Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Oświadczenia
 
 Oświadczenie Zarządu.                              Siedlce, dnia 15.10.2017 r. 
                              

 Wyciąg z protokółu z posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego
 Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w dniu 14.10.2017 r.

 W związku z próbami ingerencji w wewnętrzne sprawy naszej organizacji
 Zarząd Stowarzyszenia ponownie oświadcza:
 
 
1. 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
 organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz
 może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii
 zgodnie z § 7 statutu;
 

2
walne zgromadzenie członków przyjęło nazwę organizacji o brzmieniu:
  „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych”,
  co jest określone w § 1statutu;

3.§4 Statutu zawiera zapis: „Terenem działania Stowarzyszenia jest
    obszar Rzeczypospolitej Polskiej”;

4. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały w kraju;

5. ilość członków z poza regionu siedleckiego wynosi ponad 65% ogółu członków;

6. zgodnie z § 6 Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz
    jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych
    i szykanowanych w PRL z powodów politycznych;

7. Stowarzyszenie rozpoznawalne jest wyłącznie pod obecną nazwą, co potwierdza
    m.in. liczba ponad 120 tys. wejść na naszą stronę internetową oraz ogromna
    ilość otrzymywanych telefonów i listów;
8. 
zmiana w nazwie organizacji byłaby:

a) ze szkodą dla wszystkich od lat korzystających także z naszych
    stron internetowych,

b) uniemożliwiłaby osobom represjonowanym korzystanie z bogatej informacji
    zawartej na naszym portalu oraz utrzymywaniem stałego kontaktu, a przez
    to odcięciem od informacji oraz uniemożliwieniem im niezbędnej pomocy i rady.

Zarząd oświadcza, że zmiana nazwy naszej organizacji spowodowałaby utratę dotychczasowego bogatego dorobku, a na swój autorytet i markę musiałaby pracować od początku. Nasze stowarzyszenie tym samym utraciłoby autorytet wśród własnych członków i osób represjonowanych, na które pracowało od prawie 20 lat.

Jakakolwiek zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia jest nie do przyjęcia,
jak również ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy przez inne podmioty.
 

Za zgodność:

Sekretarz Zarządu – Ryszard Piekart

 


Grudzień 2015 r.Pod oświadczeniem podpisało kilkadziesiąt osób z całego kraju obecnych na spotkaniu.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 175496 odwiedzającyosób.  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free