Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Dyplomy
 
   
             
             
             


 

 Dyplom
Honorowego         Lenia
 
 
                                                           dla Pana
 
 
 
Lecha Wałęsy
 
 
 
za wybitne, wyjątkowe i uporczywe lenistwo na rzecz trwale poszkodowanych w latach 1980 – 1989 działaczy NSZZ „Solidarność
 
 
 
 
MKZ NSZZ „Solidarność”                           Ogólnopolskie Stowarzyszenie      
                                                               Internowanych i Represjonowanych
                                                               

08-110 Siedlce ul.
Świętojańska 4/1   
         

Siedlce dnia 31 sierpnia 2005 r.


Dyplom otrzymali także: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek i Prezydium KK "S". 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 178207 odwiedzającyosób.  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free