Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Apel
 

Patrz zakładka: KościółSiedlce, dnia 1 lipca 2017 r.

Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki „  prosi  o poparcie inicjatywy  nadania ORDERU ORŁA BIAŁEGO pośmiertnie dla śp. Kazimierza Świtonia.

Weterani, którzy pragną poprzeć tę inicjatywę, proszone są o podanie na nasz adres: i
nterna.pl@wp.pl swojego imienia i nazwiska wraz z jednozdaniową informacją o swojej o działalności opozycyjnej. Natomiast inne osoby podają swoje imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania ewentualnie też jedno zdanie o sobie.

Janusz Olewiński

Wielu byłych opozycjonistów niepodległościowych (internowanych, więźniów politycznych), którzy autentycznie walczyli o niepodległy byt Państwa Polskiego wyraża gotowość wywiezienia taczkami Bolków, Frasyniuków i im podobnych prowokatorów kolejnego zakłócenia miesięcznicy tragedii smoleńskiej.
Mogło by się udać skutecznie rozprawić się z warcholstwem antypolskiej opozycji.

 

Apel 


Stowarzyszenie nasze od początku swej działalności przyjęło za podstawowe swoje zadanie doprowadzenie do zadośćuczynienia osobom represjonowanym. Spotkania z posłami i senatorami, ministrami, szefami klubów parlamentarnych i partii  politycznych, kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów, marszałkami Sejmu i Senatu, Premierem, Prezydentem z propozycjami rozwiązań problemów naszego środowiska były i są na porządku dziennym. 
Zdajemy sobie sprawę, że uchwalone ustawy są dalekie od ideału, ale przy braku woli sprawujących władzę i tak wiele uzyskaliśmy. Możemy otrzymać pomoc finansową, jak też ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie finansowe.
Naszą stronę odwiedziło prawie 124 tysiące osób. Jeśli każdy odwiedzający dokonałby wpłaty 1 zł, to uzbierałaby się niebagatelna suma na potrzeby osób poszkodowanych. Z tych środków można by np. udzielać zapomóg, opłacić recepty, czynsz czy podróż i pobyt na spotkaniu represjonowanych.  
Dlatego też zwracamy się do każdego z Was o przekazywanie symbolicznej złotówki na cele statutowe z dopiskiem „składka”. 
Podkreślamy, że nikt w naszej organizacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, która jest wyłącznie pracą społeczną. 
Pomóż  potrzebującym i powiedz sobie:  „jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.
Numer konta bankowego: 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 BS Siedlce, a dla zagranicy (kod swift):  POLUPLPR PL 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Siedlcach.
Aktualnie w Sejmie znajdują się nowele obu ustaw, które po wejściu w życie, daje kolejne znaczne przywileje.

Zarząd: Elżbieta Jędrzejuk, Janusz Olewiński, Ryszard Piekart, Stanisław Sorgowicki, Jan Smoliński.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w uzyskaniu informacji o losach taśmy filmowej, na której utrawalony został przebieg uroczystości patriotyczno-religijnych z dnia 3 Maja 1981 r. w Siedlcach.
Osoby posiadające wiedzę w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 504 936 104 lub mailowy: januszolewinski@wp.pl 


                                                                  

            
   patrz zdjęcia domu w zakładce: "z życia represjonowanych".

  Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowa-
  nych z siedzibą w Siedlcach
 
składa serdeczne podziękowanie ludziom
  dobrego serca za gest solidarności i wsparcie weterana opozycji
  antykomunistycznej Stanisława Karpika.
  Dobrodziejów uprasza się o kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem:
 
  interna.pl@wp.pl  lub telefoniczny: 504 936 104.

  Siedlce, dnia 4 marca 2017 r.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja