Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Mord Polaków w Sowietach
 

 Siedlce, dnia 7.02.2014 r.
Pan Bronisław
Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 
           Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwraca się z wnioskiem do Pana Prezydenta o pozbawienie Orderu Virtuti Militari i wszystkich innych orderów i odznaczeń przyznanych przez PRL mordercy Henochowi Zimanowi (Genrikas Zimanas).
Wymieniony osobnik dowodząc 120-150 osobową „partyzantką” w sposób zaplanowany i zorganizowany dokonał w dniu 29 stycznia 1944 r. straszliwego mordu we wsi Koniuchy na Wileńszczyźnie. W sposób sadystyczny wymordował mieszkańców wioski w tym dzieci, kobiety i starców, paląc żywcem domowników lub pozbawiając ich życia mordując w sadystyczny i okrutny sposób. W załączeniu przesyłamy kserokopię zdjęcie, w jaki sposób „wyzwoliciele” postępowali z ludnością cywilną.
Napady i rabunki na wsie „partyzantów” pod dowództwem Henocha Zimana (Genrikas Zimanas) miały miejsce jeszcze przed dniem 29.01.1944 r.
Obszerne uzasadnienie naszego wniosku znajduje się na łamach Naszego Dzienniku nr 23 z dnia 29.01.2014 r. oraz na stronach internetowych:
oraz w tygodniku „Do rzeczy” nr 41/041 z 4-11 listopada 2013 r.
            Order Henochowi Zimanowi (Genrikas Zimanas) został przyznany na podstawie fałszywego uzasadnienia wniosku.
W 1995 roku Kapituła Orderu Virtuti Militari wyjaśniła kwestie legalności nadań tego odznaczenia w okresie PRL. W specjalnym dokumencie Kapituła oznajmiła m.in: [...] „stwierdzamy głośno i dobitnie, że praktyka nadań przez władze Polski Ludowej Orderów Virtuti Militari, zwłaszcza najwyższych klas nadanych w bezprecedensowej liczbie przedstawicielom obcego mocarstwa, to obraza honoru polskiego żołnierza[…].
Wnosimy o pozbawienie ww. zbrodniarza Orderu Virtuti Militari jak i wszystkich innych
przyznanych mu orderów i odznaczeń.


Poniższy link pokazuje mordy Polaków w Sowietach:

http://treningantystresowy.pl/Igor/Cmentarz.ppt

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja