Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  1%
 
Zwracamy się do osób represjonowanych, sympatyków i wszystkich innych osób o wsparcie naszych statutowwych działań poprzez przekazanie na rachunek Stowarzyszenia dobrowolną kwotę. Każda złotówka będzie dla nas niezwykle cenna.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, 08-110 Siedlce ul. Świętojańska 4/1, nr KRS:  0000202772,   
nr rachunku:  13 9194 0007 0000 2613 2000 0010.  


 Przekaż 1%.
Wnuczek naszego kolegi, Błażejek wymaga systematycznego i kosztownego leczenia, dlatego zwracamy się o pomoc w postaci przekazania 1% podatku: KRS 0000186434, numer subkonta: 748/W. W imieniu Błażejka, dziękujemy.

Fundacja "Nasza Przyszłość" zwraca się z prośbą o przekazywanie na jej rzecz 1% z należnego  naszego podatku. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na kształcenie, dobre wychowanie dzieci i młodzieży, oświatę, pielęgnowanie tradycji narodowej, edukację i rozwój narodowej świadomości i jej upowszechnianie. 
Podkreślamy, że ten 1% nie jest sumą, którą mielibyśmy dodatkowo przekazywać na Fundację. Ten 1 % zostanie odliczony od podatku należnego, który każdy z nas i tak odprowadza do Urzędu Skarbowego.
Jeśli nie zadbamy o ww. wartości, to państwo z urzędu - wbrew naszej woli - z naszego podatku wpłacanego do Urzędu Skarbowego zdecyduje, komu i gdzie nasze pieniądze przekaże, i może to być Gazeta wyborcza czy jakaś inna organizacja demoralizująca dzieci i młodzież lub dyskredytująca naszą Ojczyznę i nas samych.
Aby przekazać 1% na Fundację należy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać numer KRS: 0000091141 
http://www.radiomaryja.pl/informacje/1-podatku-na-fundacje-nasza-przyszlosc/ 
W razie trudności stwarzanych przez urzędy skarbowe nalezy interweniować u Naczelnika Urzędu oraz w Ministerstwie Finansów pod numerem telefonu: 22 / 694-38-52.
Z pytaniami ws. 1% nalezy kontaktować się z numerem: 22 / 535-64-71.
Patrz też zakładka: "Potrzeba pomoc".


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja