Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 20
 

BIULETYN INFORMACYJNY      20

Jasna Góra

15 maja w Częstochowie spotkały się organizacje współtworzące Federację. Stowarzyszenie Siedleckie zaproponowało występowanie do “Solidarności”, parlamentarzystów i partii politycznych w sprawie dokonania ustawowego naprawienia wyrządzonych krzywd osobom poszkodowanym za działalność polityczną. Zebranym przedstawione zostały projekty takich wystąpień, które Stowarzyszenie już rozesłało po kraju do w/w adresatów. Podkreślenia zasługuje fakt, iż w dniu 30 sierpnia 1997r. – w 15 rocznicę bestialskiej pacyfikacji internowanych w Kwidzynie - biskup Warmińsko-Mazurski stwierdził m.in.: każda krzywda domaga się sprawiedliwości, nie może być jednak pełnej wolności bez sprawiedliwości i naprawienia wyrządzonych krzywd”. Ojciec Święty dnia 5 czerwca 1999r w Czętochowie także podnosił, że: “wyrządzone krzywdy domagają się naprawienia, a rany zagojenia”.
Następnego dnia w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze odprawiona została uroczysta Msza św.
W wygłoszonej homilii padło zapytanie: “czy warto było ? ”. Pytania takie zadaje sobie dzisiaj wielu z nas. Odpowiedź uzyskaliśmy jednoznaczną – warto było, bo zawsze warto stawać w obronie prawdy i po stronie prawdy, chociaż to bardzo często boli. Po Mszy św. przybyli spotkali się w Sali Różańcowej, gdzie wśród wystąpiń różnych osób przewodniczący siedleckiej organizacji zaapelował m.in. o to, aby w wyborach uzależniać swoje poparcie od poparcia naszych starań przez kandydatów do parlamentu, a także już występować z apelem o umieszczanie problemów represjono-wanych w programach wyborczych. W uroczystościach jasnogórkich wzięło udział około 300 osób z całej Polski.
 
Ronald Reagan
 
W wieku 93 lat zmarł wielki polityk zachodniej demokracji, który jak nikt dotychczas poznał się na komuniźnie, jako zbrodniczym systemie. Był człowiekiem, który z żelazną konsekwencją wbijał śmiertelny cios komunistycznej tyranii. Możliwe to było, gdyż wsłuchiwał się także niezwykle uważnie w głos płynący z Watykanu. Dzięki R.Reaganowi opozycja antykomunistyczna w Polsce otrzymała nieograniczoną pomoc demokracji zachodnich, których szacunek ocenia się na kwotę 100 mln. dolarów USA.
Internowani we Włodawie na ręce Prezydenta Regana wystosowali kanałem podziemnym odręcznie sporządzony list następującej treści: “My internowani w zakładzie karnym we Włodawie ... członkowie NSZZ “Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych pragniemy Panu, Panie Prezydencie serdecznie podziękować za zdecydowane stanowisko w obronie wolności i suwerenności Narodu Polskiego. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, reprezentujemy sobą takich samych jak my, którzy w tej chwili cierpią niewolę narzuconą przez imperializm sowiecki i jego konfidentów z Warszawy. Słowa podziękowania są proste jak i my. Życzymy zdrowia i powodzenia w słusznej walce z czerwonym totalitaryzmem. Mimo, że siedzimy za kratami, jednak w walce nie ustajemy. Mamy nadzieję, że w Polsce w Sierpniu 1980 roku nastąpił początek końca imperializmu sowieckiego na świecie. Pozdrawiamy Pana i cały wielki Naród Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którego cząstką są też Polacy. Do zobaczenia w wolnej Polsce”. Prezydent Reagan otrzymał również legitymację honorowego internowanego. Oba dokumenty ostemplowane były pieczęcią z napisem “Solidarność internowanych” i symbolem Polski Walczącej. Oba grypsy dotarły do adresata – co potwierdziła rozgłośnia Głosu Ameryki. I ta wiadomość rozgłośni rozwścieczyła SB-eków, którzy jak oszaleli robili rewizje we Włodawie, ale bez rezultatu. W tamtym czasie niewielu wierzyło, że był to “początek końca imperializmu sowieckiego”, w czym mamy swój czynny udział. Jednak wśród internowanych byli także “naprawiacze”, co chcieli tylko naprawiać system – oni to później tworzyli lewicowe struktury nowej Polski i wiele zmieniali tak, aby wszystko zostało po staremu.
 
Reakcja
 
Stowarzyszenie z siedzibą w Siedlcach wystosowało wiele pism do parlamentarzystów, partii politycznych, Prezydium Komisji Krajowej “S” i Krajowego Zjazdu “S” z apelem o podjęcie działań na rzecz represjonowanych za działalność polityczną.
Wiemy, że na ugrupowania i osoby, które lekceważą tych, co poświęcili swoje dobro dla dobra współnego, nie należy głosować w żadnych wyborach. Jeśli nie chcą poprzeć starań i udzielić zdecydowanego poparcia represjonowanym i prześladowanym niech nie oczekują, że środowiska te poprą ich starania o mandat parlamentarzysty. Niech się też nikt nie łudzi, że ci ludzie cokolwiek uczynią pożytecznego dla pozostałych środowisk – jeśli nic nie chcą uczynić dla tych, co wolną Polskę wywalczyli, dla innych też nic nie zrobią !
 
Wywiad
 
22.06.2004 r. w Naszym Dzienniku ukazał się wywiad dotyczący osób represjonowanych pn. Niechciani bohaterowie. Niespodziewanie, zaskoczeniem była reakcja Komisji Krajowej “S”. Współautorzy wywiadu oczekiwali od dawna na działania związku, w tym na publikowane artukuły. Jednak pismo protestacyjne rzecznika KK”S” do redakcji niestety nie zawiera żadnych faktów, a tylko stwierdzenie, że wywiad zawiera nieprawdę. Z pisma “S” wysnuć można wnioski, iż problemy osób represjonowanych za działalność związkową zostały dawno rozwiązane.
Dygnitarzom związkowym polecamy obejrzenie wystawy “droga do wolności” znajdującej się w Stoczni Gdańskiej ukazującej tragedię wielu działaczy NSZZ “Solidarność” i ich rodzin w obronie “S” i wolności Polski. Ponadto cały czas oczekujemy zrealizowania uchwały nr. 15 Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów Związku z 1998r !
 
Ustawa
 
W dniu 10 września br. Sejm odrzucił wiekszością głosów postkomunistyczny projekt (SLD i SDPRL) zmian w ustawie o kombatantach i osobach represjonowanych przyznający przywileje komunistycznym bandytom. Opozycja parlamentarna wykorzystała w tej sprawie wywiad przewodniczącego Stowarzyszenia Siedleckiego pn. Niechciani bohaterowie, który ukazał się w dniu 22.06.br. w “Naszym Dzienniku” oraz pisma kierowane do parlamentarzystów i ich klubów.
 
Ważne spotkanie
 
W dniu 7 października bieżącego roku w gmachu Sejmu RP prezydium klubu parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin spotkało się z Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach. Tematem wspólnego spotkania były problemy osób represjonowanych i prześladowanych za działalność opozycyjną wobec komunistycznego systemu w szczególności w latach 1956 – 1989, których status do tej pory nie doczekał się uregulowań prawnych. Przewodniczący Janusz Olewiński przedstawił dotychczasowe starania Stowarzyszenia w tym względzie. Przedyskutowano wiele zagadnień. Wstępnie ustalono harmonogram dalszych działań na rzecz represjonowanych. Parlamentarzyści zaproponowali, aby osobą pilotującą inicjatywę z ramienia parlamentarzystów została pani Anna Sobecka. Spotkanie w Sejmie odbyło się z inicjatywy parlamentarzystów.
 
Albania
 
Parlament albański w dniu 1 lipca 2004r uchwalił ustawę, na podstawie której osoby represjonowane przez komunistyczny system otrzymają zadośćuczynienie za prześladowania i doznane krzywdy oraz stałe comiesięczne dodatki.
Decyzja ta powinna usiadomić każdemu, że Polska w tej sprawie stoi daleko za Albanią (jak i innymi krajami postkomunistycznymi).
 
Co nam zostało z tych lat ?
 
Przedstawiamy niepełny wykaz przejętego przez powstałą, z woli komunistów, w 1989 roku “S” majątku zdelegalizowanej pierwszej “Solidarności” (dane zaokrąglone) wg. regionów:
1. Gdańsk                   -    25.000.000,-
2. Słupsk                    -      2.000.000,-
3. Elbląg                     -          80.000,-
4. Zielona Góra            -     2.500.000,-
5. Gorzów Wlkp.          -     2.000.000,-
6. Kielce                     -   15.000.000,- (+nieruchomości)
7. Toruń                      -    2.500.000,-                       
8. Bydgoszcz -            -    4.500.000,-
9. Podbeskidzie           -      200.000,- (nieruchomość)
10. Śląsko-Dąbrowski   - 10.000.000,-    wraz z nieruchomością
11. Podbeskidzie         -   1.000.000,-
12. Częstochowa         -   8.800.000,-
13.Katowice                - 19.000.000,-
14. Radom                  -    4.200.000,-
15. Płock                    -    2.500.000,-
16. Mazowsze - 37.000.000,- wraz z nieruchomością
17. Dolny Śląsk           - 12.000.000,-
18. Jelenia Góra          -   4.000.000,-
19. Zagł. Miedz.          -   1.500.000,-
20.Lublin                     -  5.600.000,-
21. Łódź                     -   8.100.000,-
21. Małopolska            - 22.000.000,-
22. Opole                    -   6.500.000,-
23. Podkarpacie          - 10.000.000,-
24. Białystok               -  5.000.000,-   wraz z nieruchomością
25. Olsztyn                 -   2.700.000,-
26. Poznań                  -   4.200.000,-
27. Kalisz                   -   1.000.000,-
28. Leszno                  -      300.000,-
29. Konin                   -   1.650.000,- wraz z nieruchomością
30. Piła                       -      640.000,- wraz z nieruchomością
31. Gorzów Wlkp       -        40.000,-
32. Szczecin               - 10.000.000,-
33. Rzeszów               - 10.000.000,-           
33. w województwie lubuskim - 35.500,-
Komisja Krajowa       - 270.000.000,-
+ nieruchomość w Kołobrzegu = 18.000.000,-
Łącznie nowo powstała 17.04.1989r „S” okrągłostołowa uzyskała ponad 530 mln zł, wypracowanych przez członków pierwszego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”. Nieoficjalnie, przejęto ok. 1 mld zł.
Nasza pierwsza autentycznie niezależna „Solidarność” została zdelegalizowana w stanie wojennym przez komunistów i następnie pozbawiona dorobku przez zaufanych Kiszczaka okrągłostołowców.
 
Pomoc i uznanie
 
Koordynator międzynarodowego projektu naukowego pt. ,,Europeizacja struktur regionalnych w Polsce, Rumunii i na Węgrzech”, realizowanego przez Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w dokonaniu badań wśród organizacji pozarządowych działających na terenie województwa małopolskiego. Stowarzyszenie Siedleckie zorganizowało grupę 13 osób ze środowiska krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży chętnej do wzięcia udziału w badaniach oraz pomogło pozyskać bez odpłatności lokal w samym centrum Krakowa. W ramach realizowanego przedsięwzięcia naukowego pracę zyskała w/w grupa młodych osób, która w sumie otrzymała wynagrodzenie w wysokości 5.000 Euro (po odliczeniu poniesionych kosztów własnych), po wcześniejszym, przeprowadzonym przez specjalistkę z Londynu szkoleniu. Nadmienić warto, iż realizatorzy projektu badawczego byli mile zaskoczeni sprawną organizacją, zaangażowaniem Stowarzyszenia, w tym również zabezpieczenia lokum dla przedstawiciela z Anglii, przygotowania dwujęzycznych umów i wielu innych i wyrazili chęć współpracy na przyszłość.
Stowarzyszenie Siedleckie czuje się mile zaskoczone wyróżnieniem. Działalność Stowarzyszenia, jak widać, świadczy o tym, iż organizacja jest znana i ceniona za sprawną organizację i jest to dla nas świadectwo na skalę międzynarodową.
Nadto przyczyniliśmy się do możliwości uzyskania zarobku krakowskim żakom.
 
Federacja
 
W dniach 6 i 7 listopada w Białymstoku odbędzie się walne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze naszej Federacji Stowarzyszeń.
 
Fraszki “świąteczne”
 
Minęła kolejna rocznica okrągłego stołu – sukces oszustów i radość matołów.
 
Dlaczego rząd T.Mazowieckiego nazywany jest rządem niekomunistycznym? – bo nie było w nim ani jednego niekomunisty !
 
Numer zamknięto w miesiącu listopadzie 2004r.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 222247 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja