Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  "Miłośnicy..."
 

 

Wielbiciele sowieckiej unii europejskiej

Niepełna lista z Siedleckiego miłośników i wielbicieli systemu komunistycznego.

  (patrz: (www.fundacjagp.pl )
 
SB, MO, ZOMO
 
 1. por. Antoński Wiesław wydz. IV
 2. Adamiec – SB Mińsk Maz.
 3. Antoszczuk Franciszek Włodzimierz – SB, wydz. śledczy
 4. Anuszkiewicz Krzysztof - MO (SB)
 5. sierż. Badowski
 6. Bajdecki Edmund - MO (SB) Sokołów Podl.
 7. por. Bala Bogusław - SB
 8. por. Bednarz Stanisław - SB
 9. Bielecki Jan - SB
 10. Bieliński Sławomir – ORMO
 11. sierż. Boguszewska H
 12. mjr. Bohatyrewicz Tadeusz - SB Sokołów Podlaski
 13. Borkowski Stefan - MO
 14. Borowski Zbigniew - MO (SB) Sokołów Podlaski
 15. Burek Jan Mieczysław – MO
 16. mł. chor. Ciołotwuk (?) R
 17. Cytrynowicz Tadeusz – SB
 18. plut. Czeluścińska T – wydz. kryminalny
 19. por. Dąbrowski Bohdan – SB
 20. kpt. Domański K. – SB, wydz. III
 21. Drożdżewski Piotr - SB
 22. Duszczyk Paweł – SB
 23. Filipek - SB
 24. ppor. Firus Michał – wydz. II SB
 25. Golach Stanisław – SB
 26. Górzyński Cezary – ZOMO
 27. Gucajma Bogdan - SB
 28. chor. Guziak Tadeusz – wydz. III
 29. Hawryluk (Chawryluk) – por. MO
 30. Ignaciuk Zbigniew – SB
 31. mjr. Iwaniuk Zdzisław – MO ????
 32. Izdebski Marek – SB
 33. Jabłoński M – z-ca naczelnika wydz. V KWMO Siedlce
 34. Jeromin - SB
 35. Jędrzejewski Sławomir – MO (SB) Sokołów Podlaski
 36. kpt. Jędrych Janusz – SB, wydz. V
 37. Kamieński Bogdan – por. komendant miejski MO
 38. mjr. Karczmarczyk Andrzej – wydz. II SB
 39. ppor. Karwowska I - WZO
 40. Kawecki Witold - SB
 41. Kazimierczak Tadeusz – SB
 42. sierż. sztab. Kosmalski Zenon – wydz. II
 43. plut. Kostyra Irena
 44. ppor. Kowalczyk D – wydz. ogólny
 45. kpt. Kruk Jerzy –  kier. wydz. V
 46. Krakowski (Krukowski) syn fryzjera– SB
 47. mł. chor. Krasuski Wiesław – wydz. III
 48. Kryszczuk - SB
 49. Kulicki Marcin - ZOMO
 50. Kulma Zbigniewa – SB
 51. mł. chor. Kurowski M.
 52. Kursa J. _-  SB, wydz. II
 53. Laszuk Janusz  - MO
 54. Lesiuk – SB
 55. Lęgas Marek – sierżant MO
 56. Lęgota Marcin - kapral MO
 57. Litwiński Roman - SB
 58. ppor. Łach Krzysztof – SB, wydz. III
 59. Łubianka Zenon – MO
 60. chor. Łukasiewicz A - WZO
 61. Łyszkiewicz (Żubicka) Tamara - SB
 62. Łyszkiewicz Zygmunt – SB
 63. por. Macioszczyk Ryszard – SB, wydz. II
 64. Matyszewski Bogusław – MO (SB) Sokołów Podlaski
 65. st. szer. Marciniuk Alina – wydz. ogólny
 66. plut. Moszczyńska Wiesława- wydz. V
 67. Nasiadko Robert - MO
 68. Nazarczuk Aleksander – MO
 69. Nieciecki Zdzisław - SB
 70. Nowosad Waldemar – por. MO
 71. Orzełowski M - PG
 72. Orzechowski Witold - ORMO
 73. Orzyłowski Jan – SB
 74. kpt. Paczuski Sławomir - SB
 75. kpt. Paska Zygmunt - SB Sokołów Podlaski
 76. kpt. Pawlak Marcin – SB
 77. kpt. Pawliński S – wydz. kryminalny
 78. ppłk. Pawluczuk Antoni – szef SB
 79. kpt. Pawluk L. – naczelnik wydz. ogólnego KWMO
 80. Pawluk – chorąży MO
 81. Pencak Kazimierz – MO (SB) Sokołów Podlaski
 82. ppor. Piątek Paweł
 83. płk. Piątek Romuald –  komendant wojewódzki SB
 84. mł. chor. Piłatowicz
 85. mjr. Piwoński Zbigniew – SB, wydz. IV
 86. ppor. Pliszka K
 87. kpt. Pogoda St – naczelnik wydz. V
 88. por. Proskura Bronisław - SB Sokołów Podlaski
 89. Protaziuk Henryk - MO
 90. Remiszewski J – MO
 91. por. Rojek – SB, wydz. II i V
 92. Ruciński Jan – komendant posterunku MO w Bielanach
 93. mł. chor. Ryndla (?) St.
 94. por. Rymuszko Roman (dot. E.Jędrzejuk)
 95. Ryszkowski Sławomir -– MO (SB) Sokołów Podlaski
 96. Sadowski Jerzy – SB
 97. Sekulak Tadeusz – por. SB
 98. mł. chor. Sitkiewicz Ryszard/Kazimierz
 99. ppor. Siwiński K
 100. Składkowski Mieczysław – MO (SB)
 101. ppor. Skrzypiec Z – SB, syn komendanta MO w Łukowie
 102. st. szer. Sokołowska Wanda – wydz. ogólny
 103. Sosnówka Henryk - MO
 104. chor. Stankiewicz –  MO Sokołów Podlaski
 105. płk. Starszak Hipolit –  komendant wojewódzki SB
 106. mł. chor. Stefaniak Anna - WZO
 107. por. Strzaliński Jerzy - SB
 108. kpt. Suduł Stanisław –  MO
 109. chor. Szaniawska Z
 110. Szmalec – komendant MO,
 111. Szostek - SB
 112. Szpuntowicz Zdzisław – MO
 113. Szuter R – komendant SB
 114. Ślaz Jerzy (Jan) – por. MO
 115. por. Śliwiński – SB
 116. por. Teterycz J.
 117. Tomczyk Ryszard  - SB
 118. ppor. Urban – wydz. II
 119. sierż. Wielgosz – MO w Wiśniewie
 120. por. Wielgórski Tadeusz - SB
 121. szer. Wojciuk Krystyna – PG
 122. Wojewódzki Franciszek - MO
 123. ppłk. Wójcik Ryszard – SB, naczelnik wydz. V
 124. por. Wójcik W – SB, wydz. II
 125. Wyganowski Dariusz - MO
 126. Zaborowski Adam – SB Sokołów Podlaski
 127. ppor. Zaniewicz T. – PG
 128. ppor. Zawadka Stanisław SB wydz. II
 129. Zawistowski St. – SB
 130. ppłk. Zegardło Ryszard
 131. por. Zięba Jerzy – SB
 132. szer. Ziółkowska Jadwiga – wydz. finansowy
 133. ppor. Złotkowski Mirosław - PG
 134. Żaczek Henryk - MO
 135. Żarek (Żurek) Henryk – MO
 136. Żentała Władysław - SB
 137. Żochowski – MO Sokołów Podlaski
 138. mjr Żygadło Marian - naczelnik wydz. śledczego KWMO
 139. ppłk. Żygardło – MO
Fotografowie na usługach SB
 
136.    Mazurek Janusz (Tygodnik Siedlecki) 
137.    Szoplik Mieczysław

Prokuratorzy sędziowie, ławnicy, oskarżyciele
 
 1. Banach Cz – oskarżyciel
 2. Bąbiak M – świadek oskarżenia
 3. Chruściel W - sędzia z Węgrowa
 4. Chwesiuk Elżbieta - prokurator
 5. Ciulak Irena – ławnik sądowy
 6. Dauter Bogusław – sędzia (nadal pracuje w SN)
 7. Hanisz Małgorzata – sędzina (nadal pracuje)
 8. Klewżyc Józef - Siedlce
 9. Kowalczuk Wojciech - prokurator
 10. Kozaczyńska Zofia - ławnik sądowy
 11. Krukowska-Augustyniak Anna - prokurator (nadal pracuje)
 12. Kuta Andrzej – sędzia z Białej Podlaskiej
 13. Ławniczak Ireneusz - prokurator
 14. Mateusiak J – sędzia
 15. Mydlak Stanisław – sędzia (teraz notariusz)
 16. Orzechowska G – sędzia z Węgrowa
 17. Orzechowski Cz – świadek oskarżenia
 18. Paczuska A - sędzia z Węgrowa
 19. Romańczuk Ewa – sędzina (nadal pracuje)
 20. Sławiński Maciej – prokurator prokuratury generalnej
 21. Szulepa Jan – prokurator (nadal pracuje)
 22. Święcicka K - sędzia
 23. Troszkiewicz H – sędzina
 24. Wardziak Tadeusz - prokurator
 25. Wiączka R – prokurator z Węgrowa
 26. Włodarski - sędzia
 27.  Zawiślak Teresa – prokurator
 28. Zwierz Adam – prokurator

   Inni

 1. Adamczuk Mieczysław –z telekomunikacji
 2. Ambroziak Maria – donosicielka SB
 3. Andrzejuk Stanisław - donosiciel
 4. Bany Zbigniew – kurator oświaty UW
 5. Bąk Józef – dyr. ZUS
 6. Bielecki Stanisław – dyr. „Vis”
 7. Bobryk Ryszard - komornik
 8. Budek Krzysztof – dyr. FSO
 9. Chlebowicz Ryszard - donosicil
 10. Cąkała – dyr. Wydz. Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim, zwalczał krzyż w szkole w Miętnem,
 11. Dmowski Ryszard – z telekomunikacji
 12. Domański – dyr. szkoły zdejmował krzyże w Miętnem
 13. Dybciak Dariusz – przew. kolegium ds. wykroczeń
 14. Foryś – rektor uczelni siedleckiej
 15. Grąbczewski Kazimierz - w-ce wojewoda
 16. Hajkowski Andrzej - sekretarz KW KZPR
 17. Izdebski Leszek - PSI
 18. Jacurzyńska Teresa – Urząd Gminy w Wiśniewie
 19. Jaroc – WOP Terespol
 20. Jngielewicz Zdzisław - donosiciel
 21. Kamińska– aktywistka ZMSP na siedleckiej uczelni
 22. Kleczko (Kleszko) Danuta - donosicielka SB
 23. Kleszko (Kleczko) Eugeniusz – donosiciel
 24. Kowalczyk Leszek - prezes WZGS nakazywał zdejmowanie krzyży w pracy
 25. Kowalski Janusz – płk,. wojewoda
 26. Kozak Cecylia – z telekomunikacji
 27. Kozak Tadeusz - z telekomunikacji
 28. Krasowski Marian – ławnik kolegium ds. wykroczeń
 29. Lewczuk Tadeusz – dyr. Zapis
 30. Łyszkiewicz Zdzisław – donosiciel SB
 31. Marzysz Józef - z telekomunikacji
 32. Markiewicz Henryk – prezes GS w Wiśniewie
 33. Masłowski Bogdan – komornik
 34. Matczuk - KW PZPR
 35. Mięsak Stefan - sekretarz KW PZPR
 36. Milczuk Julita – donosicielka
 37. Nasiadko Robert - MO
 38. Nitychoruk Tadeusz – donosił na Zbigniewa Zdanowskiego z zakładów Nowotki
 39. Paradowski Jan - z-ca dyr. Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego
 40. Piątkowski Eugeniusz - dyr. Wydz. Wyznań w Urzędzie Wojewódzkim zwalczał m.in. krzyż w szkole w Piętnem
 41. Pieńkowski Stanisław - insp. Wydz. Oświaty i Wych. Urzędu Miejskiego
 42. Pilich Jerzy - wicewojewoda
 43. Przychoda Wincenty – wice i prezydent miasta
 44. Przyklasa Franciszek – dyr. szkoły podstawowej w Białej Podl,
 45. Ptach – inicjator zdejmowania krzyży w szkole w Miętnem
 46. Rutkowska Henryka – donosicielka SB
 47. Rutkowski Adam – donosiciel SB
 48. Stańczuk Barbara - ławnik kolegium ds. wykroczeń
 49. Staszewski Tomasz –  prezes PSI
 50. Szcześniak Mieczysław –  PSI
 51. Szklarz Halina – donosicielka  
 52. Szupiluk Tadeusz – dyr. Przemysłówki
 53. Śladowski Miron – z telekomunikacji
 54. Świątek Andzrej - kurator Ośw. i Wych. UW
 55. Świderki - I sekretarz KW PZPR
 56. Tabalski Jerzy – mjr. WOP
 57. Turkowski Paweł - prezydent miasta
 58. Wiącek - dyr. zespołu szkół w Mrozach
 59. Wojciechowski Edmund – dyr. telekomunikacji
 60. Wojtczuk Bogdan - sekteratarz KW PZPR
 61. Woźniak Marian - I sekretarz KW PZPR, wojewoda
 62. Zając Stanisława - donosicielka
 63. Zbieć Henryk – dyr. Transbudu
 64. Zelent Marek – wice wojewoda
 65. Zieliński Zdzisław – wice dyr. ZUS
 66. Zielonka Kazimierz – donosiciel SB
 67. Żałobka Zdzisław - wojewoda
Tajni współpracownicy SB:
 
 1. „AS” -           „Karo”            - prowadzący kpt. Paczuski Sławomir
 2. „Henryk”        -           „Vis”               - por. Śliwiński K
 3. „Karol”           -           Stalchemak     - por. Zięba Jerzy
 4. „Małgosia” - Mostostal        - kpt. Kruk Jerzy, kier. wydz. V
 5. „Natalia”         -           SPBO             - por. Strzaliński Jerzy
Składy kolegiów orzekających

1.      Bielińska – ławnik, nauczycielka z Repek
2.      Błaszczyk - ławnik z Sokołowa Podlaskiego, emeryt
3.      Cieciera Stanisław – przewodniczący kolegium ds. wykroczeń, radca prawny w Urzędzie Miejskim w Sokołowie Podlaskim
4.      Ciuchak Józef – ławnik
5.      Czuba Maria – przewodnicząca kolegium ds. wykroczeń, zatrudniona w Urzędzie Wojewódzki
6.      Czyżewski Krzysztof – ławnik
7.      Dybiak Dariusz – przewodniczący
8.      Jedlikowski Wacław – ławnik
9.      Kowalczyk Anna – ławnik
10. Krasowski Marian - ławnik
11. Krasuski Antoni - ławnik
12. Kryński Ryszard - szef kolegium ds. wykroczeń
13. Krzewniak Władysław – ławnik
14. Lewandowski Henryk - dyr. gabinetu wojewody, dyr. Wydz. Prawnego w Urzędzie Wojewódzkim na usługach SB przewodniczący kolegium II instancji
15. Oksiuta Waldemar – przewodniczący kolegium ds. wykroczeń
16. Osipiak Józef - ławnik z Sokołowa Podlaskiego, zatrudniony w POM,
17. Szczekutek Zenon - ławnik z Sokołowa Podlaskiego, zatrudniony w POM
18. Siwiec Tadeusz – ławnik
19. Sokołowska Iwona - ławnik, pracownica Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim
20. Stańczuk Barbara – ławnik
21. Tchórzewski Jerzy - ławnik 
22. Wąsowski Jerzy – przewodniczący kolegium ds. wykroczeń
23. Woźniak Lucyna - ławnik z Sokołowa Podlaskiego, zatrudniona w KM PZPR
24. Wysocki Henryk – ławnik
25. Zdanowicz Eugeniusz – szef kolegium ds. wykroczeń w Urzędzie Miasta, sługus SB
Wiele z ww. osób zajmuje do dziś intratne i ważne stanowiska w Siedlcach. Nastąpił też swoisty „podział” zadań i wpływów: mąż SB-ek, a żona w sądzie, prokuraturze, urzędzie skarbowym, urzędzie miasta, starostwie i itd., itd.,itd.
Informacje przygotowane na podstawie podziemnych pism: Wiadomości Podlaskich, Informatora Solidarności, Metrum, które ukazywały się w regionie po wprowadzeniu stanu wojennego oraz różnych dokumentów (wyroków, orzeczeń, pism: urzędowych, kościelnych, IPN), relacji osób represjonowanych.
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 222246 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja