Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Biuletyn 34
 

                                                                                                                                     BIULETYN   34

Sejm

W dniach 1 i 29 marca 2007 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Siedleckiego spotkali się w Sejmie z przedstawicielami Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ws. nowelizowanej ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalnośc na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W-ce przew. Komisji Mularczyk zwrócił się do Janusz Olewińskiego z prośbą o dostarczenie każdemu posłowi Komisji propozycji represjonowanych do nowelizowanej ustawy. Parlamentarzystom Komisji oraz członkom Nadzyczajnej Podkomisji przekazano propozycje zawarte w biuletynie Stowarzyszenia nr 29 oraz dodano ponadto, że winno być uwzględnione  odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione szkody zdrowotne, materialne i moralne. W uzasadnieniu (patrz biuletyn 33) podano także, że internowani przebywali nie tylko w przeludnionych celach, ale i w warunkach urągających godności osoby ludzkiej z braku zachowania podstawowych zasad higieny, panował wszędzie brud. Brak było ciepłej wody, środków higinicznych, zmiany czy nawet uprania bielizny. W celach panował zadóch i smród (przebywanie wraz z odpadkami żywności w koszach na śmieci zalegających po 7-10 dni. Brudne naczynia i brudne kotły z bardzo tłustymi sosami i zupami, jaki i grasujące szczury uzupełniały "atrakcje" internowanym.  Podkreślano, że kilkadziesiąt osób internowanych zostało inwalidami i kalekami na skutek represji m.in. pobicia w obozie w Kwidzynie, gdzie z powodu pacyfikacji kilka osób zostało inwalidami, a jedna osoba zmarła. Określenie wysokości kwoty (co najmniej 150,- zł) za każdy dzień pobytu w miejscu odosobnienia będzie sprawiedliwe i pozwoli zarazem na precyzyjne określenie wydatków. Wg szcunku Rządu ustawa objęłaby ok. 40 tysięcy osób. Jest to liczba i tak kilkakrotnie mniejsza od liczby "utrwalaczy".

Zapytania

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Prezydenta, Premiera i Marszałka Sejmu z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia na nurtujące zapytania, związku z przygotowywaną ustawą uznająca aparat represji i przemocy za przestępczy i zbrodniczy oraz ustawą obniżającą emerytury członkom tych przestępczych organizacji:
1. Czy na podstawie przygotowywanych ustaw obniżenie emerytur dotyczyć ma tylko przestępców  (SB, ZOMO, WSI, prokuratorów, sędziów itp.) z aparatu represjo i przemocy?  Z przygotowywanych ustaw ma wynikać, że przestępca na państwowej posadzie będzie otrzymywał obniżoną emeryturę za to, że był przestepcą. Czy ustawy dotyczyć mają tylko przestępców politycznych?
2. Czy przestępca nie zatrudniony na państwowej posadce, ale prowadzący przestępczą działalność na "własny rachunek" tj. przestępca pospolity będzie mógł także skorzystać z "dobrodziejstw" ustawy i otrzymywać emeryturę? Jeśli nie dotyczyłoby to przestępców pospolitych, to ustawa naruszałaby art. 32 Konstytucji  i art. 14 Konwencji Strasburskiej o zakazie dyskryminacji, a w tym przypadku obywateli z różnych środowisk przestępczych.
3.  Czy istnieje w Unii Europejskiej lub poza nią kraj, w którym przestępcy ustawowo zagwarantowane mająemerytury (renty) tylko dlatego, że byli przestępcami?
4.  Dlaczego z taką gorliwością czyni się wszystko, aby nadal za wszelką cenę utrzymać przywileje dla przestępców, gdy tymczasem wobec osób represjonowanych przez komunistycznych przestępców takiej gorliwości nie przejawia się w naprawieniu trwale wyrządzonych krzywd przez tych przestępców?
5.  Czy po uchwaleniu ustaw gwarantujących przestępcom przywileje materialne (emerytalno-rentowe) za popełnione przez nich przestępstwa, oplacać się będzie w Polsce być człowiekiem uczciwym?

Jasna Góra

W dniach 12 i 13 maja represjonowani spotkają się na Jasnej Górze. W sobotę odbędzie się spotkanie robocze, natomiast w niedzielę o godz. 12:00 w Kaplicy MB przed Cudownym Obrazem odprawiona zostanie Msza św. w intencji represjonowanych i ich rodzin. Po mszy nastąpi wspólne spotkanie. Zaproszonymi przez Janusza Olewińskiego gośćmi będą: przedstawiciel ministra pracy i polityki społęcznej oraz dyr. pionu śledczego IPN prok. Dariusz Gabrel i przedstawiciel sejmowej Komisji Praw człowieka i Sprawiedliwości zaproszony przez Annę Rakocz.

TVP

W dniu 2 maja na zaproszenie TVP reprezentant Stowarzyszenia Siedleckiego dr Zb. Kobyliński przedstawił propozycję lustracji środowiska naukowego i akademickiego poprzez odebranie tytułów naukowych tym, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944-1990 nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne. Stowarzyszenie domaga się ustawy, która jednym aktem prawnym anulowałaby wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR - później Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. F.Dzierżyńskiego oraz dyplomy nadane polskim obywatelom przez odpowiedniki tych "uczelni" w ZSRR i krajach satelickich.

Numer zamknięto w miesiącu maju 2007 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja