Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Renty specjalne
 

Renty specjalne                                                     

  Od 1990 do 2010 r. przyznanych zostało rent specjalnych:

  1.    1990 r. przez premiera Mazowieckiego 125 osobom, w tym 
42 b. działaczom opozycyjnym oraz rodzinom osób, które zginęły lub zmarły w wyniku obrażeń odniesionych podczas wydarzeń o charakterze politycznym w latach 80- tych,

  2.   1991 (K. Bielecki) 93 osobom, w tym 
78 górnikom i stoczniowcom trwale poszkodowanym  na zdrowiu podczas wydarzeń o charterze politycznym, b. działaczom opozycyjnym oraz  członkom rodzin poległych podczas ww. wydarzeń, 

  3.   1992 (Olszewski, Pawlak, Suchocka) 30 osobom,  w tym 29 dla ofiar represji milicyjnych w Lubinie w 1982 r. i w Gdańsku w 1970 oraz dla rodzin zabitych w wypadkach w Kopalni „Wujek”,

  4.   1993 (Suchocka, Pawlak) 7 osobom, w tym 
2 dla osób poszkodowanych w wydarzeniach w Kopalni „Wujek”,


  5.   1994 (Pawlak) 13 osobom,


  6.   1995 (Pawlak) 13 osobom,


  7.  1996 (Olesky, Cimoszewicz) 28 osobom, w tym 
19 osobom poszkodowanym  w wydarzeniach o charakterze politycznym i członkom rodzin poległych w czasie takich wydarzeń, 

  8.    1997 (Cimoszewicz, Buzek) 17 osobom,


  9.  1998 (Buzek) 16 osobom, w tym 
8 osobom poszkodowanym w wydarzeniach o charakterze politycznym i członkom rodzin po takich osobach,


 10.  1999 (Buzek) 14 osobom, w tym dla 
9 b. działaczy opozycyjnych i osób poszkodowanych w wyniku działań MO,


 11.  2000 (Buzek) 26 osobom, w tym 
16 b. działaczom opozycyjnym i ich rodzinom,

  
 12.  2001 (Buzek, Miller) 69 osobom, w tym 
26 b. działaczom opozycyjnym, 


 13.     2002 (Miller) 28 osobom, 

 14. 2003 (Miller) 23 osobom, w tym 2 b. działaczom opozycyjnym,


 15.  2004 (Miller, Belka) 20 osobom, w tym 
1 dla członka rodziny b. działacza

 opozycyjnego,

 16.  2005 (Belka, Marcinkiewicz) 23 osobom w tym 
1 b. działaczowi opozycyjnemu,


 17.    2006 (Marcinkiewicz, Kaczyński) 101 osobom,  w tym 
17 b. działaczom opozycyjnym,


 18. r. 2007 (Kaczyński, Tusk) 137 osobom, w tym 
34 b. działaczom opozycyjnym,

 19.       2008 (Tusk) 63 osobom, w tym 
14 b. działaczom opozycyjnym i ich rodzinom,

 20.  2009 (Tusk) 73 osobom, w tym 
9 b. działaczom opozycyjnym,


 21.  2010 (Tusk) 119 osobom, w tym 
2 b. działaczom opozycyjnym.


  Łącznie poszczególni premierzy przyznali renty specjalne 1038 osobom, z tego w ciągu 11 lat tylko 309 z opozycji antykomunistycznej.


Renty i emerytury specjalne w ostatnich latach przyznawane były w kwotach od 400 zł do 4000 zł (w kilku przypadkach). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 marca 2011 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 169060 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=