Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Uprawnienia weterana
 
     Uprawnienia weteranów. 

    

         

    Na dzień 17 stycznia 2018 r. status działacza opozycji otrzymało prawie 6000
    osób. W kolejce na rozpatrzenie oczekuje jeszcze ok. 3 tys. wniosków.

 
 Aby uzyskać status nie wystarczy złożyć wniosek. Wniosek winien być szczegółowo uzasadniony i poświadczony w wiarygodny sposób. Powinien zawierać szczegóły z działalności jak daty, kontakty, miejsce, adresy, nazwiska. Określać, co robiłem, z kim, kiedy, gdzie itp. Stan faktyczny powinien być przedstawiony w taki sposób, aby z jego treści wynikała wiarygodna działalność podziemna, którą można skonfrontować (sprawdzić). Innymi słowy należy pochwalić się swoją robotą.

      Ważne!!!
  Do  m-ca kwietnia 2019 r. posiadaczy "statusu" jest nieco ponad 11 tys. osób represjonowanych, którym w przysługują uprawnienia, które znajdziemy pod poniższym linkiem:

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej.html   

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/komunikat-o-uprawnieniach-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osob-represjonowanych-z-powodow-politycznych,art878/  

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/524-pomoc-pieni%C4%99%C5%BCna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2017-r.html

http://ops.brzeszcze.pl/pomoc-dla-opozycji-antykomunistycznej/

http://www.rp.pl/Zdrowie/308229952-Dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-bez-kolejki-u-lekarza-i-w-
aptece.html
  - uprawnienia bez kolejki...

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

http://www.mazowieckie.cohttp://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.htmlm.pl/sites/default/files/Pozataryfowa%20oferta%20

Przejazdy%20dzia%C5%82aczy%20opozycji%20antykomunistycznej%20i%20os%
C3%B3b%20represjonowanych%20z%20powod%C3%B3w%20politycznych..pdf

Pozataryfowa oferta specjalna Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

1. Uprawnieni Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015, poz. 693 z późn. zm.).

2. Zakres ważności Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do przejazdów z ulgą 35% na podstawie biletów jednorazowych, pociągami KM przewidzianymi w rozkładzie jazdy z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym.

3. Warunki stosowania

1) osoby wymienione w ust. 1 odbywają przejazdy na podstawie ulgowych biletów ważnych łącznie z Legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych (wzór legitymacji w załączeniu);

2) ulgi nie łączy się z innymi ofertami.

4. Opłaty

1) ceny biletów uzależnione są od odległości przejazdu;

2) bilety wydawane są z ulgą handlową 35% z zastosowaniem Tabeli opłat za bilety jednorazowe zawarte w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM)


Ulgi w komunikacji miejskiej – stan na dzień 1.01.2018 r.

Miasto

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Osoby świadczące prace na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. lub nie wykonujące pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Uwagi

uprawnienia

22 miasta

17 miast, 15 pozytywne stanowiska

w 7 miastach ulgi tożsame

Augustów

brak

rozpatrywane

 

Biała Podlaska

brak

pozytywne stanowisko Prezydenta Miasta

 

Białogard

brak

pozytywne stanowisko

 

Białystok

brak

brak

 

Bielsk Podlaski

brak

rozpatrywane

 

Bielsko-Biała

brak

pozytywne stanowisko

 

Bochnia

brak

rozpatrywane

 

Bydgoszcz

brak

pozytywne stanowisko Rady Miasta

 

Chełm

brak

ulga 42,3%

 

Chojnice

brak

rozpatrywane

 

Ciechanów

brak

brak

 

Czechowice Dziedzice

brak

rozpatrywane

 

Częstochowa

brak

docelowo mogą być objęci

 

Dębica

brak

rozpatrywane

 

Elbląg

darmowa

pozytywne, planowany I kwartał 2018

 

Ełk

brak

50%

 

Gdańsk

odmowa

odmowa

 

Gdynia

odmowa

odmowa

 

Głogów

darmowa

brak

 

Gniezno

brak

brak

 

Gorzów Wlkp.

odmowa

odmowa

 

Grodzisk Mazowiecki

50%

 

Grudziądz

brak

odmowa

 

Inowrocław

brak

odmowa

 

Jarosław

brak

brak

 

Jasło

brak

rozpatrywane

 

Jastrzębie Zdrój

brak

brak

 

Jaworzno

brak

brak

 

Jelenia Góra

brak

brak

 

Kalisz

brak

rozpatrywane

 

Kędzierzyn Koźle

brak

brak

 

Kielce

brak

odmowne stanowisko komisji gospodarki

 

Kołobrzeg

brak

50%

 

Konin

darmowa

 

Koszalin

brak

rozpatrywane

 

Kraków

darmowa

odmowa

 

Kraśnik

brak

50% tylko dla świadczących

 

Krosno

darmowa

rozpatrywane

 

Kutno

brak

odmowa

 

KZK GOP

odmowa

odmowa

 

Legnica

50%

odmowa

 


   Siedlce, dnia 15 lipca 2017 r.

Aby uzyskać Decyzję Prezesa IPN niezbędną do uzyskania statusu działacza opozycji lub osoby represy wypełnic formularz i przesłać do IPN link: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html  Po otrzymaniu decyzji postępujamy jak niżej opisano.
W związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych informujemy, że Urząd ds. Kombatantów przygotował szeroką informację w tej sprawie. Osoby posiadające status działacza, a pragnące otrzymywać świadczenie pieniężne (402,72 zł), będą mogły złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Przyznane ono zostanie na stałe, jest wolne od podatku i nie będzie wliczane  do dochodu.
Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
Druki wniosku na stronie: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej/837-formularze-wed%C5%82ug-stanu-prawnego-obowi%C4%85zuj%C4%85cego-od-dnia-31-sierpnia-2017-roku.html

i następnie kliknąć ikonkę "Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego".

  Największe nasze uprawnienia, jakie mamy, to do prawnej i materialnej dyskryminacji, w tym emerytalno-rentowej.   

  Oprócz ww. uprawnień osoba represjonowana może starać się o niewielkie
  wsparcie. Informacje, jak uzyskać takie uprawnienia znajdują się pod linkiem:
  http://archiwum.udskior.gov.pl/Jak,uzyskac,uprawnienia,dzialacza,opozycji,
  antykomunistycznej,lub,osoby,represjonowanej,z,powodow,politycznych,
  1344.html
  Posiadając status dzialacza opozycji możemy ubiegać się o świadczenie pieniężne,
  które wynosi 400,-zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc finansową. Informacje
  na stronie: 
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html.
  Poza tym możemy wystąpić do Urzędu Kombatantów o sfinansowanie pobytu
  w sanatorium. Informacje na stronie:
  http://internowani-represjonowani.pl.tl/Sanatoria%2C-uzdrowiska.htm
  Patrz też informacje pod zakładką: "sanatoria, uzdrowiska" oraz "Urząd
  ds. Kombatantów".
  Jakie uprawnienia daje znowelizowana 8 czerwca 2017 r. ustawa o działaczach opozycji?
 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, internowania - uwzględnia się w wymiarze podwójnym.

 2. W zakresie świadczeń medycznych poza kolejnością bez skierowania do: 1)     ginekologa i położnika; 2) dentysty; 3) dermatologa; 4) wenerologa; 5) onkologa; 6) okulisty; 7) psychiatry; chorych na gruźlicę; 9) zakażonych wirusem HIV; 10) uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

 Weteranom
 życzymy dużo zdrowia i jeszcze więcej cierpliwości!yć
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 151508 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=