Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  konkursy, dotacje, rajdy
 
  W dniach 24 maja - 2 czerwca 2019 r. odbędzie się 9-dniowy patriotyczny
  rajd "Wschodnim szlakiem Niepodległości", którego uczestnikami będą
  weterani opozycji antykomunistycznej.
 
Program rajdu przewiduje zwiedzanie miejsc pamięci narodowej - świadków
  ważnych w historii Polski faktów upamiętniających wydarzenia i tradycje walk
  o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o tych wydarzeniach w rejonie
  nadbużańskim i podlaskim z pobytem w byłych „ośrodkach odosobnienia”
  w Białej Podlaskiej i Włodawie.

  Zakwaterowani będziemy w pokojach 2-osobowych w Domu Pielgrzyma
  w Kodniu n. Bugiem. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Osoby zainteresowane
  proszone są kontakt pod nr telefonu: 504 936 104 lub na adres mailowy:
  interna.pl@wp.pl

  Do Kodnia wyjeżdżamy z Siedlec wyjazd busem ok. godz. 1200.
  
Uczestnicy mogą we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwego
  wypadku (NNW).

  Podczas turnusu obowiązuje bezwzględny zakaz używania słów wulgarnych oraz
  nadużywania alkoholu. Natomiast koniecznie należy zabrać ze sobą dobry humor
  oraz dokumenty (w tym paszport – może uda się wyskoczyć na kresy)
  i „kieszonkowe”.
  Partnerem zadania jest Fundacja PZU.


  Współfinansujący: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, PGNiG Termika.

                                   
     Mapka dojazdu poniżej:
          

                       
                                                 
  

      
       
  
       
  
        
                   
W dniach 5 – 9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało dla młodzieży szkolnej ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowaczego w Siedlcach ze środków pozyskanych z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych rajd szlakiem patriotycznym po Bieszczadach.

Zrealizowane zadanie miało charakter edukacyjno – informacyjny, upamiętniający miejsca pamięci narodowej i osoby z nimi związane. Rajd przybliżył młodzieży wydarzenia z historii Polski oraz ofiarność i poświęcenie się pokolenia wcześniejszego dla wspólnego dobra i odzyskania niepodległości Polski.

Rajd miał bardzo pozytywny oddźwięk w społeczności szkolnej młodzieży, a echa zrealizowanego zadania słyszane są do chwili obecnej.

W świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego pokolenia zostało zaszczepione na trwałe pielęgnowanie polskości. Pozwoliło na rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Znacznie wspomogło rodziny tej młodzieży w procesie ich patriotycznego wychowania w duchu kultury oraz tradycji narodowej.

Rajd szlakiem patriotycznym w Bieszczadach był dla młodzieży znaczącym wsparciem w ich rozwoju psychofizycznym i społecznym, jako osób niepełnosprawnych, poprzez upowszechnienie krajoznawstwa i dostępu do turystyki patriotycznej. Spowodowało to także uaktywnienie się młodzieży społecznie na rzecz wspólnoty i pozwoliło na rozwój ich kompetencji, umiejętności i odpowiedzialności.

Realizacja zadania miała pozytywny wpływ na wyrównanie szans uczestnictwa w tradycji narodowej i kulturze młodzieży w porównaniu z ich rówieśnikami – pełnosprawnymi, z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Zakładane cele rajdu patriotycznego zostały osiągnięte w maksymalnym wymiarze dzięki sfinansowaniu przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W imieniu mlodzieży i własnym wyrażamy wdzięczność i serdeczne podziękowanie Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia, bez którego rajd nie byłby możliwy.

Patrz link: http://www.soszw.siedlce.pl/rajd-szlakiem-patriotycznym-bieszczadach-5-9-czerwca-2017.html

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 149546 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=