Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Rozmowy niedokończone
 
W dniu 13 grudnia 2018 r. gośćmi Radia Maryja i TV TRWAM był Janusz Olewiński z małżonką, Jerzy Zacharow  z Zamościa, Bogusław Gołąb z Gdańska
oraz przedstawiciel IPN z Bydgoszczy dr Krzysztof Osiński i dyr. Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr Mirosław Golon. Uczestniczy wzięli udział w audycji "rozmowy niedokończone" pt. "
Solidarność i stan wojenny"

  TV TRWAM: http://tv-trwam.pl/film/rozmowy-niedokonczone-13122018

  RADIO MARYJA: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-solidarnosc-i-stan-wojenny-cz-ii/


             
             
             
             
    Janusz Olewiński na ręce dyrektora o. Tadeusza Rydzyka w imieniu
    Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
    złożył dar dla Radia Maryja w postaci trzech srebrnych monet:
    carycy Katarzyny II z 1771 r. oraz cara Aleksandra I Romanowa z 1805 i 1815 r.

             

             

    Miliśmy też swoją audycję w TV TRWAM i Radiu Maryja w maju 2005 r.:

            
            

  TV
 TRWAM z dnia 13 i 15 grudnia 2016 r.: patrz: Polski Punkt Widzeniahttp://tv-trwam.pl/film/polski-punkt-widzenia-13122016,  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/polski-punkt-widzenia-16-12-2016/  
 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/polski-punkt-widzenia-16-12-2016/
 

  28 listopada 2013 r. do Radia Maryja telefonuje żydówka z Austrii - 
  http://www.radiomaryja.pl/wpcontent/uploads/2013/11/2013.11.28.
  RozmowyNiedokonczone18.mp3
 https://www.youtube.com/watch?v=MV0zY_795qg 
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/echa-z-kraju-i-ze-swiata-cz-i/ (szczególnie od 52:05 minuty).

   Członek loży masońskiej Bnai Brith, Hartman o Polsce i Polakach: 


  Siedlce, lipiec 2013 r. 
 
  Wkroczenie wojsk sowieckich do Siedlec: PIS świętuje z SLD  69 rocznicę
okupacji sowieckiej miasta: http://www.youtube.com/watch?v=iTIyAQ2ykf4
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 220500 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja