Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Wystawa "Ofiary stanu wojennego"
 
  Rząd "niekomunistyczny".

 Dlaczego rząd T. Mazowieckiego nazywany jest "niekomunistycznym"?

 -  
bo nie było w nim ani jednego niekomunisty!"Ofiary otanu wojennego"
   http://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=1348&idd=14
   
W dniu 15 maja 2009 r. odbyło się otwarcie plenerowej wystawy IPN pt. "Ofiary stanu wojennego", w którym uczestniczyły ogromne rzesze młodzieży, mieszkańcy Siedlec i regionu, represjonowani z rodzinami oraz 20 pocztów sztandarowych.
Organizatorem wystawy było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach. Wystawa wyeksponowana została w miesiącu maju i czerwcu br. na dziedzińcu siedleckiej Kurii Diecezjalnej.Honorowy patronat nad wystawą objął J. E. Ks. Biskup Ordynariusz dr Zbigniew Kiernikowski.
Celem wystawy było przybliżenie mieszkańcom miasta i regionu, a w szczególności młodzieży, prawdę historyczną o okresie stanu wojennego i ofiarach złożonych przez młodych Polaków na rzecz następnych pokoleń.
Na wystawę złożyło się 30 dwustronnych, wolnostojących paneli ukazujących portrety oraz noty biograficzne osób, które straciły życie w następstwie wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Ekspozycja nie przedstawia ostatecznej listy ofiar dekady lat osiemdziesiątych. 
Wystawie towarzyszyły panele dyskusyjne z red. Stanisławem Michalkiewiczem nt. „stan wojenny błogosławieństwem czy przekleństwem dla Polaków”, z publicystą i wykładowcą historii filozofii na UKSW w Warszawie oraz WSKSiM w Toruniu p. Stanisławem Krajskim nt. „wpływ masonerii na charakter przemian w latach 80-tych” oraz Kornelem Morawickim nt."dlaczego Kornel obalał okrągły stół".

Na poniższej fotografii przedaż książek po spotkaniu ze St. MichalkiewiczemKolacja z Kornelem Morawieckim.

Spotkania z patriotycznym programem artystycznym uświetniał  młodzieżowy zespół słowno-muzyczny z Osiedlowego Klubu "Trójka" w składzie: Joanna Bujalska, Sebastian Kruk, Karolina Marczak, Paula Nasiłowska, Aneta Niedziółka, Iza Niedziółka, Dorota Olewińska, Bartosz Sawicki oraz dziecięcy zespół "Impuls" pod kierunkiem nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 11p. Iwony Moskwiak. Występy spotkały się z dużym uznaniem publiczności, a młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi oklaskami oraz upominkami i dyplomami.


Msza św. w Katedrze na otwarcie wystawy


Przewmarsz pocztów sztandarowych na dziedzinie Kurii.

Otwarcie wystawy przez przewodniczącego zarządu stowarzyszenia 
Janusza Olewińskiego

Wystąpienie Bpa Ordynariusza ks. Zbigniewa Kiernikowskiego


Widok ogólny

Złożenie kwiatówWspólna fotografia


Występy w Centrum Kultury i Sztuki


 Spotkanie w Katolickim Liceum Ogółnokształcącym

Występy w KLO

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja