Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Renty specjalne
 

Renty specjalne                                                     

  Od 1990 do 2010 r. przyznanych zostało rent specjalnych:

  1.    1990 r. przez premiera Mazowieckiego 125 osobom, w tym 
42 b. działaczom opozycyjnym oraz rodzinom osób, które zginęły lub zmarły w wyniku obrażeń odniesionych podczas wydarzeń o charakterze politycznym w latach 80- tych,

  2.   1991 (K. Bielecki) 93 osobom, w tym 
78 górnikom i stoczniowcom trwale poszkodowanym  na zdrowiu podczas wydarzeń o charterze politycznym, b. działaczom opozycyjnym oraz  członkom rodzin poległych podczas ww. wydarzeń, 

  3.   1992 (Olszewski, Pawlak, Suchocka) 30 osobom,  w tym 29 dla ofiar represji milicyjnych w Lubinie w 1982 r. i w Gdańsku w 1970 oraz dla rodzin zabitych w wypadkach w Kopalni „Wujek”,

  4.   1993 (Suchocka, Pawlak) 7 osobom, w tym 
2 dla osób poszkodowanych w wydarzeniach w Kopalni „Wujek”,


  5.   1994 (Pawlak) 13 osobom,


  6.   1995 (Pawlak) 13 osobom,


  7.  1996 (Olesky, Cimoszewicz) 28 osobom, w tym 
19 osobom poszkodowanym  w wydarzeniach o charakterze politycznym i członkom rodzin poległych w czasie takich wydarzeń, 

  8.    1997 (Cimoszewicz, Buzek) 17 osobom,


  9.  1998 (Buzek) 16 osobom, w tym 
8 osobom poszkodowanym w wydarzeniach o charakterze politycznym i członkom rodzin po takich osobach,


 10.  1999 (Buzek) 14 osobom, w tym dla 
9 b. działaczy opozycyjnych i osób poszkodowanych w wyniku działań MO,


 11.  2000 (Buzek) 26 osobom, w tym 
16 b. działaczom opozycyjnym i ich rodzinom,

  
 12.  2001 (Buzek, Miller) 69 osobom, w tym 
26 b. działaczom opozycyjnym, 


 13.     2002 (Miller) 28 osobom, 

 14. 2003 (Miller) 23 osobom, w tym 2 b. działaczom opozycyjnym,


 15.  2004 (Miller, Belka) 20 osobom, w tym 
1 dla członka rodziny b. działacza

 opozycyjnego,

 16.  2005 (Belka, Marcinkiewicz) 23 osobom w tym 
1 b. działaczowi opozycyjnemu,


 17.    2006 (Marcinkiewicz, Kaczyński) 101 osobom,  w tym 
17 b. działaczom opozycyjnym,


 18. r. 2007 (Kaczyński, Tusk) 137 osobom, w tym 
34 b. działaczom opozycyjnym,

 19.       2008 (Tusk) 63 osobom, w tym 
14 b. działaczom opozycyjnym i ich rodzinom,

 20.  2009 (Tusk) 73 osobom, w tym 
9 b. działaczom opozycyjnym,


 21.  2010 (Tusk) 119 osobom, w tym 
2 b. działaczom opozycyjnym.


  Łącznie poszczególni premierzy przyznali renty specjalne 1038 osobom, z tego w ciągu 11 lat tylko 309 z opozycji antykomunistycznej.


Renty i emerytury specjalne w ostatnich latach przyznawane były w kwotach od 400 zł do 4000 zł (w kilku przypadkach). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 marca 2011 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 220499 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja