Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Protest
 
                          Protest przeciwko profanacji Świąt Bożego Narodzenia w Siedlcach.
        


W sobotę 21 kwietnia 2012 r. odbyła się potęzna manifestacja w  obronie TV TRWAM i wolnych mediów. W marszu wzięło udział ponad 120 tys. osób z całej Polski. 

               
                     
                          
                          
                          
                         
                          
                          
           
           


Od dnia 19 marca 2012 r. trwa protest głodowy działaczy niepodległościowych w obronie tożsamości narodowej. Po Krakowie i Warszawie pałeczkę przejęli działacze z Siedlec. Siedlecki protest trwał od 10 do 15 kwietnia br. i przejęty został przez Śląsk do Tarnowskich Gór. 


                                                                                 Siedlce dnia 1.04.2012 r.

Szanowna Pani
                                 Krystyna Szumilas                                                              Minister Edukacji Narodowej      
                                 Al. Szucha 25
                                 00-918 Warszawa

            Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w pełni solidaryzuje się z głodującymi od 19 marca br. w Krakowie działaczami dawnej opozycji antykomunistycznej, w obronie polskiej szkoły i tożsamości narodowej.
        Od pewnego czasu zauważamy różne działania władz degradujące polską naukę i kulturę uderzając w dorobek pokoleń Polaków i nasz Kościół Katolicki.
      Ograniczanie i selekcja nauki historii w szkołach, degradacja kultury czy usiłowania usunięcia nauki religii ze szkół jest niszczeniem zasad moralnych i etycznych wśród polskiej młodzieży. Jest wręcz zaprogramowaną próbą hodowania młodych Polaków na analfabetów i matołów
     Nie wyrażamy zgody na szkodliwe niszczenie szkoły pod fałszywym szyldem „reformy edukacji”. Podobne „reformy” wprowadzali już nam Prusacy w XIX i XX wieku oraz komuniści w PRL.
       Wzywamy sprawujących władze do zaniechania upadlania i deprawacji Polaków, a przede wszystkim młodego pokolenia.
     Domagamy się przywrócenia nauki historii, a także lektur szkolnych opartych na polskiej tradycji i narodowym dziedzictwie.
   Żądamy natychmiastowego zawieszenia wszystkich szkodliwych rozporządzeń tzw. „edukacyjnych”, które z edukacją narodową nic wspólnego nie mają.

 w-ce  Przewodnicząca            Przewodniczący

  /-/Elżbieta Jędrzejuk           /-/Janusz Olewiński                              

Do wiadomości:
- sejmowa Komisja Edukacji Narodowej
- Premier RP
- media
 
           
                
               
             
             
             
             
             
               Protestujących odwiedził prezydent  Siedlec wraz z zarządem Miasta.
               
               
               
                             Protestujących odwiedził Jan Pospieszalski.
               
                            
 O GŁODÓWCE W INTERNECIE:

1. FACEBOOK: „BRONIMY POLSKIEJ SZKOŁY”

2. FACEBOOK: „POPIERAMY GŁODUJĄCYCH W OBRONIE POLSKIEJ SZKOŁY”

3. SALON24: „W OBRONIE POLSKIEJ SZKOŁY”

POWSTAŁ FILM O GŁODUJĄCYCH W KRAKOWIE „GŁODÓWKA”: WWW.ITVNASZAHISTORIA.PL

Poprzyj protest: http://ehistoria.org.pl/pl/poprzyj-protest

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221310 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja