Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Potrzebna pomoc
 
   
  Styczeń 2020 r.
 
    http://www.radiomaryja.pl/informacje/1-podatku-na-fundacje-nasza-przyszlosc/#comment-122335
   
     Kacperek potrzebuje pomocy.

Zamieszczona w załączniku informacja jest w pełni wiarygodna: w niedzielę
12 stycznia 2020 r. w Katedrze Siedleckiej odbył się koncert charytatywny Chóru
Katedralnego pod dyrygenturą ks. prof. Michała Szulika, podczas którego
przeprowadzono kwestę na pomoc Kacperkowi. Chór będzie koncertował nadal.  
Akcja pomocy wspierana jest także przez siedlecką parafię katedralną.

Kacperek urodził się 17 września 2018 r. Terapia musi zakończyć się przed
ukończeniem 2 roku życia. Czas jest bardzo krótki.

Twój datek np. w wys. 5 zł może przyczynić się do uratowania tej dzieciny.

Proszę rozpowszechnić tę informację.

Janusz Olewiński

   Apel

                                 Klub Parlamentarny PSL
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwraca się z prośbą o przekazywanie na konto naszego Stowarzyszenia dobrowolnych kwot, jako pomoc finansową dla Zbigniewa Adamczuka znajdującego się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu i życiu.
Pan Zbigniew jest 81-letnim rolnikiem - weteranem walki o wolną Polskę i jej niepodległy byt. Prezydent RP doceniając jego zasługi wyróżnił go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jego bezinteresowne poświęcenie się na rzecz demokratyzacji kraju i jego prześladowania skutkowały doszczętnym zrujnowaniem zdrowia do tego stopnia, że wymaga na co dzień stałej pomocy i opieki. Obecnie zamieszkuje w pomieszczeniu przy oborze ogrzewając się butlą gazową.
            Mimo, że Konstytucja RP zobowiązuje i wymusza na władzach każdego szczebla do niezwłocznego niesienia pomocy weteranom walki o niepodległy byt Państwa Polskiego, to Urząd Gminy w miejscu zamieszkania weterana odmówił mu pomocy i wydania skierowania do Domu Opieki Społecznej „Kombatant”.
            Jesteśmy przekonani, że Klub Parlamentarny PSL będzie solidarny z potrzebującym weteranem-rolnikiem.
            Ofiarowaną „złotówkę”, która zostanie przeznaczona na opłacanie jego potrzeb i pobytu w ww. ośrodku prosimy przesłać na rachunek nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „na cele statutowe – Z.Adamczuk”.
            Za okazaną życzliwość, dziękujemy.
 
- otrzymują parlamentarzyści PSL,wszystkie Kluby Parlamentarne, Marszałkowie: Sejmu i Senatu, Prezydent RP.

Siedlce dnia 1 lutego 2014 r.


1. Weteran 81-letni opozycji antykomunistycznej potrzebuje natychmiastowej pomocy w celu opłacenia pobytu w ośrodku pomocy społecznej. Zwracamy się do o pomoc materialną, gdyż każda złotówka równa jest życiu weterana wegutującego w pomieszczeniu przy oborze ogrzewając się butlą gazową.
Prosimy o wpłaty z dopiskiem "na cele statutowe: Z. Adamczuk".Z przykrością informujemy, że powołane struktury  państwa do niesienia tej pomocy, odmówiły udzielenia tej pomocy: patrz zakładka: "z życia represjonowanych".

2. Zwracamy się prawników i osób dobrej woli o bezinteresowną pomoc prawną dla represjonowanych, które z uwagi na swój stan zdrowia nie są w stanie sporządzić wniosku do sądu o zadośćuczynienie.
Część osób nie jest w stanie samodzielnie przygotować się odpowiednio i bronić swoich racji w sądzie mimo,   że intencją ustawodawcy jest objęcie opieką przez państwo tych, co swoją ofiarą przyczynili się do odzyskania wolności Polski i przyznanie realnego odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzone szkody z powodów politycznych. Realizacja ustawy zadość czyniącej i wyroku TK z 1.03.2011 r. jest zarazem wypełnieniem przez Państwo art. 19 Konstytucji RP, która stanowi, że państwo otacza specjalną opieką ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Mówi wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyła w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym - osoba ta uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron do upragnionej wolności i niepodległości Polski.

Należy pamiętać, że osoby te są dobrodziejami wszystkich pozostałych, którzy czerpią korzyści z ich poświęcenia i wysiłku.

Kontakt: stowrep@wp.pl tel. 504 936 104.Potrzebna pomoc.  

Klasztor Sióstr Karmelitanek z Gniezna bardzo ucierpiał w wyniku powodzi. Pomóc moze kazdy. Pomoz, kontakt: www.rozaniecassistance.pl  


1%    -  nieaktualne.

            Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym na leczenie i rehabilitację Jakuba Olewińskiego, wnuka przewodniczącego ZarząduOgólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.
            Kubuś ma 11 lat i jest wzrostu trzyletniego dziecka; cierpi na rzadką chorobę – achondroplazję, która charakteryzuje właśnie niskim wzrostem. Jest bardzo pogodnym, zdolnym i ciekawym życia chłopcem. Aby mógł się uczyć i normalnie funkcjonować wśród swoich rówieśników, niezbędna jest jego rehabilitacja oraz kosztowna (i bardzo bolesna) operacja wydłużania kończyn.
            Więcej na ten temat na stronie internetowej www.nieduzi.org
            
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja