Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Ciekawostki
 

                                                    U s t a w a
                 z dnia 18 marca 1921 roku
     o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku,
         popełnionych przez urzędników.

  Art. 1.

  Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem
  i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1.   kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału
w tychże (art. 51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852,
§§ 47-49 niem. K. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub
przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone
z powodu służby lub stanowiska służbowego;
2.   oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903 § 5 austr.
u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo
popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie
lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził
innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub
utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności
fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych,
- będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

patrz tekst ogłoszony: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210300177 

  Siedlce

 Z uzyskanych z IPN dokumentów SB czytamy z szyfrogramu z dnia 2.02.1988 r. 
 podpisanego przez z-cę szefa SB kpt. mgr B. Proskurę: "... w budynku plebanii
 parafii Nieciecz gm. Sabnie odbyło się zebranie byłych aktywnych działaczy
 NSZZ RI  woj. siedleckiego... spotkanie poprzedzone było nabożeństwem,
 które odbyło się w miejscowym kościele z udziałem wiernych z okolicznych
 miejscowości. Nabożeństwo odbywało się z udziałem Matki Boskiej Gromnicznej...".


   RÓŻNOSCI

   -   
Są tacy ludzie, do których chce się podejść i zapytać: 

         jak im się udaje żyć bez mózgu?

   -  Już wiem, że ministrem zdrowia zawsze zostaje ten, który powinien się leczyć!


 Pilnował swojej fotografii.

W Częstochowie w centrum miasta na skwerze przy Ratuszu w miesiącach
IX - X 2008 r. wystawiona była plenerowa wystawa "twarze częstochowskiej
bezpieki". Wystawę pilnowała firma ochroniarska. Jednym z pilnujących
był SB-ek, którego zdjęcie widniało na wystawie.


 


                         
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 175488 odwiedzającyosób.  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free