Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  konkursy, dotacje, rajdy
 
 Rajd Patriotyczny.
W dniach 24 maja – 2 czerwca br. odbył się patriotyczny rajd „Wschodnim szlakiem Niepodległości”. Udział w nim wzięli członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych przybyli z całej Polski. Program zawierał pobyt w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z walką o niepodległość naszej Ojczyzny. Odwiedziliśmy takie miejsca jak: Jata – miejsce pobytu partyzantów, Zbereże w okolicach Włodawy, miejsce śmierci gen. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, pomnik walk KOP z sowietami, Wytyczno gdzie znajduje się pomnik i cmentarz żołnierzy KOP, którzy zginęli w bitwie z sowiecką dywizją pancerną w dniu 1.10.1939 r., Międzyrzec Podlaski – pomnik Niepodległości z 1918 r., Husinka – grób nieznanego żołnierza i dowódcy oddziału, fort obronny w Łobaczewie tzw. „Wrota Wolności”, „Mały Katyń” w Kąkolewnicy, gdzie od X.1944 do II.1945 wymordowano 1,5 - 2 tys. Żołnierzy Wyklętych, w Pratulinie cmentarz oraz w Janowie Podlaskim pomniki upamiętniające walki z bolszewikami w1920 r. Natomiast w Leśnej Podlaskiej wiele tablic upamiętniających współpracę ojców Paulinów z Armią Krajową. Znajduje się tam też ściana pamięci z imiennymi tabliczkami żołnierzy i oficerów AK. W Białej Podl. i Włodawie zapoznano nas z patriotyczną historią regionu.

W Kodniu złożyliśmy hołd bohaterom walk z 1920 r. jak i w wielu innych miejscach.

Weterani „zwiedzili” także b. „obozy internowania” tj. zakłady karne w Białej Podlaskiej i Włodawie. Obecnie panują tam warunki nieporównywalnie lepsze, niż w okresie uwięzienia działaczy „Solidarności”.

Pani przewodnik przybliżała historie każdego z tych miejsc. Przy każdym pomniku - miejscu pamięci narodowej i na cmentarzach zapalane były znicze, zostawiane biało-czerwone chorągiewki, a także wykonywane pamiątkowe zdjęcia.

Ponadto zostaliśmy zaproszeni przez władze gminy Kodeń na uroczystości patriotyczno – folklorystyczne, które odbyły się w miejscowej szkole z udziałem dzieci i młodzieży, ich wychowawców i rodziców, władz i okolicznej ludności. Przyjęci zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie.

Sekretarz UG zorganizował prezentację filmu „Błogosławiona wina”, który ukazuje historię cudownego obrazu MB Kodeńskiej. W filmie ukazane zostały także mordy dokonane przez UB na Żołnierzach Wyklętych z tego regionu.

Dużym przeżyciem było spotkanie uczestników rajdu z ordynariuszem Diecezji Siedleckiej ks. bp. Kazimierzem Gurdą.

W przeddzień zakończenia rajdu odbyła wspólna kolacja przy grillu, w którym wzięło udział wiele osób miejscowych, przybyłych do Sanktuarium także z odległych rejonów kraju i spontanicznie przyłączających się do wspólnego spędzenia czasu.

Na tym spotkaniu goście byli zauroczeni bezpośrednim spotkaniem i rozmowami z nami. Spontanicznie razem z nami śpiewali patriotyczne pieśni i obozowe piosenki internowanych.

Wśród uczestników był też najmłodszy 7-letni Grześ z Wielkopolski, który mimo późnych godzin z wielką radością pozostawał z nami przy ognisku. Janusz Olewiński oddał mu swoją biało-czerwoną kokardę z ryngrafem Żołnierza Niezłomnego, z czego mały patriota był bardzo dumny.

Rajd zakończył się Mszą św. w intencji Ojczyzny, uczestników rajdu oraz ich rodzin. Proboszcz i zarazem kustosz Sanktuarium wspominając dokonania działaczy opozycji podziękował nam za wybranie miejsca na pobyt w tutejszym domu pielgrzyma.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu rajdu z rozrzewnieniem się żegnali z postanowieniem zorganizowania kolejnego patriotycznego spotkania.

Patriotyczny rajd mógł się odbyć dzięki partnerstwu i znaczącemu wsparciu Fundacji PZU oraz dotacji finansowych Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, IPN w Lublinie, PGNiG Termika za co serdecznie dziękujemy.

Patronat medialny sprawował diecezjalny tygodnik Echo Katolickie. 


  Partnerem zadania byłaFundacja PZU.

                                    
  Współfinansującmi: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Fundacja PGNiG
   im. Ignacego Łukasiewicza, PGNiG
 TERMIKA.

                                   
    
            Organizator:

                                                                 


             
Jata, pomnik ks. St. Brzóski i miejsce działań partyzantów
w czasie II
 wojny światowej.

             
                                                 Szaniawy
                               

           
                                             Janów Podlaski
           
                              Biała Podlaska

           
           
                                przerwa na odpoczynek
            
         
                  Pod "ośrodkiem internowania" w Białej Podlaskiej
         
         
                                        w "ośrodku"...
           
                                     Biała Podlaska

           
                  Pomnik pamięci pomordowanych przez Niemców
                  mieszkańców wsi Husinka.

           
            pod b. obozem internowanych we Włodawie

           
                                    Fort Łobaczew k. Terespola

           

           
                       Radzyń Podlaski katownia gestapo i UB
                              
                                      wejście do piwnic
                              
                                                Cela nr 4
           
                                                Wnętrze celi
           
                                       Woskrzenice

           
                              Kąkolewnica , "Mały Kałyń" na Podlasiu

           
                                            Wytyczno
           

           

           

           
                                                Zbereże
                                

                     
                                                  Kock

                     
                                                  Pomnik gen. Kleberga
                     
                     
                                                   Leśna Podlaska
                     

                     

                     
                                                     Pratulin         
                                                              

                    
                                Neple, "zdobycie" sowieckiego czołgu T-34
                    
                                            Na granicy z Białorusią
                    
                                                      Kostomłoty

                    
                                                        Kodeń UG
                    
                                                         Kodeń
                    

                    
                    
                                      Pomnik Niepodległości w Kodniu, 1918 r.
                   

                 
                                    Spotkanie w Kodniu z młodzieżą

                 

                 

                 
                                                         Ognisko
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                                  Spotkanie z Biskupem Ordynariuszem
                 

http://www.podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/rajd-wschodnim-szlakiem-niepodleglosci-2a714.html
http://www.blogmedia24.pl/node/81979      
       
  
       
  
        
                   
W dniach 5 – 9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało dla młodzieży szkolnej ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowaczego w Siedlcach ze środków pozyskanych z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych rajd szlakiem patriotycznym po Bieszczadach.

Zrealizowane zadanie miało charakter edukacyjno – informacyjny, upamiętniający miejsca pamięci narodowej i osoby z nimi związane. Rajd przybliżył młodzieży wydarzenia z historii Polski oraz ofiarność i poświęcenie się pokolenia wcześniejszego dla wspólnego dobra i odzyskania niepodległości Polski.

Rajd miał bardzo pozytywny oddźwięk w społeczności szkolnej młodzieży, a echa zrealizowanego zadania słyszane są do chwili obecnej.

W świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego pokolenia zostało zaszczepione na trwałe pielęgnowanie polskości. Pozwoliło na rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Znacznie wspomogło rodziny tej młodzieży w procesie ich patriotycznego wychowania w duchu kultury oraz tradycji narodowej.

Rajd szlakiem patriotycznym w Bieszczadach był dla młodzieży znaczącym wsparciem w ich rozwoju psychofizycznym i społecznym, jako osób niepełnosprawnych, poprzez upowszechnienie krajoznawstwa i dostępu do turystyki patriotycznej. Spowodowało to także uaktywnienie się młodzieży społecznie na rzecz wspólnoty i pozwoliło na rozwój ich kompetencji, umiejętności i odpowiedzialności.

Realizacja zadania miała pozytywny wpływ na wyrównanie szans uczestnictwa w tradycji narodowej i kulturze młodzieży w porównaniu z ich rówieśnikami – pełnosprawnymi, z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Zakładane cele rajdu patriotycznego zostały osiągnięte w maksymalnym wymiarze dzięki sfinansowaniu przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W imieniu mlodzieży i własnym wyrażamy wdzięczność i serdeczne podziękowanie Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia, bez którego rajd nie byłby możliwy.

Patrz link: http://www.soszw.siedlce.pl/rajd-szlakiem-patriotycznym-bieszczadach-5-9-czerwca-2017.html

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja