Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Urząd ds. Kombatantów
 

Na ręce szefa Urzędu Kombatantów skierowane zostało pismo dot. zmiany kryteriów dochodowych
przy finansowaniu pobutu sanatoryjnego:

          

          
     W odpowiedzi Urząd poinformował, że nie widzi potrzeby zwiększania kryteriów.

                 Pismo ws. ewidencji grobów weteranów opozycji...
         

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Minister Urzędu ds. Kombatantów Jan Kasprzyk spotkał się w Warszawie z przedstawicielami środowisk weteranów opozycji. Celem spotkania było omówienie głównych problemów środowiska. Przed spotkaniem odbyła się uroczystość złożenia wieńców i zapalenia zniczy przy grobie zamordowanego ks. J. Popiełuszki w asyście warty żołnierzy WP.

Podczas spotkania minister przedstawił stan realizacji ustawy z dnia 25 marca 2015 r. i tak na dzień 20 kwietnia 2016 r.:

1.    1.  - wniosków o status działacza opozycji i osoby represjonowanej złożyło 1420 osób, status otrzymało 1007                  osób, odmówiono 80 osobom, pozostałe są  rozpatrywane,

- wnioski o świadczenie w wysokości 400,-zł na 373 pozytywnie rozpatrzono 201 wniosków,

– jednorazową pomoc uzyskało 236 osób, a wpłynłęo wniosków 302.

Łącznie w roku 2015 z ogólnej kwoty 25 mln zł wydatkowano ok. 0,5 mln zł.

2.     2.  Szef Urzędu poinformował o propozycji noweli ww. ustawy w niektórych jej zapisach (aby szybciej dokonać zmian) i po wniesieniu uwag działaczy represjonowanych uwzględnić:

- całkowite zniesienie progów dochodowych,

- zapewnie bezpłatnej, pełnej opieki zdrowotnej i medycznej w publicznej służbie      zdrowia,

- 50% zniżkę na przejazdy krajowe,

- udzielanie pomocy finansowej niejedno razowo, a każdorazowo w razie konieczności,


- powołanie Rad Konsultacyjnych przy Wojewodzie zamiast Marszałku Województwa,


- przyznaniu uprawnień Radom Konsultacyjnym m.in. do prowadzenia wywiadu środowiskowego weteranów opozycji,


- powołanie Rady przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów,


- uzyskanie uprawnień przez współmałżonka zmarłego działacza opozycji,


- zmianę nazwy ustawy i uprawnionych z działacza na weterana opozycji niepodległościowej.
  
  Obecny na spotkaniu marszałek Kornel Morawiecki zaproponował, aby emerytura SB-ecka nie była większa niż      średnia płaca krajowa, a weterana opozycji niepodległościowej mniejsza od średniej płacy krajowej.

3.     3.  Zgromadzeni ustalili, że nowela istniejącej ustawy docelowo jest konieczna. Natomiast w dalszej kolejności musi być przygotowana nowa godna ustawa oparta na projekcie opracowanym przez Grupę Roboczą w 2012 r.

4.   4.    Przedstawiciele Urzędu poinformowali, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pobytu i zabiegów leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego w wybranym przez siebie ośrodku. Wcześniej należy przestawić rachunek proforma lub kosztorys zabiegów wraz z ich ceną oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzającego konieczność leczenia (formularze można uzyskać w Urzędzie). Rehabilitację można przechodzić także w miejscu zamieszkania. Czas trwania leczenia do 3 m-cy. W pierwszej kolejności wnioski mogą składać weterani, którzy zyskali świadczenie w wys. 400,-zł.

5.    5.  Urząd będzie wspierał finansowo działania upamiętniające wydarzenia historyczne i związane z tym uroczystości.

6.    6.  Minister Kasprzyk poinformował, iż na dzień 1 października 2016 r. planowana jest  pielgrzymka środowiska represjonowanych na Jasną Górę. Janusz Olewiński powiedział, że w II niedzielę miesiąca maja takie pielgrzymki na Jasną Górę odbywają się od 19 lat i uroczystość wpisana jest w jasnogórski w kalendarz liturgiczny. Szef Urzędu  J. Kasprzyk podjął temat stwierdzając, że można kontynuować te uroczystości miesiącu maju począwszy od przyszłego roku.

7.     7.   Przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów wyrazili pogląd, że z kontaktować się będą z osobami represjonowanymi wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń skupiających weteranów opozycji.
  W związku z powyższym apelujemy o wstępowanie w szeregi stowarzyszenia, po wcześniejszym uzyskaniu statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

8.   8.     Janusz Olewiński poinformował zebranych o wniesieniu petycji do Rad Miast: Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Siedlec dot. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Pierwszym miastem, które podjęło uchwałę w tej sprawie są Siedlce. W pozostałych miastach petycje są rozpatrywane. 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja