Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Ustawa czy jałmużna
 

         Zbędny balast dla elit III RP.

„Jeśli ja zapomnę o nich - Ty Boże na niebie zapomnij o mnie” A. Mickiewicz.
Z przykrością represjonowani działacze opozycji antykomunistycznej odbierali medialne przekazy o kolejnym ustawowym uposażeniu weteranów żołnierzy uczestniczących w akcjach wojennych poza Polską, którym należy się wyjątkowa pomoc i opieka. Przypominamy, że takiej opieki nie rozpostarto ani nad kombatantami i osobami represjonowanymi, którzy walczyli o swój własny kraj. Do tej pory lekceważy się postulaty środowiska represjonowanych działaczy opozycji w PRL. A właśnie to te środowisko w okresie ostatniego 100-lecia po raz drugi dało wolność Polsce i Polakom. W m-cu kwietniu 2019 r. Stowarzyszenie wystąpiło do prezesa PIS, marszałka senatu, premiera i w-ce premier o spotkanie w tej sprawie – nie doczekaliśmy się nawet odpowiedzi. Ulubieńcami władz są natomiast wymienieni wyżej weterani „legii cudzoziemskiej” walczący w obcych interesach, a nie o wolność czy niepodległość Polski. Byli oni ochotnikami, najemnikami sowicie opłacanymi za udział w misjach wojskowych. Czy to nie NATO lub Unia Europejska powinna im teraz za to płacić? Polska ma udział w „zwycięskich” wojnach w różnych rejonach świata: w Kuwejcie, Iraku, w Jugosławii… Czy wyglądamy jak zwycięscy? Myśmy przegrali II wojnę światową czy ją wygrali? Niemcy byli przegranymi czy zwycięzcami? Jak wyglądają zwycięzcy, a jak przegrani? Dlaczego za napad Niemców i zbrodnie wojenne my mamy płacić haracz? Dlaczego polskim kosztem, dzięki elitom władzy, Polacy ponoszą ogromne ciężary w nie własnym interesie jak np. za ochronę powietrzną terytorium Litwy na nasz koszt? W zamian za to, za tę ochronę, władze Litwy podle traktują Polaków. Wszystkie mniejszości narodowe w Polsce otrzymują ogromne wsparcie finansowe z polskiego budżetu. Mniejszość polska poza granicami nie otrzymuje nic i to dzięki „staraniom” naszych (?) władz.

Kto nami kręci?

„Represjonowani, jako zbędny balast dla III RP” pod tym tytułem w m-cu maju 2005 r. odbyła się wielogodzinna audycja w TV TRWAM i Radiu Maryja z udziałem Janusza Olewińskiego i Elżbiety Jędrzejuk. Błędnym wydawać się może, że to zamierzchłe czasy. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Weterani opozycji antykomunistycznej i patriotycznej podarowali Polakom wolny kraj. A jak traktowani są dobrodzieje tego daru szczególnie przez elity rządzące? Otóż obietnic jest, co niemiara w myśl przedwyborczej retoryki: „nikt wam tyle nie da, co ja wam obiecam”. Obiecywała B. Szydło, marszałek Sejmu M. Kuchciński, premier M. Morawiecki. Zapewniano nas o „zaawansowanych, intensywnych pracach” w parlamencie… W minionej kadencji w znaczący sposób poprawiono byt wielu Polakom. Zapomniano tylko o weteranach opozycji z okresu PRL. Prezes J. Kaczyński, a także premier Morawiecki powtarzali, że Polacy muszą osiągać dochody jak na zachodzie Europy. Ale te słowa nie dotyczą obrońców Ojczyzny. W m-cu maju 2019 Stowarzyszenie otrzymało pismo z Urzędu Kombatantów informujące, że środowisko działaczy opozycji jest przecież bardzo cierpliwe - od 30 lat – i wnioski złożone do parlamentarzystów ws. nowelizowanej ustawy będą sukcesywnie brane pod uwagę w przyszłym parlamencie!!! A przecież w Senacie w dniu 13 lutego 2018 r. podęto decyzję debaty za miesiąc do półtora. Zobowiązano radę krajową działaczy opozycji do wyrażenia swojej opinii ws. noweli ustawy. J. Olewiński przekazał członkom tej rady opracowane wnioski w tej sprawie. Niestety rada na swym kwietniowym posiedzeniu w ogóle nie zajęła się tą sprawą. Widocznie miała bardzo ważnych innych spraw. W dniu 15 czerwca br. w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Konferencja Stowarzyszeń Osób Represjonowanych, w której oprócz osób represjonowanych uczestniczyli m.in. min. Kasprzyk i kilku członków Krajowej Rady Konsultacyjnej (A. Rozpłochowski, Z. Romaszewska, A. Słowik, A. Sobieraj, J. Stopa, J. Zacharow). Nikt z tych osób nie powiedział ani jednego słowa na temat nowelizowanej naszej ustawy, czy rzekomym projekcie przez tę Radę przygotowywanym. Projekt ten jest bardo tajny do tego stopnia, że sami członkowie tejże rady nic o nim nie wiedzą nie mówiąc już o tych, których ustawa dotyczy. Konspira na całego. Czy to jest „Rada do Dekoracji i Poklepywania po Plecach”? Bo jak na razie nic konkretnego dla środowiska jeszcze nie zdążyła uczynić. Nie dotyczy to oczywiście fotografowania się na „ważnych dla środowiska” uroczystościach.
Stowarzyszenie Siedleckie zwróciło się do każdego senatora wchodzącego w skład senackiej komisji, w tym do przewodniczącego Komisji, aby przyjęli nasze wnioski, jako swoje i zgłosili do projektu nowelizowanej ustawy. W dniu 25 czerwca br. w Senacie odbyło się kolejne posiedzenie komisji „nowelizującej” ustawę. Ani jeden problem podniesiony przez organizacje represjonowanych nie został podjęty. Ani jeden senator nie zgłosił naszych wniosków, chociaż się do nich o to zwracaliśmy. Nowelę ustawiono pod Rulewskiego i jemu podobnych – każdy grosz do „skromnej” poselskiej dietki się przyda.

Komisje senackie „tyrały” nad nowelą ustawy i głosami PiS przyjęły projekt, a w dniu 12 lipca 2019 r. Senat głosami PiS obalił cały projekt.

W związku z powyższym wystosowane zostały listy do Prezesa PiS i Prezydenta RP o pilne spotkanie. Wiele osób proponuje zorganizowanie manifestacji pod siedzibą PIS w W-wie. Jeśli zlekceważą nas po raz kolejny wówczas wystąpić pod siedzibę.
W dniu 11 sierpnia w Zbuczynie pod Siedlcami odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez PiS, na który przybył prezes J. Kaczyński. J. Olewiński poinformował go o ignorowaniu działaczy opozycji i ich wniosków oraz zwrócił się o spotkanie z przedstawicielami represjonowanych. Wręczył prezesowi kopie pism do niego kierowanych, a które pozostają bez echa.

W okresie 30 lat nie znalazł się ani jeden parlamentarzysta, który rzetelnie pochyliłby się nad problemami osób represjonowanych. Dla elit najlepiej byłoby, gdybyśmy znajdowali się już w mogiłach. Wówczas spokojnie jeździliby limuzynami pod pomniki z płomiennymi przemowami. Świadczy o tym chociażby projekt uchwalenia nagrobnego znaczka po śmierci weterana, ale pod warunkiem, że rodzina za to zapłaci.

Szkoda, że ludzie, którym od 30 lat pomagamy przy kolejnych wyborach, tak szybko o nas zapominają.
 

 

                                           Siedlce, dnia 11.07.2019 r.

Marszałek Senatu RP

                                                   Pan Stanisław Karczewski

Szanowny Panie Marszałku,

Ze zdziwieniem przyjęliśmy do wiadomości decyzje senackich komisji z dnia 25 czerwca br. dotyczące nowelizowanej ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki 1035 i 1035 S).

            W noweli ustawy nieuwzględnione zostały osoby, które mimo represji i prześladowań nie uciekły z kraju, ale dalej walczyły o wolną i niepodległą Polskę. Dotyczy to działaczy przenoszonych na gorsze warunki pracy i płacy bez awansów, podwyżek i premii, którzy w konsekwencji przeszli na emerytury w najniższej wysokości.

W pierwszej wersji komisje zaproponowały dodatek comiesięczny za okres represji w wysokości nie wyższej od minimalnego wynagrodzenia tj. kwoty 2250,- zł (druk senacki nr 1035). Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. okrojono tę kwotę ponad czterokrotnie do wysokości nie większej niż połowa najniższej emerytury tj. do sumy 550,- zł (druk senacki nr 1035 S).

      Nowelizacja przyznaje także 50% świadczenie pieniężne wdowie/wdowcowi po działaczu opozycji tj. niewiele ponad 200,-zł. Świadczenie to, jak i przyznane działaczom opozycji nie poprawi w żaden sposób bytu tej także represjonowanej osobie, a poprawi tylko dobre samopoczucie ustawodawcy. Nam chodzi o tych, co się źle mają i żyją na niskim poziomie bytowania.

Ponadto nadmieniamy, iż w zapisie uwzględnione zostały osoby niemające nic wspólnego z jakąkolwiek działalnością antykomunistyczną, a żyjący w kolejnym konkubinacie z działaczem opozycji.

Kiedy działaczowi oraz wdowie/wdowcowi przyznaje się jałmużnę zamiast godziwe zabezpieczenie, proponowanie wnoszenia opłaty przez rodzinę za znak nagrobny jest nieporozumieniem. Propozycja ta może być też postrzegana, jako korupcyjna.

         Organizacje skupiające osoby represjonowane w sposób jasny i precyzyjny przedstawiły własne wnioski opracowane dnia 1 kwietnia br. do nowelizowanej ustawy, które pozwoliłyby godnie dożywać osobom represjonowanym i przekazane członkom Komisji i Panu Marszałkowi. Jednak żaden z naszych wniosków nie został uwzględniony.

 

      Zlekceważony został także list Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego popierający nasze wnioski oraz Pani Beaty Szydło mówiący o jałmużnie, a nie godnym zaopatrzeniu działaczy opozycji.

Nie rozumiemy postępowania parlamentarzystów tym bardziej, kiedy przywraca się krociowe emerytury naszym oprawcom z SB.

Stwierdzamy z przykrością, że art. 19 Konstytucji RP nie jest zrealizowany do dnia dzisiejszego.

Wyrażamy swoje niezadowolenie z dotychczasowych działań władz na rzecz działaczy opozycji i ich rodzin oraz nas lekceważenie pytając zarazem: dlaczego dobra zmiana nie dotyczy tak nielicznej grupy, z której dobrodziejstw korzysta tak wielu.

Z powyższych względów nasze uczestniczenie w kolejnym posiedzeniu w Senacie nad pozorowaną nowelizacją ustawy uważamy za bezcelowe.

Do wiadomości:

-  Prezydent RP Pan Andrzej Duda
-  Premier RP Pan Mateusz Morawiecki
-  Prezes PIS p. Jarosław Kaczyński

-  media.


      Wystąpienia od 1990 r. o uregulowanie ustawowe problemów opozycji. 

  Weterani opozycji niepodległościowej i patriotycznej, w związku z prowadzoną
 w okresie PRL działalnością na rzecz przemian demokratycznych i niepodległości Kraju,
 w wyniku represji i prześladowań utracili możliwość normalnego utrzymania siebie
 i rodziny.
 Pozbawianie wolności i pracy z przyczyn politycznych – a przyczyną polityczną była każda
 działalność niezgodna z życzeniem ówczesnej władzy - była utrata prawa do otrzymania
 godziwej renty i emerytury.  Gdyby nie represje działacze opozycji żyliby godnie
 i następnie otrzymaliby odpowiednio godną emeryturę. Nadmieniamy  przy tym,
 że niektórzy weterani na skutek prześladowań stali się inwalidami z bardzo
 niskimi rentami. Ich renty, a w późniejszym okresie emerytury są najniższe z najniższych.


 Pisma kierowane do:

 

- Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000 r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r., 5.02.2001 r., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r., 2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r., 7.05.2002 r., 8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r., 4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r., 1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r., 8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r., 17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 7.10.2016 r., 31.01.2017 r.,

- Ministra Sprawiedliwości;  10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r., 12.06.2001 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006 r., 15.03.2006 r., 18.05.2007 r., 30.01.2008 r., 30.01.2009 r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017r.,

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001 r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.11.2009r.,  20.07.2011r., 31.08.2016 r.,

- Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006 r., 21.05.2007 r., 23.06.2007 r., 15.01.2009 r., 19.03.2010 r., 20.07.2011 r., 15.04.2013 r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r., 7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

- Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016 r., 31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

Pisma były kierowane także do:

- Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r., 20.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 13.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r., 15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r., 12.12.2006 r., 28.12.2006 r., 23.06.2007 r., 29.12.2008 r., 20.06.2009 r., 14.10.2010 r., 10.02.2014 r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r.,

- Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r., 14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r., 4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r., 3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r.,  15.10.2010 r., 17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r., 21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r., 23.05.2016 r., 25.06.2016 r., 31.01.2017 r.,

- Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r., 12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r., 31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r., 7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r.,  7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r., 15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r., 4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r., 12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r., 17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r., 18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r., 1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r., 17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 15.10.2016r., 24.10.2016 r., 26.11.2016 r., 31.01.2017 r.,

parlamentarzystów: od 1990 r…

Mimo mnóstwa pism kierowanych do najwyższych władz kraju, nic do chwili obecnej w tej sprawie faktycznie nie zostało poczynione.

Od ponad 27-lat panuje totalna bierność rządzących elit dotycząca uregulowań prawnych dla osób, które poświęciły swoje dobro na rzecz trwałych przeobrażeń i przemian demokratycznych w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Bierność ta jest przyczyną utrwalania dyskryminacji działaczy opozycji wobec innych podmiotów tj. ich prześladowców ze Służby Bezpieczeństwa i Służby Więziennej PRL także w zakresie praw emerytalno-rentowych. PRL jako totalitarne państwo pozbawiło poprzez represje i prześladowania weteranów zdrowia, pracy i środków do utrzymania, a III RP kontynuuje ten stan rzeczy utrzymując do tej pory dyskryminację.

Członkowie elity komunistycznej i aparatu represji byłej PRL są na uprzywilejowanej pozycji w sferze praw emerytalnych i rentowych mimo, że w ogóle nie opłacali składek na ubezpieczenie społeczne. Nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia. Nie można pomijać faktu – co podkreślił Sąd Najwyższy – że, w przeciwieństwie do byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, ofiary represji komunistycznych w Polsce mają okres pobytu w więzieniu ze względów politycznych zaliczony do emerytury, ale przy współczynniku 0 % ze względu na brak zarobków (por. Cichopek i inni przeciwko Polsce (por. decyzja o odrzuceniu skargi – 14 maja 2013r., Izba (Sekcja IV), skargi 15189/10 i inne (łącznie 1628).

We wstępie do ustawy dezubekizacyjnej z 2009 r., a także wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej ustawy czytamy, że funkcjonariusze dawnej służby bezpieczeństwa otrzymali emerytury nie za pracę, lecz w zamian za ochronę nieludzkiego reżimu. W preambule tej ustawy zanotowano: „system władzy komunistycznej opierał się głównie na rozległej sieci organów bezpieczeństwa państwa, spełniającej w istocie funkcje policji politycznej, stosującej bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka" oraz, że "funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalenie nieludzkiego systemu władzy".

Funkcjonariusze reżimu komunistycznego promowani, nadużywający władzy i bezkarni, otrzymywali bardzo wysokie wynagrodzenia za służbę, jak i wiele innych przywilejów, korzyści ekonomicznych, socjalnych. Ich bardzo wysokie wynagrodzenia w PRL posłużyły w wolnej Polsce do wyliczenie im niezwykle wysokich emerytur mimo, że „pracowali” jako wrogowie praw człowieka. Praca w SB bowiem polegała na: szantażu, zastraszaniu inwigilacji, zaszczuwaniu jednych na drugich, prowokacji, kłamstwie, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, biciu, zbrodni, zdrady kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców. Właśnie za to byli wówczas sowicie nagradzani: np. płk Pietruszka za pracę nad zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki otrzymuje emeryturę w wysokości co najmniej 4.500,-zł.

Do dnia dzisiejszego brak jest jakiegokolwiek działania władz RP w celu ustawowego uregulowania praw emerytalno-rentowych weteranów-działaczy opozycji. Ostatnio uchwalona przez Sejm ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w najmniejszym nawet stopniu nie likwiduje dyskryminacji, lecz ją pogłębia i jest szyderstwem oraz z nich drwiną.

Takie traktowanie przez władze osób, które pracowały na rzecz przemian demokratycznych jest bezczynnością, zaniechaniem, działaniem sprzecznym z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym Unii Europejskiej o zakazie dyskryminacji czyli jest działaniem pomnażającym wyrządzoną szkodę.

Za swoją patriotyczną działalność wielu weteranów zostało docenionych poprzez przyznanie im najwyższych odznaczeń państwowych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo tego uznania weterani nadal prawnie są lekceważeni i dyskryminowani. W wyniku tej prawnej rentowo-emerytalnej dyskryminacji pogarsza się ciągle ich położenie socjalne.

Z narażeniem własnego zdrowia i życia swoją pracą weterani obdarowali wolnością państwo polskie i jego obywateli, a w zamian za to pozbawieni zostali godziwego zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

Władze państwowe swoją bezczynnością i zaniechaniem łamią ustawę zasadniczą, a mianowicie:

a)      art. 2 Konstytucji, który głosi, że RP urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej,

b)      art. 19, który nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Bezsprzecznie uczestniczyli oni w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły, przez jedną ze stron, a w tym wypadku przez totalitarne władze PRL.

c)      art. 32 mówiący o zakazie dyskryminacji i równym traktowaniu: Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" oraz że „nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny”,

d)     art. 77 o brzmieniu: „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej”.

Istniejący od ponad ćwierćwiecza taki stan sprzeczny jest także z art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z artykułu 1 (Ogólny zakaz dyskryminacji) do Protokółu nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  (Rzym, 4 listopada 2000 roku) również jasno wynika, że dyskryminacja prawna rentowo-emerytalna i nierówne traktowanie weteranów opozycji w porównaniu z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i Służby Więziennej PRL nie powinno mieć miejsca.

Wielu obywateli Polski pyta dziś, czy z perspektywy czasu i korzyści ekonomicznych warto było poświęcać się na rzecz wolności i niepodległości Ojczyzny, praw człowieka i przemian demokratycznych, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Sytuacja taka spowodowana została brakiem rozwiązań legislacyjnych w zakresie praw emerytalno-rentowych i zmuszanie wymienionych do życia w warunkach niegodziwych mimo, że to oni dla wolności Europy pracowali, poświęcając swoje i swoich najbliższych największe dobro, a z którego to dobra obficie korzystają wszyscy obywatele RP, 


Woda dla weteranów opozycji, a ciasteczka, kawa, herbata –

   dla prezesa TK {Rzeplińskiego}ze świtą.

Jak traktowani są weterani opozycji antykomunistycznej przez władze? Odpowiedzią była scena z dzisiejszego Senatu (28.06.2016 r.). Od 13-tej połączone komisje {senackie} rozpatrywały poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z przyczyn politycznych. Poprawki zgłaszane bezpośrednio do komisji przez organizacje weteranów w ogóle nie były procedowane, jedynie te Szefa Urzędu ds. Kombatantów, które trochę poprawiły, ale nie zmieniły w swej istocie charakteru tej ustawy - jałmużny dla osób, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej.
Jednak to co nas uderzyło to sposób traktowania gości senatu. Weteranom opozycji dano zwykłą wodę do picia. Jednak gdy przyszedł prezes TK Andrzej Rzepliński ze świtą na posiedzenie następnej komisji, doręczono specjalnie na tą okazję ciasteczka owocowe, czekoladowe, itp., kawa, herbata, mleczko. Próbowaliśmy się dowiedzieć gdzie zakupiono te frykasy, ale nie mogliśmy uzyskać tej informacji. Tajemnica?

Dwa światy ten weteranów - dla nich jałmużna i brak honorów, i świat prominentów, oficjeli, bufonów - dla nich małe lub większe dogodności, zaszczyty, honory.
za:
http://serwis21.blogspot.com/2016/06/woda-dla-weteranow-opozycji-ciasteczka.html

 W dniu 31 sierpnia 2016 r. ws. projektowanej "obniżki" SB-eckich emerytur skierowane
 zostały
 pisma do ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów, Pracy
 i Polityki Społecznej oraz w-ce Premiera Mateusza Morawieckiego, a do wiadomości
Jana Kasprzyka Szefa Urzędu ds. Kombatantów: 
  W dniu 15 czerwca 2016 r. połączone cztery senackie komisje
  odbradowały nad kształtem nowelizowanej ustawy o działaczach opozycji.
  Niestety senat nalegał na szybkie dokonanie zmian nic nie znaczących.
  Minister Kacprzyk w swoim wystąpieniu nalegał na uwzględnienie
  postulowanych przez środowisko represjonowanych istotnych zmian.
  Mimo to nie było woli uwzględnienia tegoż. Janusz Olewiński poparł
  poprawki zgłoszone przez ministra stwierdzając zarazem, 
że uwagi
  zgłoszone przez Stowarzyszenie również nie zostały uwzględnione. W ostateczności
 
na skutek zdecydowanego naszego wspólnego stanowiska przy poparciu części
  senatorów postanowiono odroczyć posiedzenie i na kolejnym uwzględnić wniesione poprawki. 
  
http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-transmissions/item/9KBFP34KPCPP55KRPSS31KU681 
   
Propozycje dodatkowe przesłane do Urzędu Kombatantów w dniu 15 czerwca:

1.      Państwo zapewnia Weteranowi (działaczowi) poza kolejką dożywotnią i bezpłatną, pełną opiekę zdrowotną i medyczną w publicznej służbie zdrowia oraz leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe wraz ze zwolnieniem z opłat klimatycznych. 

2.      W przypadku śmierci Weterana przyznane świadczenie jest wypłacane dożywotnio współmałżonkowi pod warunkiem, że pozostawał z nim w związku małżeńskim w okresie prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz, że współmałżonek takiej renty nie posiada z mocy niniejszej ustawy.

3.  Świadczenie i pomoc pieniężna przysługuje osobie, która uzyskała status Weterana (działacza) opozycji niepodległościowej.

4.       W art. 15 ust. 3 znowelizowanej ustawy o działaczach opozycji winien znaleźć się również zapis: „Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”.

 Patrz w zakładce: "Projekty ustaw" o wniesionych poprawkach do ww. nowelizowanej ustawy. 

  

                                                                         Siedlce,dnia 13.12.2015 r.

 

Pan Henryk Niedziółka

Przewodniczący Rady Miasta

Siedlce 
Szanowny Panie Przewodniczący,

Przesyłamy Panu naszą Petycję z prośbą o jej uwzględnienie. Nadmieniamy, że w sprawach osób represjonowanych wystąpiliśmy do Pana Prezydenta Wojciecha Kudelskiego w dniach  15.07.2015r. oraz 13.01.2009 r.

Petycja

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) zwracamy się – w interesie publicznym - z petycją o podjęcie uchwały ws. zmiany UCHWAŁY NR X/104/2015 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych określonych w Załączniku  nr 2 ws. kategorii osób uprawnionych do przejazdów z biletem ze zniżką 100% na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  „Samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych”.

W świetle powyższego, uwzględniając, iż ww. osoby w walny sposób przyczyniły się do zmiany ustroju w Polsce, którego jednym z podstaw stał się samorząd terytorialny, wnosimy o uznanie zasług ww. osób poprzez zmianę ww. uchwały i załącznika nr 2 poprzez dopisanie w tym załączniku działaczy opozycji antykomunistycznej.

Nadmieniamy przy niniejszym, że Kolegia ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Siedlce z pogwałceniem prawa ferowały wysokie kary pieniężne oraz skazywały na prace publiczne ludzi, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi, bezprawiu i przemocy.

Nielegalne, przestępcze i haniebne bezprawie stanu wojennego powodowało bogacenie się miasta kosztem osób represjonowanych i ich rodzin w dążeniach do wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski.

Miasto Siedlce posiada, więc zaciągnięty „honorowy dług” wobec represjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej.

Proponowana zmiana w uchwale nie spowoduje istotnych ubytków finansowych dla Miasta Siedlce, będzie miała raczej charakter symboliczny. Liczba osób, która może uzyskać status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych szacowana jest w skali kraju max. na 10-20 tys. Natomiast do chwili obecnej status taki otrzymało nie więcej jak 1000 w skali całego kraju. Oznacza to, że w Siedlcach z bezpłatnej komunikacji może skorzystać kilkadziesiąt osób. Ponadto pewna grupa tych osób już korzysta z bezpłatnej komunikacji ze względu na wiek. Zatem ewentualny ubytek dochodów w budżecie Miasta Siedlca będzie niezauważalny.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

         Sekretarz                   w-ce Przewodnicząca                  Przewodniczący

/-/Ryszard Piekart           /-/Elżbieta Jędrzejuk                 /-Janusz Olewiński Petycje przez Stowarzyszenie zostały skierowane również do Rad Trójmiasta i Poznania.
 Rada Miasta Warszawy także przyjęła stosowną uchwałę, lecz nie posiadamy
 jej treści.


Uwaga! 
lipiec 2015

Na stronach: http://opozycja.ipn.gov.pl/  https://www.udskior.gov.pl/  znajdują się formularze do pobrania dla osób, które ubiegać się będą o stastus dzialacza opozycji i pomoc rzeczową oraz finansową z ustawy-jałmużny.
Należy się zapoznać z zawartymi na stronach informacjami.

31 maja 2015 r.                     Realizacja ustawy o jałmużnie.

W sobotę 30 maja 2015 r. odbyło się  spotkanie w IPN-ie w sprawie realizacji ustawy o jałmużnie. Wchodzi ona w życie od 1 września. W szczególności Urząd ds. Kombatantów i IPN, a także Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Pracy przygotowują się do tego, aby ustawa ruszyła od 1 września. Wszystko ma być gotowe wcześniej. Na stronach Urzędu Kombatantów jest ogłoszony konkurs na legitymację i wzór odznaki - ale to formalność. Niebawem zostanie pzrygotowany przez Urząd Kombatantów wzór wniosku do uzyskania statusu działacza opozycji i pomocy materialnej (na jednym druku). Także IPN wkrótce przedstawi wniosek, jaki będzie trzeba wypełnić do tego urzędu. To wszystko ma być przygotowane przed 1 września. Uprawnienia z ustawy to uzyskanie:

1. statusu osoby represjonowanej czy działacza opozycji

2. pomocy pieniężnej

Złożony wniosek Szef Kombatantów musi rozpatrzyć w kolejności napływu wniosków. Jest gorąca prośba, aby osoby, które nie będą występowały o pomoc finansową, aby nie składały w br. wniosku. Chodzi o to, aby w pierwszej kolejności mogły uzyskać tę parę złotych już od września ci, którzy żyją w biedzie.

Jeśli chodzi o kryteria dochodowe to należy rozumieć tak:

a) Świadczenie pieniężne (400,- zł), kryteria: samotny        -    120% najniższej emerytury = 1056,54 zł 

w rodzinie na osobę – 100% = 880,45 zł

b) Pomoc pieniężna    - art. 10

przy trudniej sytuacji i zdarzeniu losowym – 150% najniższej emerytury do wys. 1320,67,-

przystosowanie pomieszczeń – do 300% = 2641,35

 

Ale:

do wydania w ciągu 4 m-cy jest 25 mln zł. To duża suma. Jeśli nie zostanie wykorzystana w tym roku to przepadnie.

Otrzymujący pomoc pieniężną celową musi mieć własny wkład pieniężny, ale jak np. wózek inwalidzki kosztuje 13 tys. zł, to wkład własny 10,-zł, itp.

Pieniądze mogą być wydawane na różny sprzęt wysokiej jakości, a nie najtańszy!, okulary, aparat słuchowy, choroba, operacje, wypadek, pożar, itp.

Ustawa daje Szefowi Urzędu ds. Kombatantów duże możliwości do przyznawania pomocy!

Prócz kryteriów dochodowych warunkiem otrzymania pomocy (i statusu) jest określona w ustawie działalność na rzecz wolnej i Niepodległej Polski.

Sprawa pilna, bo czas krótki do wydania sporej sumy pieniędzy.

Kontakt do nas: tel. 504-936-104 lub mailowo

Dnia 14 maja 2015 r. o godz. 21:40 w TV TRWAM program "Polski punkt widzenia" poświęcony "ustawie jałmużnie" i nie tylko - patrz zakładka "Komunikaty" http://tv-trwam.pl/film/polski-punkt-widzenia-14052015

W dniu 11 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Janusza Olewińskiego, Andrzeja Sobieraja i Andrzeja Rozpłochowskiego (członków Zespołu Roboczego) z ministrem Urzędu ds. Kombatantów Janem Ciechanowskim. Spotkanie poświęcone było uzyskaniu informacji o przygotowaniach Urzędu dot. wdrożenia w życie  ustawy o „jałmużnie”. Zespół Roboczy zwrócił się o jak najszybsze przygotowanie wzoru wniosku o uzyskanie statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej. Minister Ciechanowski zapewnił szybkie przygotowanie wzoru wniosku. Dla opracowania legitymacji i odznaki zaproponował rozpisanie konkursu i powołał w imieniu Urzędu „Komisję Konkursową”, której zadaniem będzie wyłonienie i przyjęcie najodpowiedniejszego projektu. W skład Komisji z Urzędu wchodzi M. Dmochowska oraz zaproponował przedstawicieli dotychczasowej Grupy Roboczej w osobach: Wojciech Borowik, Janusz Olewiński, Andrzej Sobieraj i Andrzej Rozpłochowski. Wymienione osoby wyraziły zgodę. Ustalono, iż do 15 maja "Komisja" wypowie się co do kształtu legitymacji (czy będzie wykonana na wzór dowodu osobistego, prawa jazdy - ze zdjęciem czy np. legitymacji rencisty bez zdjęcia). Natomiast odznaka powinna być niedużej wielkości, aby można było swobodnie przypiąć ją np. do klapy marynarki. 
W kolejnym tygodniu tj. po 17 maja Urząd ma ogłosić konkurs na wzór odznaki z ostateczną datą wpływu prac konkursowych ok. 20 czerwca.

Jednocześnie minister Ciechanowski zwrócił się z wnioskiem o rozpowszechnienie prośby skierowanej do weteranów opozycji, aby w pierwszej kolejności wnioski składały osoby, które ubiegać się będą o przyznanie im świadczenia pieniężnego. Pozostałych weteranów, którzy pragną uzyskać status działacza opozycji i osoby represjonowanej uprasza się o składanie wniosków w późniejszym terminie np. po 1 stycznia 2016 r. Podyktowane jest to umożliwieniem, potrzebującym, aby w jak najkrótszym czasie otrzymali wsparcie finansowe.

J. Olewiński zwrócił się do min. Ciechanowskiego, aby przy kontaktach z wojewodami sugerował powoływanie do Rad Konsultacyjnych przedstawicieli organizacji represjonowanych, którzy mają największą wiedzę o sytuacji weteranów.
 

  Jałmużna

W dniu 20 marca 2015 r. Sejm uchwalił jałmużnę dla weteranow opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej. Uprawnionym do jej otrzymania jest każdy weteran mieszkający pod mostem, dzięki "naszym" parlamentarzystom żyjącym ze skromnej diety poselskiej w wys. ok. 20 tysięcy zł. Samotny weteren, którego dochód nie przekroczy 854,12 zł (netto), a w przypadku rodziny nie ptrzekroczy 711,77 zł na osobę dzięki wspaniałomyślności "naszych" będzie mógł otrzymać czasowo aż 400,-zł. Nie dziękujemy, aby nie zapeszyć...

W oświadczeniu SWS z dnia 23 marca czytamy m.in.: „Stowarzyszenie Wolnego Słowa z satysfakcją przyjmuje uchwalenie przez Sejm senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. To z naszej inspiracji idea tej ustawy została podjęta…”.
I nie ma się co oburzać na SWS, bo faktycznie wspólnie z PO czynili wszystko, aby rzucić ogryziony ochłap opozycji. A czemu to tak? Ano czym więcej dziadów, tym lepiej dla nich, bo oni są po to, aby pomagać potrzebującym. Prosty więc wniosek, że „potrzebujących” im bardzo potrzeba, gdyż czym mieliby się zajmować? 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja