Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  List otwarty
 

 Nowy Jork, 01/07/2017

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan Andrzej Duda

 

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na palący problem jawnej niesprawiedliwości społecznej dotykającej polskich emerytów uprawnionych do otrzymywania świadczeń emerytalnych z Polski i USA.

Podpisana 02.04.2008 roku Umowa o Zabezpieczeniu Społecznym pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej umożliwiła stronie amerykańskiej zastosowanie wobec obywateli polskich klauzuli “Windfall Elimination Provision” z 1983 roku. Skutkuje to potrąceniem z emerytury amerykańskiej nawet całej polskiej emerytury. Urzędnicy amerykańscy, wobec skarg poszkodowanych powołują się na umowę polsko-amerykańską z 2008 roku, oraz klauzulę “WEP”, która nakłada “domiar” na tych, którzy nie płacili składek na ubezpieczenie społeczne.

W 1983 roku Kongres amerykański wprowadził ustawę Windfall Elimination Provision. W swej intencji miała ona opodatkować tych emerytów, którzy posiadają dwie państwowe amerykańskie emerytury, z których jedna, uzyskana ze względu na rodzaj pracy- dla rządu USA- nie była obciążona, według prawa amerykańskiego, składkami powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych Social Security, odpowiednika naszego ZUS. Po podpisaniu między Polską a USA "Umowy o zabezpieczeniu społecznym" w 2008 roku, administracja Social Security zaczęła masowo stosować ustawę WEP wobec polskich emerytów, którzy pobierają emeryturę zarówno Social Security jak i z ZUS-u.

 

Oceniamy, że WEP-em jest zagrożonych 100 tysięcy polskich emerytów w USA, którym odbierane jest średnio 300 dolarów miesięcznie. Często odpowiada to całej polskiej emeryturze.

 

Polscy emeryci w USA, którzy stanowią elektorat PiS, obecnego rządu oraz Prezydenta RP proszą, aby Pan Prezydent poruszył kwestię niesprawiedliwego stosowania WEP w czasie rozmów z Prezydentem Donaldem Trumpem. Niezapewnienie ochrony polskim emerytom przy negocjowaniu umowy międzyrządowej przez poprzedni rząd uważamy za akt wyjątkowo społecznie szkodliwy, bo pozbawiający środków do życia i tak już bardzo ubogą grupę społeczną . Według szacunkowych wyliczeń, prawie 1.5 miliarda złotych rocznie (od 2009 roku), czyli około 360 milionów dolarów, wypłacanych Polakom ze Skarbu Państwa, czyli z ZUS-u, zamiast zasilić budżet polskich gospodarstw domowych, zabieranych jest przez amerykański systemu Social Security.

 

Polacy pracujący ciężko i uczciwie całe życie, jak w Polsce tak i w USA, na koniec zostają ograbieni z większości wypracowanej emerytury. Często ta emerytura nie wystarcza na pokrycie samego skromnego mieszkania. Ludzie Ci nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, często tracą sens życia. Zwracamy się więc do Pana Prezydenta o podjęcie koniecznych działań w celu przywrócenia sprawiedliwości i godnego życia polskim emerytom w USA. Prosimy Pana o wzięcie w opiekę prawie 100 tysięcy polskich emerytów straszliwie poszkodowanych przez błędne, według nas, zastosowanie ustawy Kongresu USA z 1983r. Jednocześnie uważamy za karygodne, że w zaistniałej sytuacji ZUS podaje pełne informacje do amerykańskiego Social Security dotyczące polskich emerytur co wydaje się niezgodne z polskim prawem oraz z zapisami umowy FATCA z 2013 roku.

Z najwyższym poważaniem

Witold Rosowski – “Polish Heritage Council of North America” – New York

Agata Mikołajczyk, Lech Piechocki- “Polscy Patrioci”- Chicago

Wiktor Kowalczyk – “Polish Heritage Council of North America” – New Jersey

Anna Wójtowicz- „Stowrzyszenie Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska ” - Chicago

Ireneusz Dobkowski – “ Polish-American Parishioners Council” - New York

Joanna Jaroszewska , Dariusz Melon, Tomasz Słupek - organizacja “Polonijne Forum Dyskusyjne” – Toronto

Stefan Skulski – organizacja „Polonijne Forum Dyskusyjne” – Ottawa

Stanisław Frej – organizacja „Polonijne Forum Dyskusyjne” – London

Polish-American Advocacy Group, - Washington, DC
Polska, dnia 22 lutego 2017 r.

 

List otwarty.

 

Niżej podpisani działacze i przedstawiciele organizacji niepodległościowych, patriotycznych oraz antykomunistycznych pragniemy zwrócić uwagę rządzącym, że od 27 lat - zgodnie z art. 19 Konstytucji RP – występujemy o ustawowe uregulowanie  problemów weteranów opozycji niepodległościowej. Lecz grzech zaniedbania uparcie kontynuowany przez te elity wobec swoich dobrodziejów jest zadziwiający.

Uchwalona w dniu 20 marca 2015 r. ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych jest legislacyjnym bublem, a jej nowelizacja - zalegająca w sejmowej zamrażarce – tegoż bubla nędzną okrasą.

Ewentualna nowelizacja ustawy i przyznanie weteranom 400,- zł będzie dla beneficjentów tylko urągowiskiem. Nie poprawi bowiem im bytu, nie pozwoli godniej żyć.

Obniżenie – i to najwcześniej od miesiąca października br. – emerytur funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa PRL nie zrujnuje im życia, nie zniszczy ich biznesów. Wysokie emerytury zachowają także komendanci wojewódzcy MO oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi. Osobnicy ci wysługując się moskiewskim lokajom świadomie i aktywnie zwalczali patriotów działających na rzecz niepodległości Polski. Na czym polegała praca w SB? Polegała m. in. na biciu, inwigilacji, kłamstwie, obelgach, podstępie, pomówieniach, prowokacji, przewrotności, szczuciu jednych na drugich, szantażu, zastraszaniu, zbrodni, znęcaniu się fizycznym i psychicznym, zdradzie kraju, pracy dla obcego mocarstwa w obronie komunistycznych aparatczyków i przestępców.

Jedno jest pewne: obniżenie im emerytur czyli tzw. akt „sprawiedliwości dziejowej” zapewni błogie i dobre samopoczucie jedynie rządzącym elitom za „kawał dobrej roboty”.

Razi nas jednak fakt, że do tej pory nie została zachowana jakakolwiek rozsądna proporcja między oprawcami, a ofiarami bezprawia.

Przypominamy niektóre daty pism i apeli kierowanych do elit pookrągłostołowych począwszy od 1990 r.:

- do Premiera RP: m.in. w dniach: 30.06.1999 r., 27.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 4.08.2000r., 8.08.2000 r., 7.07.2000 r., 3.08.2000 r., 4.08.2000 r., 13.11.2000 r., 5.02.2001r., 20.02.2001 r., 14.03.2001 r., 28.05.2001 r., 4.06.2001 r., 11.06.2001 r., 29.06.2001r., 2.07.2001 r., 9.07.2001 r., 16.07.2001 r., 17.08.2001 r., 25.10.2001 r., 1.03.2002 r., 7.05.2002 r., 8.05.2002 r., 29.07.2002 r., 1.08.2002 r., 2.08.2002r., 13.09.2002 r., 25.11.2002 r., 4.02.2003 r., 4.03.2003 r., 20.07.2003 r., 13.12.2005r., 28.02.2006 r., 15.05.2006 r., 13.09.2006r., 17.11.2006 r., 1.12.2006 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 13.03.2008 r., 3.08.2008 r., 5.09.2008 r., 24.03.2009r., 8.06.2009 r., 20.06.2009 r., 24.06.2009 r., 14.10.2009 r., 13.12.2009 r., 17.03.2010r., 22.03.2010 r., 17.10.2010 r., 5.01.2015 r., 26.02.2015 r., 23.06.2016 r., 25.06.2016r., 31.08.2016 r., 31.01.2017 r.,

- do Ministra Sprawiedliwości;  10.11.1993 r., 16.01.1998 r., 17.02.1998 r., 18.07.2000 r., 12.06.2001 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006 r., 15.03.2006 r., 18.05.2007 r., 30.01.2008 r., 30.01.2009r., 19.06.2013 r., 1.12.2016 r., 31.01.2017 r.,

- do Ministra Pracy i Polityki Społecznej; 10.11.1993 r., 23.07.1999 r., 4.06.2001 r., 12.06.2001r., 21.02.2006 r., 13.09.2006 r., 5.01.2007 r., 21.05.2007 r., 15.01.2009 r., 20.012009 r., 23.11.2009r.,  20.07.2011r., 31.08.2016 r.

- do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 24.01.1991 r., 17.02.1998 r., 17.11.2006 r., 21.05.2007r., 23.06.2007 r., 15.01.2009 r., 19.03.2010 r., 20.07.2011 r., 15.04.2013r., 12.11.2013 r., 30.12.2013 r., 2.04.2014 r., 1.09.2014 r., 24.02.2016 r., 13.05.2016r., 7.06.2016 r., 15.06.2016 r., 22.06.2016 r., 2.07.2016 r., 2.09.2016 r.,

- do Ministra Spraw Wewnętrznych np. w miesiącu styczniu 1998r., 17.02.1998 r., 19.03.2010 r., 30.04.2016 r., 31.08.2016 r., ale bez rezultatu.

- do Prezydenta RP: 10.09.1993 r., 17.01.1996 r., 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 28.11.1999 r., 20.03.2000 r., 19.06.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 13.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002r., 17.02.2002 r., 1.08.2002 r., 24.01.2005 r., 28.04.2005 r., 13.12.2005 r., 21.02.2006r., 15.05.2006 r., 20.05.2006 r., 20.06.2006., 26.06.2006 r., 28.08.2006 r., 9.09.2006r., 17.11.2006 r., 12.12.2006 r., 28.12.2006 r., 23.06.2007 r., 29.12.2008 r., 20.06.2009 r., 14.10.2010 r., 10.02.2014r., 4.01.2015 r., 26.02.2015 r., 5.036.2016 r., 13.01.2017 r., 20.02.2017 r.

- do Marszałków Sejmu i Senatu: 10.11.1993 r., 23.09.1994 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 30.06.1999 r., 20.03.2000 r., w miesiącu sierpniu 2000 r., 25.10.2000 r., 2.11.2000 r., 20.02.2001r., 14.03.2001 r., 10.04.2001 r., 9.05.2001 r., 4.06.2001 r., 9.07.2001 r., 25.10.2001 r., 15.02.2002 r., 4.04.2002r., 1.08.2002 r., 19.05.2004 r., 24.01.2005 r., 13.12.2005 r., 2.03.2006 r., 11.04.2006 r., 3.05.2006 r., 15.05.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 6.01.2007 r., 23.06.2007 r., 21.11.2007 r., 20.09.2008r., 13.10.2008 r., 23.10.2008 r., 8.06.2009 r., 13.03.2010 r., 7.05.2010r.,  15.10.2010 r., 17.10.2010 r., 26.03.2013 r., 31.08.2013 r., 1.10.2013 r., 7.12.2013 r., 13.01.2014r., 25.02.2014 r., 21.03.2014 r., 28.06.2014 r., 26.09.2014 r., 15.10.2014 r., 26.02.2015 r., 5.04.2016 r., 20.05.2016 r., 23.05.2016 r., 25.06.2016 r., 31.01.2017 r., 2.02.2017 r., 10.02.2017 r.

- do Klubów Parlamentarnych: 9.01.1998 r., 30.06.1999 r., 6.12.1999 r., 30.05.2000 r., 12.07.2000r., 2.11.2000 r., 13.11.2000 r., 14.03.2001 r., 2.06.2001r., 4.06.2001 r., 6.01.2001r., 31.08.2001 r., 18.02.2002 r., 27.02.2002r., 9.04.2002 r., 17.04.2003 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004r., 7.04.2004 r., 25.04.2004 r., 3.03.2005 r., 8.03.2005 r.,  7.05.2005 r., 13.12.2005 r., 23.01.2006 r., 15.03.2006 r., 17.05.2006 r., 22.06.2006 r., 18.06.2013 r. 19.07.2013 r., 27.08.2013r., 18.09.2013 r., 4.11.2013 r., 25.03.2016 r.,

-  do komisji sejmowych i senackich: 23.07.1990 r., 9.01.1998 r., 17.02.1998 r., 27.08.2001 r., 25.02.2004 r., 25.03.2004 r., 2.03.2006 r., 9.09.2006 r., 17.11.2006 r., 23.06.2007 r., 20.09.2008r., 12.01.2009 r., 15.10.2009 r., 19.04.2010 r., 17.06.2010r., 1.10.2013 r., 6.12.2013 r., 13.01.2014 r., 17.03.2014 r., 22.03.2014 r., 30.03.2014 r., 1.05.2014 r., 24.06.2014 r., 27.06.2014 3.07.2014 r., 18.12.2014 r., 17.01.2015 r., 21.01.2015 r., 28.01.2015 r., 3.02.2015 r., 5.02.2015 r., 26.02.2015 r., 1.06.2015 r., 17.11.2015 r., 25.03.2016 r., 14.05.2016 r., 8.06.2016 r., 10.06.2016 r., 15.06.2016 r., 17.06.2016r., 22.06.2016 r., 31.08.2016 r., 21.09.2016 r., 29.09.2016 r., 24.10.2016r., 26.11.2016r., 31.01.2017 r.,

parlamentarzyści: od 1990 r. do 2017 r. – niezliczona ilość apeli, listów, oświadczeń i pism.

Mimo wieloletnich naszych zabiegów i niezliczonych apeli, listów, pism i monitów adresowanych do najwyższych instancji, do dnia dzisiejszego byt tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny systematycznie się pogarsza.

W PRL-u wmówiono ludziom, że prawdziwy patriota i obrońca Ojczyzny winien żyć w jak najgorszych warunkach. I tę „prawdę” pieczołowicie pielęgnują elity III RP.

Młodzi ludzie patrząc na nas pytają, czy warto poświęcać się na rzecz niepodległej Polski, czy raczej być katem i oprawcą? Ci pierwsi bowiem są karani i dyskryminowani w świetle obowiązujących przepisów prawnych, ci drudzy sowicie nagradzani.

Oby nie doszło do tego, że dopiero po następnych kilkudziesięciu latach będziemy szukać i czcić weteranów po odkrytych grobach podobnie, jak dziś czynimy to z „Żołnierzami Wyklętymi”.

Chociaż zachowaliśmy się „jak trzeba”, to zamiast godnego życia i „dobrą zmianę” możemy oczekiwać  jedynie godnej śmierci – z honorem, ale w ubóstwie.

Kończąc niniejszy list przytaczamy - ku pamięci rządzącym - fragment z Dziadów A. Mickiewicza: „Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.


1.    Janusz Olewiński – przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, antykomunista, internowany: Biała Podlaska, Włodawa, Lublin, Kwidzyn, więzień polityczny PRL, członek Mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,

2.     Andrzejewski Zbigniew – przewodniczący KPN Delegatura Siedlce, działacz niepodległościowy, EMP Mannheim - przewodniczący (Emigracja Młodej Polski),

3.    Barański Paweł – Szczecin, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie, internowany działacz niepodległościowy,

4.  Bardon Bogusław – Opole, przewodniczący Komitetu Praworządności Społecznej, więzień polityczny PRL, represjonowany,

5.     Bracka Tomasz Roman – Więcbork, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, redaktor naczelny „Gazety więcborskiej”, działacz opozycji antykomunistycznej solidarności i FMW,

6.    Bzdyl Krzysztof - prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, uczestnik ROPCiO, współzałożyciel KPN w 1979 roku, internowany, więzień polityczny PRL, członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

7.     Choina Krzysztof - internowany, przewodniczący Lubelskiej Rady Konsultacyjnej,

8.  Cybula-Borowińska Alina – Warszawa,   prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze,

9.    Dudkiewicz Tadeusz – Radomsko, prezes Towarzystwa Patriotycznego „Radomsko”, internowany, represjonowany z powodów politycznych,

10.   Gajkowski Adam – Australia, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, więzień polityczny,

11.   Jakóbowska Hanna – Warszawa, przewodnicząca  Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników,  

12.   Kałudziński Władysław - prezes Stowarzyszenia Represjonowanych „Pro Patria” w Olsztynie,

13.   Kądziela Barbara– przewodnicząca Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 195689,

14.   Klebach Krzysztof – Będzin,  przewodniczący klubu gazety polskiej,

15.   Klessa Edwin - Trzcianka, działacz antykomunistyczny, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile,

16.  Konkel Józef – Rzeszów, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

17.  Korona Daniel Alain - prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, działacz struktur podziemnych m.in. GWS, NZS na SGPIS, współpracownik działu zagranicznego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze,

18.  Kraszewski Tomasz – Puławy, prezes Zarządu Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym,

19.    Krztoń Marian – Rzeszów, przewodniczący Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

20.  Miernik Zygmunt – prezes Stowarzyszenia Weteranów NIEZŁOMNI, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL i III RP,

21.    Nowakowski Krzysztof - przewodniczący Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku,

22.  Perchel Paweł - prezes Stowarzyszenia "Wolni i Solidarni 1980-1989" w Starachowicach, działacz opozycji antykomunistycznej,

23.   Pioterek  Grzegorz – Kraków, prezes Stowarzyszenia "Bóg-Honor-Ojczyzna", działacz podziemnej Solidarności,

24.   Raczycki Jan - prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "PRZYMIERZE" w Bydgoszczy,

25.  Rakocz Anna – Częstochowa, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, więzień polityczny PRL,

26.   Sekuła Julian - prezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,

27.   Stolarzewicz Antoni – m. Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,

28.   Słomka Adam – prezes Konfederacji Polski Niepodległej, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,

29.   Słowik Barbara - przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej,

30.   Stopa Jerzy – prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego,

31.   Szczygłowski Roman -  Radomsko, Stowarzyszenie „Powiedzieć Prawdę”, internowany,

32.  Waśniewski Tadeusz - prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok, więzień polityczny PRL,

33.  Wojciechowska Barbara – Bydgoszcz, przewodnicząca Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-89 w Bydgoszczy, działaczka opozycji antykomunistycznej i osoba represjonowana, więzień polityczny PRL,

34.   Zacharow Jerzy - przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny,

35.   Adamczuk Zbigniew – Siedlce, internowany działacz NNZZ RI „S”,

36.   Bacler  Wojciech – USA Seaside, CA 93955, więzień polityczny, działacz niepodległościowy,

37.   Basiewicz Mirosław - kontakt przez  facebook, opozycja antykomunistyczna,

38.   Berndt Zbigniew – m. Sypniewo, działacz opozycji antykomunistycznej,

39.  Bielski  Anatoliusz – Oświęcim, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, internowany, więzień polityczny PRL,

40.  Binkowski Jerzy - więzień stanu wojennego (Katowice, Bielsko-Biała), szef "Trzeciego Szeregu" Solidarności Podbeskidzia,

41.    Bińkowski Kazimierz M. – USA, internowany, więzień u uchodźca polityczny PRL,

42.    Brajbisz Tadeusz – Piaseczno, internowany,

43.    Brant Jerzy - kontakt przez  facebook, opozycja antykomunistyczna,

44.    Brzezińska Monika Maria – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach,

45.    Bojar Zbigniew – Siemiatycze, działacz antykomunistyczny,

46.    Borowiak Krzysztof – Poznań, działacz opozycji antykomunistycznej, represjonowany,

47.  Bujwicki Bernard - członek Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, więzień polityczny PRL,

48.    Cymborski Adam - współzałożyciel Solidarności Walczącej Oddział Warszawa

49.    Czajkowska Krystyna Stargard, działaczka opozycji niepodległościowej,

50.    Czajkowski  Wojciech - kontakt przez  facebook, opozycja antykomunistyczna,

51.    Czyżkowski Czesław – Siedlce, dziwacz opozycji antykomunistycznej, internowany,

52.    Drogoń Józef – Gdańsk, działacz związkowy WZZW i podziemia Solidarności, więzień polityczny PRL,

53.    Duszak Mirosław – Warszawa, działacz antykomunistyczny, internowany,

54.    Feszler Lech - działacz opozycji solidarnościowej, internowany,

55.    Filipczyk Andrzej–  Boguchwała, więzień polityczny PRL, Solidarność Walcząca,

56.     Fjuty Zbigniew – Radomska, internowany, antykomunista, działacz niepodległościowy,

57.  Florczykowski  Krzysztof  - Białystok, członek podziemnego Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”, więzień polityczny PRL, internowany,

58.    Gacek Elżbieta – Chełm, więzień polityczny PRL,

59.    Goławski Krzysztof – Siedlce, działacz opozycji niepodległościowej i KPN, więzień polityczny PRL,

60.    Goławski Zygmunt – Siedlce, działacz opozycji niepodległościowej i KPN, więzień polityczny PRL,

61.    Gurczyński Józef – Ostrowiec Świętokrzyski, internowany, działacz  opozycji antykomunistycznej,

62.   Hajek  Mieczysław – Oświęcim, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, internowany i więzień polityczny PRL,

63.   Hlebowicz Piotr - współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego "Solidarności Walczącej" oddział krakowski, działacz niepodległościowy,

64.   Horbacz Stanisław - Białystok, działacz podziemnej Solidarności i KPN, więzień polityczny,

65.   Ikert Andrzej – Więcbork, działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny PRL,

66.   Janeczko Maria – Opatów, internowana,

67.  Januszewski Janusz - Oświęcim, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, internowany i więzień polityczny PRL,

68.   Jarczewski Andrzej - Gliwice, więzień polityczny PRL,

69.   Jarociński Marek - Bydgoszcz, internowany: Mielęcin ,Włocławek,

70.   Jażdżewski Stefan – Świebodzin, działacz opozycji antykomunistycznej,

71. Jędrzejuk Elżbieta – Siedlce, w-ce przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, więzień polityczny PRL, działaczka podziemia antykomunistycznego,

72.   Kamać Halina – Warszawa, internowana w Gołdapi,

73.   Kamińska Barbara - Białogard, działaczka opozycji niepodległościowej,

74.  Kantor Józef – Dębica, Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych,

75.    Kigina Sławomir – Kołobrzeg, działacz opozycji antykomunistycznej, internowany,

76.   Kirkuć Sławomir – Bartoszyce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, więzień polityczny PRL,

77.    Klimek Marek – Inowrocław, więzień polityczny w latach 1972-1973

78.    Końka Marek – USA, internowany, zmuszony do emigracji,

79.    Korolkiewicz Stanisława – Białystok, członek Rady Konsultacyjnej, działaczka opozycji

antykomunistycznej i niepodległościowej,  represjonowana w PRL,

78.   Korus Zygmunt - Chorzów, więzień polityczny PRL,

79.   Kostrzębski Karol -  w-ce prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989, działacz opozycji antykomunistycznej,

80.    Kot – Ustrzyki Dolne, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

81.    Kozik Henryk – Brzozów, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

82.   Lajdorf Edmund - członek Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, więzień polityczny PRL, 

83.   Leoniak Jerzy – Szczecinek, działacz podziemnej Solidarności,

84.   Leszczyński Kazimierz – członek Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku,

85.   Liber Mieczysław – Kuryłówka, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

86.   Ligas Stanisław - Jodłownik 116, działacz niepodległościowy i solidarnościowy,

87.   Lisaj Jan – Piła, działacz solidarnościowy i opozycyjny, represjonowany,

88.   Lorek Lesław - Dąbrowa Górnicza, działacz antykomunistyczny, więziony w PRL,

89.   Lorewski Andrzej – Tarnowskie Góry, internowany, więzień polityczny,

90. Łaba Mieczysław – Sokołów Podlaski, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach,

91.    Łakomski Zdzisław – członek Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,

92.    Łaszuk Krzysztof – Malbork, więzień polityczny i działacz niepodległościowy,

93.    Łempicki Robert – Białystok, działacz podziemnej Solidarności, więzień polityczny,

94.    Łobacz Władysław – Biała Podlaska, internowany,

95.    Majewski Sławomir - internowany w ZK Wierzchowo Pomorskie, członek Stowarzyszenia Godność w Gdańsku,

96.  Maliszewski Marek - członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku oraz Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”, 

97.    Małobęcki Józef -  Staszów, internowany,

98.    Marcinkowski Wojciech – Zgorzelec, internowany, działacz opozycji antykomunistycznej,

99.    Masłowska Jabłońska (zd. Masłowska) – Wrocław, internowana w Gołdapi,

100.  Mizerski Wiesław – Radom, internowany, więzień polityczny, działacz niepodległościowy,

101.   Musiej Anna – Siedlce, działaczka opozycji antykomunistycznej,

102.   Musiej Sławomir – Siedlce, działacz opozycji antykomunistycznej, internowany,

103.   Nalaskowska Regina – Białogard, więzień polityczny,

104.   Nalaskowski Stanisław – Białogard, działacz opozycji niepodległościowej,

105.  Nowak Józef - w-ce przewodniczący Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, więzień polityczny PRL,

106. Olewińska Dorota – Kraków, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach,

107. Olewińska Grażyna – Siedlce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach,

108. Orzechowski  Wiesław Oświęcim, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, internowany i więzień polityczny PRL,

109.  Ottomański Lech – Kraków, działacz opozycji antykomunistycznej, represjonowany, 

110.  Ozga Wiesław – Siedlce, internowany działacz Solidarności,

111. Paluszek Ewa – więzień polityczny, członek zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w Bydgoszczy,

112.  Pałucki Krzysztof – Toruń, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,

113.  Paprocki Sławomir – Siedlce, działacz opozycji antykomunistycznej, 

114. Piekart Ryszard – sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, działacz niepodległościowy, więzień polityczny PRL,

115.  Pielak Tadeusz – Kłoczew, działacz opozycji antykomunistycznej,                 

116.  Piewicz Elżbieta - kontakt przez  facebook, opozycja antykomunistyczna,

117.  Powtyra Piotr – Krapkowice, więzień polityczny PRL,

119.  Proba  Andrzej T. – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”

120. Przestrzelska Krystyna – Białystok, wdowa po działaczu opozycji solidarnościowej w latach 80- tych, represjonowanego w stanie wojennym,

121.  Racewicz Józef – Białystok, działacz katolicki i niepodległościowy,

122.  Reginiewicz Waldemar – Wałcz, internowany, więzień polityczny

123.  Rehorowska Maria – Stalowa Wola, internowana w Gołdapi,

124. Rutkowski Mieczysław - Wiceprezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział VII Białystok,

125. Rybnik Jerzy Białystok, ukrywający się i represjonowany, syn mjr. Aleksandra Rybnika straconego w pokazowym procesie stalinowskim,

126.  Sasim Teresa – Siedlce, działaczka opozycji antykomunistycznej, internowana w Gołdapi,

127.  Sierański Ireneusz – członek Stowarzyszenia FMO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”,

128.  Smaczny Janusz - członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku,

129.  Smalec Marian – Melbourne Australia, internowany, działacz opozycji niepodległościowej,

130.  Smoliński Jan – członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach,

131.  Sokoliński Romuald – Gliwice, więzień polityczny PRL, internowany, działacz niepodległościowy,

132.  Stachowicz Stanisław – Mielec, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

133.    Stoplarzewicz Antoni – Płaza, działacz opozycji antykomunistycznej,

134.    Strubel Krystyna - członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku,

135. Szaciłowski Krzysztof – Białystok, działacz podziemnych struktur opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, inwigilowany przez SB,

136.   Szatkowski Andrzej – Gdańsk, najmłodszy więzień polityczny, ZK Potulice

137.   Szostek Tomasz – Warszawa, działacz opozycji antykomunistycznej,

138.  Świtoń Jan - członek ROPCiO, współpracownik KOR. Jedyny żyjący członek pierwszego w Polsce Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, internowany,

139.   Tarasiuk Wiktor – Starachowice, b. przewodniczący Solidarności Zakładowej, 

140.  Tokarski Władysław – Białystok, działacz podziemnych struktur Solidarności, współpracownik KPN, więzień polityczny,

141.   Trelka Tadeusz - Tuczempy, członek Podkarpackiej Rady Konsultacyjnej,

142.   Trybus Janusz – Łańcut, v-ce przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym woj. Podkarpackiego,

143.   Trzeciak Władysław - Częstochowa, działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny,

144.   Tuchodolski Roman -  Szubin, działacz niepodległościowy,

145.   Waniewski Mirosław – Warszawa, działacz opozycji antykomunistycznej,

146.   Waloski  Jerzy - Woliborz, internowany w czasie stanu wojennego,

147.   Wieliczko Jan – Korzse, działacz antykomunistyczny,

148.   Wilk Roman - członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku,

149.   Wit Krzysztof - Tarnowskie Góry, internowany, więzień polityczny,

150.   Woźnica Bożena – Warszawa, opozycja antykomunistyczna,

151.  Żbikowski Leon – Mrągowo, internowany, działacz opozycji antykomunistycznej

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja