Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Deklaracja
 

 

                              OGÓLNOPOLSKIESTOWARZYSZENIE 
                INTERNOWANYCH i REPRESJONOWANYCH
                                 z siedzibą w SIEDLCACH
 
                    DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nazwisko  i imię (imiona)
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Data i miejsce urodzenia
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Adres zamieszkania, telefon, mail
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Rodzaje represji: internowanie, aresztowanie, uwięzienie od-do, inne.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Wymienić dokumenty potwierdzające represje
 
 
 
 
 Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i deklaruję   przystąpienie do niego. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, uchwał władz oraz zasad  moralnych.
 Oświadczam, że nie byłem współpracownikiem służb bezpieczeństwa w PRL.
 
 
  ............................                                          ................................
      Data                                                                  Własnoręczny podpis
 
 
 
 
 Decyzja Zarządu o przyjęciu na członka Stowarzyszenia:
 
 
 
 Data:                                                                                                                        Zarząd:
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 156186 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=