Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Urząd ds. Kombatantów
 

Na ręce szefa Urzędu Kombatantów skierowane zostało pismo dot. zmiany kryteriów dochodowych
przy finansowaniu pobutu sanatoryjnego:

          

          
     W odpowiedzi Urząd poinformował, że nie widzi potrzeby zwiększania kryteriów.

                 Pismo ws. ewidencji grobów weteranów opozycji...
         

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Minister Urzędu ds. Kombatantów Jan Kasprzyk spotkał się w Warszawie z przedstawicielami środowisk weteranów opozycji. Celem spotkania było omówienie głównych problemów środowiska. Przed spotkaniem odbyła się uroczystość złożenia wieńców i zapalenia zniczy przy grobie zamordowanego ks. J. Popiełuszki w asyście warty żołnierzy WP.

Podczas spotkania minister przedstawił stan realizacji ustawy z dnia 25 marca 2015 r. i tak na dzień 20 kwietnia 2016 r.:

1.    1.  - wniosków o status działacza opozycji i osoby represjonowanej złożyło 1420 osób, status otrzymało 1007                  osób, odmówiono 80 osobom, pozostałe są  rozpatrywane,

- wnioski o świadczenie w wysokości 400,-zł na 373 pozytywnie rozpatrzono 201 wniosków,

– jednorazową pomoc uzyskało 236 osób, a wpłynłęo wniosków 302.

Łącznie w roku 2015 z ogólnej kwoty 25 mln zł wydatkowano ok. 0,5 mln zł.

2.     2.  Szef Urzędu poinformował o propozycji noweli ww. ustawy w niektórych jej zapisach (aby szybciej dokonać zmian) i po wniesieniu uwag działaczy represjonowanych uwzględnić:

- całkowite zniesienie progów dochodowych,

- zapewnie bezpłatnej, pełnej opieki zdrowotnej i medycznej w publicznej służbie      zdrowia,

- 50% zniżkę na przejazdy krajowe,

- udzielanie pomocy finansowej niejedno razowo, a każdorazowo w razie konieczności,


- powołanie Rad Konsultacyjnych przy Wojewodzie zamiast Marszałku Województwa,


- przyznaniu uprawnień Radom Konsultacyjnym m.in. do prowadzenia wywiadu środowiskowego weteranów opozycji,


- powołanie Rady przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów,


- uzyskanie uprawnień przez współmałżonka zmarłego działacza opozycji,


- zmianę nazwy ustawy i uprawnionych z działacza na weterana opozycji niepodległościowej.
  
  Obecny na spotkaniu marszałek Kornel Morawiecki zaproponował, aby emerytura SB-ecka nie była większa niż      średnia płaca krajowa, a weterana opozycji niepodległościowej mniejsza od średniej płacy krajowej.

3.     3.  Zgromadzeni ustalili, że nowela istniejącej ustawy docelowo jest konieczna. Natomiast w dalszej kolejności musi być przygotowana nowa godna ustawa oparta na projekcie opracowanym przez Grupę Roboczą w 2012 r.

4.   4.    Przedstawiciele Urzędu poinformowali, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pobytu i zabiegów leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego w wybranym przez siebie ośrodku. Wcześniej należy przestawić rachunek proforma lub kosztorys zabiegów wraz z ich ceną oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzającego konieczność leczenia (formularze można uzyskać w Urzędzie). Rehabilitację można przechodzić także w miejscu zamieszkania. Czas trwania leczenia do 3 m-cy. W pierwszej kolejności wnioski mogą składać weterani, którzy zyskali świadczenie w wys. 400,-zł.

5.    5.  Urząd będzie wspierał finansowo działania upamiętniające wydarzenia historyczne i związane z tym uroczystości.

6.    6.  Minister Kasprzyk poinformował, iż na dzień 1 października 2016 r. planowana jest  pielgrzymka środowiska represjonowanych na Jasną Górę. Janusz Olewiński powiedział, że w II niedzielę miesiąca maja takie pielgrzymki na Jasną Górę odbywają się od 19 lat i uroczystość wpisana jest w jasnogórski w kalendarz liturgiczny. Szef Urzędu  J. Kasprzyk podjął temat stwierdzając, że można kontynuować te uroczystości miesiącu maju począwszy od przyszłego roku.

7.     7.   Przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów wyrazili pogląd, że z kontaktować się będą z osobami represjonowanymi wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń skupiających weteranów opozycji.
  W związku z powyższym apelujemy o wstępowanie w szeregi stowarzyszenia, po wcześniejszym uzyskaniu statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

8.   8.     Janusz Olewiński poinformował zebranych o wniesieniu petycji do Rad Miast: Krakowa, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Siedlec dot. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Pierwszym miastem, które podjęło uchwałę w tej sprawie są Siedlce. W pozostałych miastach petycje są rozpatrywane. 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 175488 odwiedzającyosób.  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free