Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Oświadczenia
 
 Oświadczenie Zarządu.                              Siedlce, dnia 15.10.2017 r. 
                              

 Wyciąg z protokółu z posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego
 Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w dniu 14.10.2017 r.

 W związku z próbami ingerencji w wewnętrzne sprawy naszej organizacji
 Zarząd Stowarzyszenia ponownie oświadcza:
 
 
1. 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
 organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz
 może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii
 zgodnie z § 7 statutu;
 

2
walne zgromadzenie członków przyjęło nazwę organizacji o brzmieniu:
  „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych”,
  co jest określone w § 1statutu;

3.§4 Statutu zawiera zapis: „Terenem działania Stowarzyszenia jest
    obszar Rzeczypospolitej Polskiej”;

4. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały w kraju;

5. ilość członków z poza regionu siedleckiego wynosi ponad 65% ogółu członków;

6. zgodnie z § 6 Stowarzyszenie jest organizacją działającą w interesie i na rzecz
    jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych
    i szykanowanych w PRL z powodów politycznych;

7. Stowarzyszenie rozpoznawalne jest wyłącznie pod obecną nazwą, co potwierdza
    m.in. liczba ponad 120 tys. wejść na naszą stronę internetową oraz ogromna
    ilość otrzymywanych telefonów i listów;
8. 
zmiana w nazwie organizacji byłaby:

a) ze szkodą dla wszystkich od lat korzystających także z naszych
    stron internetowych,

b) uniemożliwiłaby osobom represjonowanym korzystanie z bogatej informacji
    zawartej na naszym portalu oraz utrzymywaniem stałego kontaktu, a przez
    to odcięciem od informacji oraz uniemożliwieniem im niezbędnej pomocy i rady.

Zarząd oświadcza, że zmiana nazwy naszej organizacji spowodowałaby utratę dotychczasowego bogatego dorobku, a na swój autorytet i markę musiałaby pracować od początku. Nasze stowarzyszenie tym samym utraciłoby autorytet wśród własnych członków i osób represjonowanych, na które pracowało od prawie 20 lat.

Jakakolwiek zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia jest nie do przyjęcia,
jak również ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy przez inne podmioty.
 

Za zgodność:

Sekretarz Zarządu – Ryszard Piekart

 


Grudzień 2015 r.Pod oświadczeniem podpisało kilkadziesiąt osób z całego kraju obecnych na spotkaniu.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221310 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja