 
200)   Urban Stanisław s. Aleksandra ur. 25.03.1920
 
201)   Urban Szczepan s. Tadeusza ur. 26.12.1950
 
202)   Wardziak Marek s. Stefana ur. 18.06.1947
 
203)   Wilczyński Zygmunt s. Antoniego ur. 19.10.1925
 
204)   Wnuk Stanisław s. Wincentego ur. 18.03.1914
 
205)   Wójcik Bronisława c. Jana ur. 20.06.1920
 
206)   Wójcik Eugeniusz s. Józefa ur. 10.12.1927
 
207)    Wyszogrodzki Zbigniew s. Józefa ur. 14.05.1956
 
208)    Zagórski Edward s. Piotra ur. 25.04.1920
 
209)    Zawistowska Alicja Barbara c. Alojzego ur. 25.02.1953
 
210)   Zawistowski Jerzy Zygmunt s. Franciszka ur. 31.10.1950
 
211) Zgódka Bolesław s. Stanisława ur. 06.07.1918
 
212)   Zgódka Tadeusz s. Józefa ur. 08.10.1919
 
213)  Zgódka Zdzisław s. Stanisława ur. 23.01.1924
 
214)  Zienkiewicz Edward s. Mieczysława ur. 14.03.1950
 
215)  Zienkiewicz Zdzisław s. Stanisława ur. 17.09.1054
 
216)   Zybert Czesław s. Ludwika ur. 01.01.1922
 
217)    Zyglewski Wiesław s. Jana ur. 12.06.1929
 
218)    Żołądek Bronisława c. Józefa ur. 25.12.1925
 
219)   Żuber Jan s. Aleksandra ur. 08.12.1925
Część III
1)    Antoniak Alfred s. Aleksandra ur. 03.02.1922
 
2)   Apanasiewicz Antoni s. Piotra ur. 03.03.1916
 
3)   Amacki Edward s. Władysława ur. 25.02.1927
 
4)   Bakuła Tadeusz s. Antoniego ur. 02.02.1927
 
5)   Bałuk Władysław s. Onufrego ur. 05.09.1925
 
6)   Bańczak Krystyna c. Juliana ur. 19.01.1925
 
7)   Bantlewicz Jan s. Józefa ur. 17.03.1900
 
8)   Bereza Zygmunt s. Jana ur. 17.07.1904
 
9)   Białek Henryk s. Stanisława ur. 09.06.1922
 
10) Białkowski Stanisław s. Piotra ur. 30.06.1928
 
11)  Bieniek Władysław s. Jana ur. 18.12.1924
 
12) Biernat Sylwester s. Jana ur. 05.06.1921
 
13) Borkowski Hieronim s. Teofila ur. 29.10.1921
 
14) Borkowski Kazimierz s. Franciszka ur. 23.08.1929
 
15) Brudnicka (Roguska) Anna c. Jana ur. 27.06.1913
 
16) Burchard Jerzy s. Stefana ur. 02.02.1926
 
17) Bytniewski Andrzej s. Kazimierza ur. 03.06.1954
 
18) Cap Kazimierz s. Jana ur. 20.12.1922
 
19) Celej Anna c. Józefa ur. 06.04.1906
 
20) Cengelęga Roman s. Konstantego ur. 31.08.1928
 
21) Certa Henryk s. Jana ur. 06.02.1924
 
22) Certa (Korona) Joanna c. Kazimierza ur. 18.01.1930
 
23) Cesarz Zenon s. Aleksandra ur. 21.03.1943
 
24) Chętkowski Mieczysław s. Antoniego ur. 02.10.1930
 
25) Chmurzyński Waldemar s. Antoniego ur. 12.11.1939
 
26) Ciuba Aleksander s. Józefa ur. 10.12.1917
 
27) Czarnocki Zenon s. Pawła ur. 01.01.1927
 
28) Czyżewski Kazimierz s. Cypriana ur. 18.03.1906
29) Danielewski Stanisław s. Aleksandra ur. 08.05.1911
 
30) Daniluk Tadeusz s. Szymona ur. 10.01.1935
 
31) Dubliński Aleksander s. Wacława ur. 05.05.1926
 
32) Duczek Mieczysław  s Jana ur. 23.07.1921
 
33)Dudziński Piotr  s. Jana ur. 29.01.1927
 
34)Einberg  Tadeusz s. Stanisława ur. 11.04.1926
 
35)Eski  Tadeusz s. Jana ur. 01.01.1926
 
36)Fijałkowski Jan s. Michała ur. 08.05.1909
 
37)Filipek  (Pniewska) Irena c. Jana ur. 11.11.1935
 
38)Filipiak Jerzy Wojciech s. Józefa ur. 17.04.1938
 
39)Florczak Józef s. Jana ur. 27.05.1899
 
40)Florczuk Jan s. Teofila ur. 14.01.1914
 
41) Furman Mordko s. Dawida ur. 19.10.1904

42)  Gad
zaliński  Tadeusz s. Pawła ur. 17.05.1922

43)  Gałach Jan s. Zygmunta ur. 18.01.1929
44) Gaładyk Ludwik s. Franciszka ur. 19.05.1910
 
45) Garbarz Szymon s. Hersza ur. 17.07.1920
 
46)  Gargol (Kowalczyk) Barbara c. Leopolda ur.29.04.1954
 
47) Głowacki Władysław s. Bolesława ur. 15.12.1925
 
48)  Gniado Zofia c. Andrzeja ur. 10.12.1931
 
49)  Golcew Wiesław s. Stanisława ur. 29.01.1943
 
50)  Gonta Henryk s. Franciszka ur. 05.04.1924
 
51)  Gorczyca Stefan s. Franciszka ur. 15.11.1922
 
52) Górski  Leon s. Jana ur. 27.06.1930
 
53)  Górski Lucjan s. Tomasza ur. 26.09.1926
 
54) Grelik  Henryk s. Wacława ur. 25.03.1930
 
55) Grelik  Jerzy s. Stanisława ur. 20.05.1925
 
56)  Gromek Franciszek s. Bronisława ur. 01.02.1926

57)  Gry
z  Józef s. Stanisława ur. 28.02.1921
 
58)  Hajduk  Bolesław s. Marcina ur. 20.05.1925
 
59) Hybisz  Mieczysław s. Ignacego ur. 03.09.1926
 
60) Iwanek Marian s. Jana ur. 28.11.1926
 
61) Iwański Franciszek s. Władysława ur. 13.04.1920
 
62)  Iwański Jan s. Władysława ur. 20.10.1918
 
63) Iwański Stanisław s. Aleksandra ur. 18.05.1927
 
64)Jabłoński Jakub s. Jana ur. 25.07.1925
 
65)Jabłoński  Kazimierz s. Jana ur. 04.04.1911
 
66)Janiak Adam s. Szczepana ur. 07.04.1926
 
67)Janiak Józef s. Stanisława ur. 23.11.1923

68
)Jaroń Władysław s. Stanisława ur. 03.12.1920
 
69)Jarosz Stefan s. Stanisława ur. 05.05.1921
 
70)Jeronim Andrzej s. Zygmunta ur. 26.01.1947
 
71)Jusza Mikołaj s. Aleksandra ur. 11.11.1925
 
72)Kaczmarek Stanisław s. Władysława ur. 28.10.1926
 
73) Kaczmarek Władysław s. Władysława ur. 22.09.1929
 
74)Kalisz Sławomir s. Bolesława ur. 09.12.l1939
 
75)Kałowski Władysław s. Marcina ur. 22.12.1909
 
76)Kazana Stanisław s. Piotra ur. 06.10.1920
 
77)Kazimierczak Stanisław s. Piotra ur. 10.01.1930
 
78)Kazimierski Kazimierz s. Seweryna ur. 30.08.1923
 
79)Kępa Władysław s. Józefa ur. 09.07.1922
 
80)Kępka Stanisław s. Stanisława ur. 09.07.1922]
 
81)Kmit Józef s. Józefa ur. 20.11.1915
 
82)Kocyk Stefan s. Władysława ur. 12.05.1923
 
83) Kosiński Jerzy s. Stanisława ur. 18.04.1937
 
84)Kostrzewa Eugeniusz s. Józefa ur. 01.04.1928
 
85)Kot Adolf s. Antoniego ur. 28.09.1929

Część IV
1)     August Jan s. Antoniego ur. 05.07.1924
 
2)   Bakuła Kazimierz s. Stanisława ur. 04.03.1916
 
3)   Bala Władysław s. Jana ur. 22.06.1923
 
4)   Bednarczyk Apolinary s. Seweryna ur. 23.07.1900
 
5)   Bielesza Piotr s. Antoniego ur. 29.06.1924
 
6)   Bielecki Leopold s. Jana ur. 01.03.1929
 
7)   Bochowicz Stefan s. Jana ur. 20.12.1913
 
8)   Boguszewska (Ulecka, Ulecha) Halina c. Tadeusza
ur. 01.07.1953

 
9)   Boguszewski Czesław s. Tomasza ur. 12.09.1923
 
10) Borejko Zygmunt s. Władysława ur. 09.01.1915
 
11)  Borysewicz Józef s. Jerzego ur. 26.12.1924
 
12) Bruśk/Brusk Franciszek s. Ignacego ur. 03.12.1922
 
13) Buczyńska Halina c. Edwarda ur. 18.11.1925
 
14) Bukacki Wacław s. Stanisława ur. 02.06.1919
 
15) Celiński Waldemar s. Wacława ur. 25.08.1934
 
16) Chabrowski Józef s. Walentego ur. 26.12.1899
 
17) Chabrowski Teodor s. Józefa ur. 09.11.1921
 
18) Chelkowski Stanisław s. Adama ur. 18.12.1920
 
19) Chibowski Władysław s. Stanisława ur.25.05.1909
 
20)Chmielak Marian s. Wiktora ur. 06.09.1924
 
21) Chmielak Ryszard s. Piotra ur. 18.03.1924
 
22) Chmielewski Kazimierz s. Stanisława ur. 08.11.1908
 
23) Chmielewski Stefan s. Bolesława ur. 02.11.1926
 
24)Chojnowski Leszek s. Wacława ur. 28.06.1924
 
25)Chojnowski Marian s. Aleksandra ur. 10.12.1902
 
26)Chomka Konstanty s. Jana ur. 02.06.1920
 
27)Chromiński Henryk s. Juliana ur. 14.04.1930
 
28)Cruściel Zdzisław s. Jana ur. 20.06.1929
 
29)Cichocki Stanisław s. Leona ur. 11.11.1926
 
30)Czajka Józef s. Jakuba ur. 07.08.1915
 
31) Czajka Marian s. Jakuba ur. 17.08.1926
 
32)Czarkowski Jerzy Jan s. Konstantego ur. 10.03.1926
 
33)Czupryna Jan s. Bolesława ur. 16.06.1930
 
34)Dembiński Edward s. Tadeusza ur. 06.06.1928
 
35)Drabanek Stanisław s. Jana ur. 06.02.1920
 
36)Drozd Władysław s. Stanisława ur. 11.11.1918
 
37)Duszyńska Wiktoria c. Franciszka ur. 15.01.1924
 
38)Dziedzic Piotr s. Bolesława ur. 19.10.1925
 
39)Foryś Władysław s. Józefa ur. 26.03.1951
 
40)Furs (Chmielewska) Janina c. Jana ur. 23.06.1922
 
41) Gago Henryk s. Jana ur. 24.09.1927
 
42)Gago Kazimierz s. Jana ur. 24.09.1927
 
43)Gajek Adam s. Czesława ur. 19.12.1955
 
44)Gajewski Jerzy s. Kazimierza ur. 30.10.1928
 
45)Ganko (Gańko) Henryk s. Józefa ur. 24.07.1915
 
46)Gańko Władysław s. Adama ur. 16.10.1917
 
47)Garwola Julian s. Jana ur. 12.04.1912
 
48)Ginko Bronisław s. Ignacego ur. 04.07.1922
 
49)Gnatowski Tadeusz s. Mariana ur. 02.06.1921
 
50)Gorzkiewicz Antoni s. Karola ur. 04.06.1925
 
51) Gozdan Ryszard s. Kazimierza ur. 12.03.1918
 
52)Grabowski Stefan s. Pawła ur. 26.08.1898
 
53)Gręda Marian s. Wojciecha ur. 29.09.1926
 
54)Grzechnik (Kalinowska) Irena c. Władysława ur. 09.11.1920
 
55)Guziak Tadeusz s. Jana ur. 30.04.1950
 
56)Jakubczak Franciszek s. Stanisława ur. 05.04.1928
 
57)Jarosiewicz Kazimierz s. Pawła ur. 29.08.1920
 
58)Jarzyński Henryk s. Walentego ur. 09.09.1913
 
59)Jaworec Bolesław s. Aleksandra ur. 17.07.1924
 
60)Kaczmarczyk Stanisław s. Józefa ur. 05.01.1930
 
61) Kalina Stefania c. Ludwika ur. 15.12.1914
 
62)Kanarkowa/Frączak Halina c. Aleksandra ur. 10.03.1925
 
63)Kalinowski Mikołaj s. Mikołaja ur. 15.10.1954
 
64)Kanigowski Stanisław s. Edwarda ur. 05.05.1925
 
65)Kądziela Stanisław s. Józefa ur. 07.08.1923
 
66)Kąkol Witold s. Rozalii ur. 26.02.1925
 
67)Kiergielewicz Wacław s. Antoniego ur. 29.01.1914
 
68)Kiryło Zbigniew s. Józefa ur. 03.01.1926
 
69)Końca Adam Czesław s. Henryka ur. 25.05.1924
 
70)Kopeć Józef s. Feliksa ur. 19.03.1918   
 
71) Kosim Izydor s. Władysława ur. 04.04.1930
 
72)Krasa Jan s. Jana ur. 24.06.1928
 
73)Kucharek Józef s. Władysława ur. 08.02.1927
 
74)Kucharski Władysław s. Antoniego ur. 27.06.1926
 
75)Kuna Stanisław s. Antoniego ur. 15.10.1918
 
76)Kupa Józef s. Stanisława ur. 09.01.1913
 
77)Kursa Jan Marian s. Bogusława ur. 10.08.1949
 
78)Lewoszewski Kazimierz s. Pawła ur. 10.03.1910
 
79)Litwiński Roman s. Stanisława ur. 10.12.1948
 
80)Lorek Kazimierz s. Franciszka ur. 24.10.1929
 
81) Ładno Władysław s. Kazimierza ur. 23.04.194

82)Łosiewicz Benedykt s. Jana ur. 02.03.1925
 
83)Majewski Stanisław s. Zygmunta ur. 20.11.1947
 
84)Makowski Eugeniusz s. Seweryna ur. 25.05.1925
 
85)Malanowski Ryszard s. Leona ur. 24.02.1926
 
86)Mańkowski Jan Michał s. Michała ur. 23.08.1949
 
87)Markiewicz Czesław s. Władysława ur. 15.11.1925
 
88)Marcinkowska (Bujanowska) Zofia c. Ludwika ur. 29.06.1934
 
89)Maszczyk Mieczysław s. Stanisława ur. 02.11.1923
 
90)Matlakowski Eugeniusz s. Bronisława ur. 14.01.1925
 
91) Matusiak Maura c. Franciszka ur. 28.08.1928
 
92)Matusiak Zbigniew s. Franciszka ur. 16.09.1961
 
93)Matusik Jan s. Stanisława ur. 25.08.1921
 
94)Matusik Edward s. Stanisława ur. 06.12.1925
 
95)Matusz Bronisława c. Józefa ur. 19.01.1913
 
96)Matusz Leokadia c. Tomasza ur. 28.05.1915
 
97)Mazek Aleksander s. Ludwika ur. 14.09.1926
 
98)Mazur Marian s. Michała ur. 27.08.1925
 
99)Medek Feliks s. Grzegorza ur. 27.02.1897
 
100)      Meter Zygmunt s. Gustawa ur. 02.05.1907
 
101)      Metera Tadeusz s. Kazimierza ur. 17.10.1922
 
102)      Mędrzecki Aleksander s. Franciszka ur. 05.05.1914
 
103)      Mielcarz Stanisław s. Stanisława ur. 03.12.1920
 
104)      Michalski Tadeusz s. Aleksandra ur. 22.03.1925
 
105)      Mikulska Halina c. Konstantego ur. 05.03.1923
 
106)       Miller Adam s. Jana ur. 13.03.1916
 
107)      Misiak Eugenia c. Mateusza ur. 18.12.1916
 
108)      Mitura Franciszek s. Kazimierza ur. 09.02.1907
 
109)      Młynarz Marek s. Czesława ur. 26.04.1959
 
110)      Młynik (Socha/Socka) Apolonia c. Antoniego ur.
02.03.1927

 
111)     Mosingiewicz Bolesław s. Aleksandra ur.
15.11.1925

 
112)      Motel Ludwik s. Wojciecha ur, 14.08.1921f
 
113)      Mróz Maria c. Jana ur. 01.11.1923
 
114)      Mysłakowska Irena c. Jana ur. 04.07.1923
 
115)      Mysłakowski Jan s. Józefa ur. 22.01.1897
 
116)      Narejko Paulin s. Antoniego ur. 22.06.1901
 
117)      Nawrocki Sławomir Stanisław s. Stanisława ur.
25.01.1947

 
118)      Niski Ryszard s. Pawła ur. 15.02.1924
 
119)      Nogal Hieronim s. Piotra ur. 20.11.1927
 
120)      Nojszewski Bogusław Władysław ur. 20.10.1947
 
121)      Nowakowski Kazimierz s. Marii ur. 26.01.1928
 
122)      Nowakowski/Pierzyna Marian s. Franciszka ur.
27.10.1939

 
123)      Nurzyński Ryszard Andrzej s. Piotra ur. 31.07.1954
 
124)      Nurzyński Zdzisław s. Marka ur. 02.12.1928
 
125)      Nużyński Wacław s. Pawła ur. 13.07.1913
 
126)      Obłoza/Obłaza Maria c. Jacentego ur. 13.08.1911
 
127)      Ochal Mieczysław s. Piotra ur. 20.04.1931
 
128)      Ochnio Jan s. Jana ur. 28.04.1925
 
129)      Odziemczyk Czesław s. Piotra ur. 15.12.1918
 
130)      Oleksiak Leon s. Michała ur. 15.04.1904
 
131)      Olewiński Bogumił s. Konstantego ur. 30.10.1920
 
132)      Orlankowicz Stanisław s. Aleksandra ur. 03.01.1923
 
133)      Ostrowski Leopold s. Józefa ur. 15.11.1904
 
134)      Paczulski/Paczuski Tadeusz s. Mikołaja ur.
10.12.1953

 
135)      Pachniewicz Jan s. Mieczysław ur. 24.12.1926
 
136)      Parulski Henryk s. Franciszka ur. 26.01.1926
 
137)      Paszkowski Kazimierz s. Juliana ur. 24.11.1924
 
138)      Pawul Gerard s. Łukasza ur. 04.09.1927
 
139)      Pazdyga Marian s. Władysława ur. 01.03.1913
 
140)      Peplak Janina c. Jana ur. 11.05.1916
 
141)      Pisarek Józef s. Stanisława ur. 20.04.1919
 
142)      Piszczatowski Bolesław s. Jana ur. 25.07.1909
 
143)      Piwek Ignacy s. Jana ur. 31.07.1927
 
144)      Poryszewski Edward s. Marcina ur. 14.01.1913
 
145)      Postek Bogusław s. Józefa ur. 27.07.1919
 
146)      Poślada Stanisław s. Ludwika ur. 10.04.1926
 
147)      Potrapeluk Władysław s. Ignacego ur. 06.04.1905
 
148)      Ptasik Andrzej s. Antoniego ur. 30.11.1921
 
149)      Reduch Marian s. Jana ur. 20.02.1918
 
150)      Rejniak Julian s. Józefa ur. 06.01.1897
 
151)      Rejniak Tadeusz s. Wacława ur. 05.07.1922
 
152)      Romaniec Stefan s. Pawła ur. 09.01.1924
 
153)      Ronda Jan s. Stanisława ur. 09.07.1912
 
154)      Rosiak Roman s. Stanisława ur. 08.06.1925
 
155)      Rowicki Franciszek s. Jana ur. 30.06.1923
 
156)      Różański Bronisław s. Mikołaja ur. 23.12.1890
 
157)      Różański Szmal s. Berka ur. 15.10.1923
 
158)      Rusa Henryk s. Franciszka ur. 09.03.1923
 
159)      Ruta Jan s. Andrzeja ur. 04.07.1927
 
160)      Rymuszka Roman Marian s. Henryka ur. 01.01.1954
 
161)      Rypiński Jan s. Władysława ur. 04.09.1921
 
162)      Sakowski Mieczysław s. Jana ur. 08.10.1921
 
163)      Sałaj Edward s. Piotra ur.21.06.1927
 
164)      Santorek Stefan s. Michała ur. 17.05.1910
 
165)      Sągol Czesław s. Jana ur. 05.07.1914
 
166)      Seń/Sen Józef s. Antoniego ur. 16.03.1907
 
167)      Serwa Edward s. Stanisława ur. 12.10.1935
 
168)      Serżysko/Serzysko Stanisław s. Jana ur. 21.12.1905
 
169)      Sisik Włodzimierz s. Norberta ur. 19.02.1949
 
170)      Skarżyński/Skarzyński Walenty s. Aleksandra ur.18.02.1928
 
171)      Skłodowska Jolanta c. Tadeusza ur. 16.06.1957
 
172)      Skólski Władysław s. Piotra ur. 02.10.1918
 
173)      Sławecki Mieczysław s. Czesława ur. 10.10.1920
 
174)      Sobkowicz Henryk s. Antoniego ur. 06.04.1925
 
175)      Staniec Jan s. Stanisława ur. 24.06.1923
 
176)      Stelmaski Kazimierz s. Henryka ur. 14.01.1925
 
177)      Stępniewski Józef s. Stanisława ur. 01.02.1925
 
178)      Strąk Ludwik s. Władysława ur. 23.08.1913
 
179)      Stromecki Józef s. Ignacego ur. 07.11.1927
 
180)      Suchecki Stanisław s. Jana ur. 10.12.1929
 
181)      Szczytyńska Helena c. Feliksa ur. 01.04.1915
 
182)      Szeszko Grzegorz s. Jana ur. 24.03.1924
 
183)      Szuba Felicja c. Antoniego ur. 26.08.1925
 
184)      Szymczak Edward s. Konstantego ur. 25.12.1920
 
185)      Ślebzak Wacław s. Antoniego ur. 23.04.1912
 
186)      Świderski Bolesław s. Władysława ur. 22.10.1927
 
187)      Trębicki Józef s. Antoniego ur. 03.12.1903
 
188)      Tymosiak Stanisław s. Aleksandra ur. 01.04.1919
 
18)      Wałachowski Jan s. Piotra ur. 30.11.1921
 
190)      Waszkiewicz Edmund s. Jana ur. 19.06.1898
 
191)      Wiącek Józef s. Józefa ur. 06.07.1903
 
192)      Więckowski Kazimierz s. Józefa ur. 21.04.1925
 
193)      Witan Henryk s. Ignacego ur. 08.10.1926
 
194)      Wojtczak Władysław s. Stanisława ur. 13.10.1915
 
195)      Zalech Eugeniusz s. Piotra ur. 05.05.1929
 
196)      Zbrożek Antoni s. Jana ur. 25.09.1899
 
197)      Zdzieborski Jan s. Michała ur. 28.01.1925
 
198)      Zdziechowski/Żdziechowski Tadeusz s. Jana ur.
15.01.1931

 
199)      Zieliński Hipolit s. Józefa ur. 13.08.1921
 
200)     Zieliński Józef s. Jana ur. 13.02.1915
 
201)      Zieliński Michał s. Jana ur. 13.02.1924
 
202)     Zieliński Tadeusz s. Stanisława ur. 28.01.1921
 
203)     Ziemiński/Zimiński Stanisław s. Bronisława ur.
01.07.1926

 
204)     Zomer Teofil s. Antoniego ur. 19.12.1919
 
205)     Zubicka/Łyszkiewicz (Fiuk) Tamara Joanna c.
Andrzeja ur. 20.08.1954

 
206)     Zycha Adam s. Józefa ur. 15.04.1911
 
207)     Żuber/Zuber Czesław s. Piotra ur. 30.01.1907
208)     Żylak/Żyłak Wacław s. Piotra ur. 18.10.1913 
Część V

1)   Ambroziak Mirosław s. Zdzisława ur. 19.02.1957
 
2)   Antoński Wiesław s. Karola ur. 25.12.1942
 
3)   Banaszek (Sulak) Teresa c. Józefa ur. 10.08.1928
 
4)   Barbachowski Roman s. Kazimierza ur. 11.03.1950
 
5)  Baszkiewicz Tadeusz s. Zygmunta ur. 04.01.1949
 
6)   Białach Jan s. Wojciecha ur. 29.05.1911
 
7)   Bielecka Hanna c. Zygmunta ur. 24.08.1959
 
8)   Bogucki Edmund s. Aleksandra ur, 28.08.1950
 
9)   Bojaczuk Jan s. Władysława ur. 26.05.1924
 
10)Borkowski Henryk s. Jana ur. 15.05.1946
 
11)Borkowski Jerzy Stanisław s. Aleksandra ur. 13.11.1950
 
12)Botyrewicz Tadeusz s. Adama ur. 02.11.1940
 
13)Bratus Zofia c. Jana ur. 11.04.1928
 
14)Budzikur (Polkiewicz) Ewa c. Tadeusza ur. 01.22.1957
 
15)Chełmińska (Chełminska) Zofia c. Feliksa ur. 15.01.1925
 
16)Chodowski Franciszek s. Franciszka ur. 07.07.1911
 
17)Chojnowski Janusz s. Jana ur. 18.09.1949
 
18)Chybowski Wiesław s. Stanisława ur. 09.01.1935
 
19)Czarnocki Franciszek Jan s. Juliana ur. 29.01.1931
 
20)Czarnocki Waldemar s. Józefa ur. 01.01.1940
 
21)Czeluściński Adam Karol s. Józefa ur. 04.12.1951
 
22)Czeżyk Bogdan s. Stanisława ur. 29.03.1953
 
23)Czorniej Franciszek s. Adama ur. 08.07.1925
 
24)Dąbrowski Bogdan s. Stefana ur. 17.08.1947
 
25)Deputat Stanisław s. Jana ur. 19.10.1913
 
26)Dmoch Władysław s. Teofilaur. 27.06.1890
 
27)Dmowska (Jarząbek) Elżbieta Alicja c.
Stanisława ur. 18.04.1956

 
28)Drążkiewicz Andrzej s. Wawrzyńca ur. 27.11.1906
 
29)   Drożdż/Dorożdz Edward s. Andrzeja ur. 25.01.192
 
30)Dudek Andrzej s. Władysława ur. 14.04.1939
 
30)Gagaska Marek s. Stanisława ur. 11.10.1957
 
31)Gajewski Stanisław s. Kazimierza ur. 20.10.1932
 
32)Gołębiowski Waldemar s. Wacława ur. 06.04.1960
 
33)Dmoch Władysław s. Teofila ur. 27.06.1890
 
34)Filon Marianna c. Wacława ur. 21.02.1924
 
35)Frączak Waldemar Andrzej s. Romana ur. 30.04.1957
 
36)Frączek Henryk s. Stanisława ur. 10.03.1924
 
37)Gałus Henryk s. Andrzeja ur. 15.06.1923
 
38)Głowacz Stanisław s. Aleksandra ur. 15.12.1908
 
39)Górczak Stefan s. Henryka ur. 01.06.1925
 
40)Górzyński Wacław s. Leonarda ur. 24.02.1909
 
41)Grabarczyk Wiesław s. Zdzisława ur. 04.02.1957
 
42)Guberska (Maciejuk) Jadwiga Krystyna c.
Mariana ur. 12.05.1956

 
43)Haradej/Hardej Jan s. Stanisława ur. 16.01.1925
 
44)Haradej/Hardej Józef s. Stanisława ur. 18.10.1913
 
45)Hołubiec Barbara c. Hipolita ur. 20.05.1949
 
46)  ILL Czesław s. Antoniego ur. 06.01.1933
 
47) Iwanów/Iwanow Jerzy s. Jerzego ur. 10.02.1923
 
48)Jacek Julian s. Wincentego ur. 01.05.1926
 
49)Jakubicki Józef s. Jana ur. 01.09.1919
 
50)Jankowski Jan s. Józefa ur. 04.02.1926
 
51)Jarosz Edward s. Alfonsa ur. 24.01.1923
 
52)Jarzec Józef s. Stefana ur. 22.10.1927
 
53)Jerzak/Dobosz Czesław s. Józefa ur. 15.08.1911
 
54)Jędrzejewski Jan s. Jakuba ur. 11.01.1920
 
55)Juszkiewicz Józef s. Izaaka ur. 13.01.1924
 
56)Kaczmarczyk Jerzy s. Stanisława ur. 24.04.1954
 
57)Kamieński Janusz Aleksy s. Aleksego ur. 17.07.1946
 
58)Kamiński Adam s. Józefa ur. 21.09.1959
 
59)Kamecki Roman s. Józefa ur. 27.05.1922
 
60)Kanecki Eugeniusz s. Aleksandra ur. 11.11.1930
 
61)Karolak Małgorzata Alicja c. Remigiusza ur. 28.06.1955
 
62)Kawecki Witold s. Józefa ur. 01.03.1946
 
63)Kiełbowicz Edward s. Stanisława ur. 26.01.1926
 
64)Kisiel Janusz s. Stanisława Ur.11.11.1954
 
65)Kłos Bogusław s. Stanisława ur. 01.09.1932
 
66)Kłopotowski Stanisław s. Józefa ur. 06.03.1939
 
67)Kobyliński Ryszard s. Wojciecha ur. 30.11.1931
 
68)Kondej Edward s. Józefa ur. 17.08.1931
 
69)Kopyść Ryszard s. Stanisława ur. 08.05.1935
 
70)Kosakowski Jan s. Jana ur. 21.05.1942
 
71)Kosmalski Zenon s. Czesław ur. 10.01.1943
 
72)Kowalczyk Andrzej s. Wiktora ur. 16.05.1960
 
73)Krupiński Tadeusz s. Stanisława ur.  21.11.1926
 
74)Kuć Franciszek s. Stanisława ur. 05.08.1914
 
75)Kulma Ryszard s. Jana ur. 23.04.1931
 
76)Lewandowski Lucjan s. Stanisława ur. 26.10.1950
 
77)Lisowski Feliks s. Władysława ur. 03.01.1924
 
78)Ludwikowski Stanisław s. Józefa ur. 13.09.1932
 
79)Łęczycki Antoni s. Hipolita ur. 01.01.1927
 
80)Łopaciuk Jerzy s. Wacława ur. 19.11.1946
 
81)Łopaciuk Alicja Zofia c. Edwarda ur. 14.05.1947
 
82)Łubiński/Lubiński Stanisław s. Zygmunta ur. 27.08.1924
 
83)Łukasik Jan s. Pawła ur. 24.10.1930
 
84)Macioszczyk Ryszard s. Czesława ur. 02.04.1952
 
85)Majszyk Zygmunt s. Jana ur. 20.03.1927
 
86)Makowski Tadeusz s. Zygmunta ur. 24.11.1929
 
87)Malewicz Janusz s. Mikołaja ur. 12.06.1936
 
88)Matacz Władysław s. Jana ur. 22.03.1923
 
89)Matras Irena c. Franciszka ur. 25.11.1935
 
90)Matejko Edward s. Macieja ur. 24.11.1917
 
91)Matysek Józef s. Stanisława ur. 25.01.1925
 
92)Melan Julian s. Stanisława ur. 25.11.1911
 
93)Mielcarz Stanisław s. Stanisława ur.
03.12.1920

 
94)Mielniczuk Wiktor s. Franciszka ur. 02.10.1951
 
95)Miszczuk Jan s. Michała ur.21.08.1957
 
96)Miszkurka Tadeusz s. Jana ur. 28.10.1924
 
97)Mitek Zenon s. Jana ur. 07.02.1961
 
98)Młynarczyk Teresa c. Jana ur. 03.05.1936
 
99)Musiał Danuta c. Edwarda ur. 06.02.1950
 
100)          Muszyński Piotr s. Piotra ur. 19.10.1924
 
101)          Nieciecki Zdzisław s. Witolda ur. 21.04.1946
 
102)          Niedzielski Jeremi s. Kazimierza ur. 08.06.1922
 
103)          Niedzielski/Nizielski Ludwik s. Ludwika ur. 19.04.1926
 
104)          Niedziela/Medziela Wacław s. Wiktora ur. 15.07.1919
 
105)          Niemczuk Wacław s. Jana ur. 14.10.1903
 
106)          Ogórowski Ryszard s. Jana ur. 01.01.1936
 
107)          Oleszkiewicz Franciszek s. Klemensa ur. 21.11.1923
 
108)          Omelańczuk Stanisław s. Jana ur.13.11.1928
 
109)          Oskroba Bolesław s. Adama ur. 14.05.1924
 
110)          Paradowski Franciszek s. Hipolita ur. 10.04.1927
 
111)         Pasieka Jan s. Antoniego ur. 24.11.192
 
112)          Patoleta Tadeusz s. Piotra ur. 16.02.1931
 
113)          Pazdyga Eugeniusz Jerzy s. Leonarda ur. 29.01.1937
 
114)          Pędzich Bogdan s. Jana ur. 08.01.1948
 
115)          Piekut Stanisław s. Władysława ur. 12.01.1924
 
116)          Pieniak Stanisław s. Stanisława ur. 21.09.1922
 
117)           Pieńkowski Stanisław Bogusław s. Czesława ur. 05.05.1930
 
118)          Piętniewicz Ryszard Jerzy s. Józefa ur. 20.03.1938
 
119)          Pikus Edward s. Edwarda ur. 27.04.1952
 
120)          Piotrowski Stanisław s. Henryka ur. 07.09.1939
 
121)          Płusa Marian s. Jana ur. 20.07.1931
 
122)          Popiel Stanisław s. Władysława ur. 18.11.1927
 
123)         Pukała/Pukało Antoni s. Andrzeja ur. 13.01.1913
 
124)          Puźniak/Puzniak Jan s. Jana ur. 18.11.1921
 
125)         Pyziołek Bogdan s. Stanisława ur. 01.01.1947
 
126)          Ręczkowski Henryk s. Mariana ur. 08.10.1925
 
127)          Rozbicki Krzysztof s. Andrzeja ur. 25.05.1963
 
128)          Rusiecki Stanisław s. Jana ur. 15.07.1938
 
129)          Rusiniak (Sitak) Ewa c. Stanisława ur. 04.11.1963
 
130)          Rydzewski Stanisław Józef s. Wincentego ur. 19.02.1949
 
131)          Sabala Roman s. Antoniego ur. 17.07.1930
 
132)          Selega Zbigniew s. Mariana ur. 26.11.1960
 
133)          Sikora Cezary Mieczysław s. Mieczysława ur. 21.08.1952
 
134)          Skłodowski Mieczysław s. Jana ur. 10.06.1952
 
135)          Skrzypiec Jan s. Marka ur. 20.07.1928
 
136)          Skup Andrzej Janusz s. Kazimierza ur. 17.08.1946
 
137)          Słowiński Eugeniusz s. Aleksandra ur. 15.09.1926
 
138)          Sobocinski/Sobociński Czesław s. Franciszka ur. 28.10.1919  
 
139)          Sobotka/Sobótka Wacław s. Władysława ur. 11.07.1920
 
140)          Sojczyk Aleksander s. Marka ur. 12.01.1926
 
141)          Sowiński Stanisław s. Stanisława ur. 07.11.1928
 
142)          Spodar Włodzimierz s. Stefana ur. 15.07.1951
 
143)          Spycha/Rogowiec Jadwiga c. Stanisława ur. 27.06.1927
 
144)          Sroczyński Zenon s. Filipa ur. 27.10.1927
 
145)         Stanek Longin s. Jana ur. 14.02.1935
 
146)          Staszczuk Marian s. Józefa ur. 14.11.1928
 
147)          Steć/Stec Klemens s. Franciszka ur. 28.08.1926
 
148)          Stefaniak Anna C. Józefa ur. 26.07.1943
 
149)          Stolarczyk Zbigniew Tadeusz s. Józefa ur. 14.06.1941
 
150)          Stosio Maksymilian s. Bronisława ur. 12.10.1933
 
151)          Stosio Jan s. Stanisława ur. 01.01.1948
 
152)          Sugier Ryszard s. Stanisława ur. 01.04.1947
 
153)          Szajdecki Kazimierz s. Albina ur. 03.12.1926
 
154)          Szczepańska/Ławecka Kazimiera c. Józefa ur. 12.12.1934
 
155)          Szewczuk Mieczysław s. Jana ur. 12.08.1931
 
156)          Szpryngwald Jan s. Lucjana ur. 04.06.1916
 
157)          Szulc Mieczysław s. Bronisława ur. 05.11.1919
 
158)          Szwed Kazimierz s. Stefana ur. 30.08.1937
 
159)          Szymani Lech Ryszard s. Aleksandra ur. 14.03.1940
 
160)          Szymaniak Henryk s. Hieronima ur. 02.01.1925
 
161)          Szymecki Tadeusz s. Franciszka ur. 25.04.1945
 
162)          Szyndler Stanisław s. Klemensa ur. 23.07.1947
 
163)          Szyperski Ryszard s. Mariana ur. 25.05.1927
 
164)          Ślaz/Slaz Bolesław s. Andrzeja ur. 06.04.1920
 
165)          Śledź Kazimierz s. Kazimierza ur. 06.03.1934
 
166)          Śmielak/Barciak Irena c. Adama ur. 95.05.1931
 
167)          Świazdek Marian s. Antoniego ur. 16.08.1931
 
168)          Tapski Zygmunt s. Macieja ur. 01.01.1919
 
169)         Tarka Henryk s. Stanisława ur. 39.11.1932
 
170)          Tarnowski Zdzisław s. Jakuba ur. 14.02.1921
 
171)          Tomkiewicz Jan s. Bronisława ur. 13.08.1919
 
172)          Trymiszewski Tadeusz s. Stanisława ur. 13.06.1925
 
173)          Trzmielina Jakub s. Szlomy ur.23.03.1919
 
174)           Twarowska/Twardowska (Wielogórska) Helena c. Adama ur. 06.12.1928
 
175)          Walczuk/Wałczu Mieczysław s. Wacława ur. 06.02.1926
 
176)          Wasąg Franciszek s. Jana ur. 08.01.1925
 
177)          Warsztocki Mieczysław s. Jana ur. 11.11.1952
 
178)          Waukuski/Wałkuski Stanisław s. Faustyna ur. 25.08.1922
 
179)          Wawrzyniak Ryszard s. jana ur. 95.03.1951
 
180)          Wdowiak Stanisław s. Jana ur. 12.12.1925
 
181)          Wiak Stanisław s. Franciszka ur. 15.01.1924
 
182)          Więcaszek Irena c. Eugeniusza ur. 23.08.193
 
183)          Wiśnicki Henryk s. Stanisława ur. 02.02.1928
 
184)          Wojciechowski Roman s. Tomasza ur. 24.03.1924
 
185)          Wojewoda Czesław s. Jana ur. 12.07.1925
 
186)          Wolski Zygmunt Wacław s. Franciszka ur. 20.04.1921
 
187)           Woźniak Andrzej s. Tadeusza ur. 12.07.1962
 
188)          Wójcik Janusz s. Kazimierza ur. 05.11.1949
 
189)          Zaczyński/Zając Jerzy s. Józefa ur. 20.06.1941
 
190)          Zawadka Stanisław s. Bronisława ur. 03.10.1952
 
191)          Zdziebłowski/Zdziębłowski Marian s. Bolesława ur. 19.05.1925
 
192)          Zdziechowski/Ździechowski Tadeusz s. Jana ur. 15.01.1931
 
193)          Żurawski Wiesław s. Bronisława ur. 01.01.1943

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja