Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Sanatoria, uzdrowiska
 

   Stowarzyszenie – na prośbę wielu opozycjonistów - organizuje kolejny
   już 21-dniowy pobyt weteranów opozycji w sanatorium w Iwoniczu Zdrój
   w czerwcu 2022 r.
   Osoby, które zgłosiły swój akces proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem
   pod nr telefonu 504 936 104
lub mailowo:
   biuro@internowani-represjonowani.pl
 
 Informacje o dopłatach:
  https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/
  dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/2341-pomoc-pieni%
  C4%99%C5%BCna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2021-roku.html

 

 

  Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty klimatycznej:

    imię i nazwisko                                                            miejscowość i data……
    adres


                                                                Szanowny/a Pan/Pani
                                                                 XXXX
                                                                Burmistrz/Prezydent
Miasta XXX

   Zwracam się z prośbą o umorzenie opłaty uzdrowiskowej, klimatycznej za pobyt
   na leczeniu uzdrowiskowym w sanatorium „XXX” w XXX w dniach  XXX.
   Jestem byłym represjonowanym działaczem opozycji antykomunistycznej o
   potwierdzonym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie
   (numer legitymacji: …).
   Z powodu represji i prześladowań politycznych zostałem pozbawiony zdrowia i od
   1983 r. przebywam na stałej bardzo niskiej rencie inwalidzkiej II gr. z całkowitymi
   przeciwwskazaniami do pracy. Obecnie posiadam emeryturę w najniższej wysokości.

   Należę do grona osób, które przyczyniły się od odzyskania przez Polskę suwerenności.
   Opłacenie należności z tytułu miejscowej opłaty klimatyczno-uzdrowiskowej znacznie
   pogorszy moją sytuację materialną.

                                                           Z poważaniem;

     lub

   Zwracam się z prośbą o umorzenie opłaty uzdrowiskowej, klimatycznej za pobyt na
   turnusie sanatoryjnym w ośrodku „XXX” w XXX w dniach XXX.

   Jestem byłą działaczką opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną
   o potwierdzonym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie
   (numer legitymacji: …).

   Z powodu mojej działalności oraz represji i prześladowań politycznych zostałam
   pozbawiona zdrowia i środków na godziwe życie. Po długotrwałej chorobie
   przebywałam do okresu emerytalnego na rencie chorobowej. Obecnie posiadam
   emeryturę w najniższej wysokości.

   Należę do grona osób, które przyczyniły się od odzyskania przez Polskę
   Niepodległości.

   Opłacenie należności z tytułu miejscowej opłaty klimatyczno-uzdrowiskowej
   znacznie pogorszy moją i tak nie najlepszą sytuację materialną.

            Z poważaniem;

 

   Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe - sanatoryjne w 2018 roku:

 

   OFERTY  LECZENIA  UZDROWISKOWEGO

   DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ

   LUB OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW

   POLITYCZNYCH

   Weterani opozycji po uzyskaniu statusu mogą korzystać z pobytu sanataoryjno- 
   uzdrowiskowego w wybranym przez siebie ośrodku.

   
Tok postępowania jest następujący:

   1. zapoznać się z informacją zawartą na stronie dot. sanatorium w 2020 r.:
  
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/1523-pomoc-pieni%C4%99%C5%BCna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2019-roku.html

   http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html ,
   kliknąć: 
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe 
   w 2018 roku i zapoznać się z kryterium dochodowym potrzebnym przy wyborze ceny 
   pobytu w danym ośrodku

   2. wybrać sobie ośrodek sanatoryjny lub rehabilitacyjny

  3. ustalić i "zaklepać" termin pobytu w wybranym ośrodku informując, że płatnikiem
      będzie Urząd Kombatantów

  4. poprosić o przesłanie (mailem) dokumentu potwierdzającego rezerwację na pobyt
    z zaznaczeniem: imienia i nazwiska oraz adresu weterana opozycji, nazwy i adresu ośrodka
    z podaniem nr konta bankowego oraz terminu pobytu wraz z ceną.

  5. ze strony jw. pobrać wniosek do lekarza rodzinnego w celu wypełnienia
      (druki lekarze posiadają)

  6. dokument z ośrodka sanatoryjnego (potw. rezerwacji) + zaświadczenie lekarskie +
     zaświadczenie o dochodach wraz z wnioskiem
o przyznanie pomocy pieniężnej
     na leczenie uzdrowiskowe w 2018 roku
wysyłamy do Urzędu Kombatantów.

  7. Urząd poinformuje nas o załatwieniu sprawy. Jeśli będzie pozytywna  dla nas decyzja,
      to  koszty pobytu przelane zostaną do ośrodka sanatoryjnego.

  8. info dodatkowe: w ośrodku jesteśmy traktowani jako goście prywatni, co daje nam pewien komfort.

      Aktualnie dysponujemy kilkudziesięcioma ofertami złożonymi przez różne ośrodki
      sanatoryjno-uzdrowiskowe jak w Ciechocinku (12), Dusznikach Zdroju, Inowrocławiu,
      Iwoniczu Zdrój (polecany), Kołobrzegu, Krakowie, Krynicy Górskiej (8), Kudowie
      Zdrój, Nałęczowie, Piwnicznej, Polanicy Zdrój, Rabce, Sopocie, Szczawnie Zdroju,
      Świnoujściu, Ustce, Ustroniu, Wiśle, Zakopanem…
      Wybierając dany ośrodek pamiętajmy, aby zapytać o kontrakt z NFZ, czy ośrodek
      jest sanatoryjny czy rehabilitacyjny: pobyt w sanatorium 21 dni, a na turnusie
      rehabilitacyjnym 7 lub 14, umówić się na 21 dni.
      Przy w
yborze ośrodka należy kierować się zawartością oferty leczniczej, rodzajem
      i typem zabiegów, standardem pobytu, bo z tym może być różnie.

      Posiadamy wykaz ośrodków, które mają zawarte kontrakty z NFZ. Starać się
      będziemy, aby wskazane przez nasze Stowarzyszenie ośrodki okazały się
      obowiązkowym wpisem do rejestru ośrodków leczniczych.
      
Podkreślamy, że Urząd ds. Kombatantów nie pośredniczy w wyborze sanatorium!
      Dokonujemy to we własnym zakresie.
       Dalsze informacje można u nas uzyskać na pośrednictwem poczty internetowej oraz 
      telefonicznie. 
   

           

    I.  IWONICZ – ZDRÓJ  - polecany!
     
 http://uzdrowisko-iwonicz.com.pl/oferta-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-lub-osob-represjonowanych-powodow-politycznych/

      „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.

     Zapraszamy Państwa na turnusy rehabilitacyjne do pięknego kurortu Iwonicza-Zdroju,
     gdzie
w kontakcie z nieskażoną przyrodą, poddając się naturalnym środkom leczniczym
     można poprawić zdrowie, odbudować sprawność fizyczną i psychiczną, wyleczyć wiele
     schorzeń.

     Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy specjalny promocyjny pakiet pobytowy.

     PROPOZYCJA NR I

    Zakwaterowanie proponujemy w Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym
    „Excelsior”
w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami wyposażonymi w TV, radio,
    telefon, czajnik. Na parterze budynku znajduje się jadalnia, świetlica, kawiarenka
    i biblioteka.
    Na pierwszym półpiętrze usytuowana jest kaplica. Na każdym piętrze znajduje się
    gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym. Szpital posiada własny
    Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, w którym świadczone są liczne zabiegi
    lecznicze.
    Obiekt wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. Obiekt
    przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
    inwalidzkich.

    KOSZT OSOBODNIA: 115,00 zł

    KOSZT 21-DNIOWEGO POBYTU: 2 415,00 zł
 

   PROPOZYCJA NR II

   Zakwaterowanie proponujemy w Sanatorium „Pod Jodłą” w pokojach 2 i 3
   osobowych. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV, radio
   i lodówkę. Sanatorium ma na miejscu stołówkę. Obiekt wyposażony jest w bezpłatny
  dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. Sanatorium „Pod Jodłą” usytuowane
  jest w centrum uzdrowiska, w bliskiej odległości od Pijalni Wód Mineralnych, wielu
  restauracji i kawiarni. Zabiegi wykonywane są w Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego
  w odległości 200 m od obiektu. Obiekt nie jest przystosowany dla osób o znacznej
  niepełnosprawności.

  KOSZT OSOBODNIA: 105,00 zł

  KOSZT 21-DNIOWEGO POBYTU: 2 205,00 zł

  W ramach pobytu zapewniamy:

Ø  zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami,

Ø  codzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

Ø  3 zabiegi dziennie (oprócz niedziel i świąt) według zlecenia lekarskiego, w tym jeden
zabieg tzw. „mokry”,

Ø  całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,

Ø  3 wizyty lekarskie: wstępną, kontrolną i końcową,

Ø  2 wejścia na  45 minutowy zabieg haloterapii w Jaskini Solnej,

Ø  2 wejścia na  45 minutowy  seans relaksacyjny w aromaterapii,

Ø  zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem,

Ø  spacer przyrodniczy szlakami Iwonicza -Zdroju z przewodnikiem,

Ø  bezpłatny parking,

Ø  zapewnienie transportu z  przystanku w Iwoniczu- Zdroju do ośrodka.

    W Uzdrowisku pobierana jest obowiązkowa opłata klimatyczna w wysokości:

       3,50 zł/dziennie – od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat

       2,00 zł/dziennie – od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie
                  działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej.

     Informacje dodatkowe:

       DOJAZD

     Bezpośrednie połączenia autobusowe do i z Iwonicza-Zdroju obejmują: Warszawę,
     Łódź, Lublin, Kraków, Wrocław, Nowy Targ, Rzeszów, Katowice.

    Dla podróżujących PKP stacją docelową jest Krosno (17 km od Iwonicza-Zdroju).
    Z Krosna do Iwonicza-Zdroju można dojechać komunikacją autobusową.

    Najbliższy Port lotniczy znajduje się 10 km od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka
    (85 km od Iwonicza-Zdroju).

    LECZENIE

   "Uzdrowisko Iwonicz” S.A skutecznie wspomaga leczenie dolegliwości
   reumatologicznych, neurologicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, przewodu
   pokarmowego oraz łuszczycy.
   W ramach „Uzdrowiska Iwonicza” S.A. funkcjonują: Szpital Uzdrowiskowo -
   Rehabilitacyjny „Excelsior”, Sanatorium „Pod Jodłą”, Sanatorium „Stare Łazienki”,
   Sanatorium Nr IV, Sanatorium „Biały Orzeł”.

   Istnieje możliwość wybrania na pobyt innego naszego ośrodka niż w ofercie.


     ZABIEGI LECZNICZE

    Posiadamy szeroką ofertę zabiegów leczniczych, opartych na miejscowych surowcach
    naturalnych. W naszych dwóch zakładach przyrodoleczniczych wykonujemy m.in.
    kąpiele (mineralne, kwasowęglowe, wirowe, perełkowe), zabiegi borowinowe
   (zawijania, okłady, fasony, kąpiele), masaże (ręczne, pneumatyczne, podwodne,
   aquavibron), zabiegi elektryczne (magnetoterapia, interdyn, diadynamik, galwanizacja,
   terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, laser, sanotherm, tens), ciepło i zimnolecznicze
   (termożele, kriożele, kriosauna ogólnoustrojowa, krioterapia miejscowa), światłolecznicze
   (lampa biotron, solux, lampa BIO-V), gimnastykę (indywidualna, zbiorowa, w basenie)
   i inhalacje.

   RELAKS, WYPOCZYNEK, REKREACJA

    Do dyspozycji naszych gości jest m.in.: Pijalnia Wód Mineralnych, Jaskinia Solna
    Lecznicza, Jaskinia Solna Relaksacyjna z aromaterapią, basen kryty, jacuzzi, sauna,
    solarium, Gabinet Rehabilitacyjno-Rekondycyjny, Gabinet Kosmetyczny, Centrum
    Terapii Manualnej oraz bogata oferta pieszych i autokarowych wycieczek turystycznych.

   W Gabinecie Odnowy Biologicznej SPA&Wellness, proponujemy szeroką gamę 
   zabiegów odmładzających skórę, poprawiających samopoczucie, relaksujących oraz
   upiększających.

   Współpracując  z Biurem Podróży „Omnibus”, dbamy o organizację czasu wolnego
   naszych Gości. Proponujemy wiele form aktywnego spędzenia czasu po zabiegach,
   m.in. spacery po pięknym, zabytkowym parku zdrojowym, imprezy integracyjne
   z ogniskami, z biesiadą, z tańcami, wycieczki po regionie i za granicę.

                        Zapraszamy do „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. po zdrowie i relaks.
                                     To miejsce, w którym można się zakochać.
                              Sprawdźcie Państwo sami.  Serdecznie zapraszamy.


                                            „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.


                                                   Al. Torosiewicza 2


                                               38-440 Iwonicz - Zdrój


                                           tel. 13 430 87 80, 13 430 87 90


                                                      fax: 13 430 88 88


                                                    e-mail: bok@uisa.pl


                                            www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

   

Krynica Zdrój 


                      
                                    Krynica Zdrój  -  LWIGRÓD

                                    1 dzień = od 114,- zł do 141,- zł


                        "KRYSTYNKA" posiada kontrakt z NFZ

    Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik-Drzewiarz" Sp. z o.o.

   Ul. Podgórna 1
   33-380 Krynica-Zdrój

   tel.: 18 471 28 61 - 63

   fax: 18 471 29 32

   email: mariusz.cieslik@lesnik-drzewiarz.pl
   web:
www.lesnik-drzewiarz.pl, facebook.com/Sanatorium.Lesnik.Drzewiarz  

Oferta leczenia uzdrowiskowego
dla działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych
 

   Termin: 2017/2018/2019- z wyjątkiem okresu od 23.12 do 02.01 każdego roku

   Czas trwania:            21 dni (od soboty do soboty)

   Standard pokoju: 1-osobowy, 2-osobowy, wyposażone w czajnik bezprzewodowy,
                                 tv, telefon

   Cena za osobę:   2.200 zł/turnus/osoba/miejsce w pokoju 1- lub 2-osobowym
                                1 dzień = 105,- zł

   Cena obejmuje:

·       21 noclegów z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie podawane w sposób tradycyjny,
  od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)

·          Opiekę dietetyka

·         Możliwość skorzystania z diety niskotłuszczowej, lekkostrawnej, cukrzycowej

·             Cztery  badania lekarskie: wstępne, dwa kontrolne i końcowe

·            Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską

·            3 zabiegi dziennie (w tym jeden zabieg wodny) wykonywane od poniedziałku do
  soboty z wyjątkiem dni świątecznych

·           5 pobytów w jaskini solnej

Poza tym w cenie pobytu zapewniamy:

·         Dwie wycieczki krajoznawcze po okolicy

·         Biesiadę przy ognisku

·         3 wieczorki taneczne

·         Dostęp do bezprzewodowego internetu

·         Możliwość skorzystania z kawiarenki internetowej w sanatorium

·         Zajęcia edukacyjne z dietetykiem– 1 x

·         Zajęcia edukacyjne z psychologiem– 1 x

·         Korzystanie z Sali sportowej (koszykówka, tenis stołowy, rzutki, piłkarzyki)

·         Korzystanie z ogólnodostępnej czytelni

·         Siłownię zewnętrzną

·         Salę gimnastyczną z instruktorem czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 1700 – 2100

·         Miejsce parkingowe

·         Możliwość skorzystania z kawiarni na terenie sanatorium

 Cena nie obejmuje:

·          Opłaty uzdrowiskowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta (w 2017 roku
  wynosi 3,50 za dobę/za osobę)

·           Diety: wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej i bezlaktozowej – dopłata do ceny
  pobytu wynosi10 zł/dobę


  Nie mamy możliwości odbioru przyjeżdżających ze środków komunikacji masowej.


   
 Krynicy – Zdrój Sanatorium Uzdrowiskowe „WATRA”

    33-380 Krynica-Zdrój ul. Piękna 19

    NIP 525-238-99-51 Regon 140913628-0006, tel./fax. 18 471 56 27, 18 471 20 47

   www.sanatoriumwatra.pl e-mail: sanatorium.watra@op.pl 

    nr konta bankowego: 26 1020 3453 0000 8602 0231

    Turnusy rehabilitacyjno – lecznicze 7 / 14 / 21 dni

   OFERTA CENOWA

  od 100 zł miejsce w pokoju 2–osobowym / osobodzień

  od 90 zł miejsce w pokoju 3–osobowym / osobodzień

  4 ZABIEGI LECZNICZE DZIENNIE - wykonywane we własnej bazie zabiegowej

  2 zabiegi zgodnie ze zleceniem lekarza Sanatorium

  1 zabieg – gimnastyka ogólno usprawniająca

  1 zabieg – krenoterapia - karnet na kurację pitną wodami mineralnymi

  Dodatkowe zabiegi lecznicze – odpłatnie według cennika

  OPIEKA LEKARSKO – PIELĘGNIARSKA

  SPACER PO KRYNICY Z PRZEWODNIKIEM

  WIECZOREK TANECZNY

  WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA – AUTOKAROWA (pobyty minimum 14 – dniowe)

  Wycieczki i inne imprezy k.o. – odpłatnie

  Ponadto:

  _ Wstępne i końcowe badanie lekarskie, prowadzenie dokumentacji medycznej,

  _ Ustalenie programu leczenia balneologicznego,

  _ Dieta zależna od stanu zdrowia pacjenta i wskazań lekarskich,

  _ Rezerwacje w sprawie wolnych miejsc telefonicznie w godzinach 700 – 1900, bądź
     e-mail: sanatorium.watra@op.pl,

  _ Turnus rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu,

  _ Na miejscu pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości ustalonej przez
     Urząd Miasta,

  _ Sanatorium nie jest przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich oraz ze
     znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej.

     Krynica – Zdrój  „SILESIA”
     www.silesiakrynica.pl

     ul. Pułaskiego 71/1 Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji

    Kontakt telefoniczny lub mailowy:

   Małgorzata Karcz – specjalista ds. marketingu, kierownik turnusów rehabilitacyjnych

   tel. 18* 477 75 60,     18 * 477 75 70,     18 /471 28 37,     508 032 590
    mail:
recepcja@silesiakrynica.pl  turnusy rehab.: malgorzatakarcz@silesiakrynica.pl

                                               OFERTA 2017
 
  Wykorzystując lecznicze działanie miejscowych wód mineralnych, czystego
  górskiego powietrza i usytuowanie w zacisznej okolicy, blisko lasu i natury,
  stworzyliśmy Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji, w którym przy użyciu
  nowoczesnej aparatury pomagamy naszym klientom wrócić do zdrowia i formy.


  Staramy się stworzyć klimat ciepła i spokoju, gdyż wierzymy, że ukojenie psychiczne
  prowadzi do poprawy zdrowia.
Personel to ludzie doświadczeni i kompetentni,
  w każdej chwili chętni do pomocy.

  Serdecznie zapraszamy na profesjonalnie przygotowane turnusy rehabilitacyjne.

                             WPIS DO REJESTRU - OD/12/0037/15

  Przyjmujemy osoby ze schorzeniami:

· układu krążenia

· układu oddechowego

· układu neurologicznego

· układu krwiotwórczego

· układu moczowo-płciowego

· układu pokarmowego

· wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi

· dermatologicznymi

· kręgosłupa

· wad postawy i skoliozy

· laryngologicznymi

· cukrzycy

· zaburzeń głosu i mowy

· narządu słuchu

· kobiety po mastektomii

· upośledzenie umysłowego

· choroby psychicznej

· padaczki

· alergii

· narządów wydzielania wewnętrznego

· przewlekłego zapalenia trzustki

· mózgowego porażenia dziecięcego

· zaburzenia psycho-ruchowego (ADHD)

· choroby wątroby

  W cenie pobytu 14 - dniowego:

- zakwaterowanie w pokoju 1 – 2 osobowym lub rodzinnych pokojach
  3 – 4 – osobowych typu studio, z pełnym węzłem sanitarnym, standardowym
  wyposażeniem, telefonem, stałym, bezpłatnym łączem internetowym.

- pełne wyżywienie- 3 posiłki dziennie- bufet szwedzki, również diety według
   zaleceń lekarza

- konsultacja lekarska – wpis i wypis

- opieka pielęgniarska

- 2 zabiegi dziennie według wskazań i zaleceń lekarza. W trakcie turnusu
  przysługuje   10 dni zabiegowych

- basen i siłownia (po 45 minut w ciągu dnia)

- gimnastyka poranna

- zajęcia kulturalno – rozrywkowe (wliczone w cenę pobytu): zapoznawcze
  ognisko góralskie z kapelą regionalną na rozpoczęcie turnusu, spacer
  po Krynicy z przewodnikiem (poznanie historii uzdrowiska oraz jego zabytków,
  wycieczka autokarowa

- duży bezpieczny parking
Całość realizowana zgodnie z programem ramowym turnusów rehabilitacyjnych

   Turnusy rozpoczynają się kolacją, a kończą obiadem

   Poniższe ceny obowiązują w przypadku pobytów w pokojach dwu – trzy –
   czteroosobowych.

   Za zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych pobieramy dopłatę
   w wysokości 200 zł.

                          TERMINARZ TURNUSÓW 2017r.

TERMIN TURNUSU

Cena turnusu

14 - dniowego

15.01 – 29.01

Promocja! 1450 zł

22.01 – 05.02

Promocja! 1450 zł

29.01 – 12.02

Promocja! 1450 zł

12.02 – 26.02

Promocja! 1450 zł

27.02 – 13.03

Promocja! 1350 zł

07.03 – 21.03

Promocja! 1350 zł

15.04 – 29.04

Promocja! 1450 zł

01.05 – 15.05

Promocja! 1550 zł

16.05 – 30.05

Promocja! 1550 zł

31.05 – 14.06

Promocja! 1650 zł

15.06 – 29.06

Promocja! 1650 zł

30.06 – 14.07

1750 zł

15.07 – 29.07

1750 zł

01.08 – 15.08

1750 zł

16.08 – 30.08

1650 zł

31.08 – 14.09

1650 zł

30.09 – 14.10

Promocja! 1600 zł

03.11 – 17.11

Promocja! 1350 zł

18.11 – 02.12

Promocja! 1350 zł

03.12 – 17.12

Promocja! 1350 zł

   Na miejscu obowiązuje opłata uzdrowiskowa: 3,50 zł /osoba / dzień pobytu


   Kudowa Zdrój
      Rabka Zdrój.
   
II.  Ciechocinek

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „Medical-Tourist”
sp. z o. o.

Sanatorium Uzdrowiskowe

                                                87-720 Ciechocinek, ul. Widok 13
   Prezes: tel./fax 54 283 5516, Marketing: tel./fax 54 283 3227,
   Księgowość: 54 283 6829,  
Recepcja: 54 283 5243, 54 283 6827 (czynna całą dobę)

   www.sanatoriumchemik.pl   e-mail: chemik@ sanatoriumchemik.pl 
   Konto bankowe: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy filia Ciechocinek
   34955000032008009074710001

   OFERTA SANATORYJNEGO LECZENIA UZDROWISKOWEGO DLA

   DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I OSÓB

   REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

1)             Ilość dni pobytowych 21.

  Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
 Zakwaterowanie w dniu przyjazdu rozpoczyna się od godz. 13.00. Pokój należy opuścić
 ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00.

 Termin turnusu uzgadniany telefonicznie i dostosowany do wymagań osoby zainteresowanej.
 Standard zakwaterowania:
 - pokoje 1 i  2  osobowe z łazienkami.
 Wyposażenie: jednoosobowe łóżka drewniane lub jednoosobowe tapczany, szafki nocne,
 lampki nocne, stolik, fotele lub krzesła, szafa ubraniowa, telewizor, radio, telefon,
 bezpłatny dostęp do bezprzewodowego wi-fi.

 Sanatorium wyposażone w windę i podjazdy. W łazienkach pokoi przystosowanych
 dla osób niepełnosprawnych uchwyty.

   Wyżywienie.
  Całodzienne: śniadanie obiad, kolacja – z możliwością wyboru oferowanych  
  sanatorium diet: podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa lub inna na zlecenie lekarza –
  indywidualnie dopasowana do rodzaju schorzenia osoby skierowanej na turnus.

  Jadalnia znajduje się na terenie sanatorium, posiłki porcjowane.

  Ilość i zakres zabiegów leczniczych.
  W ramach oferowanej ceny pobytu zapewniamy: do 3 zabiegów leczniczych dziennie
   (w tym jeden zabieg mokry) – zgodnie z zaleceniem lekarza, w dniach zabiegowych.

            Dzień zjazdu, wyjazdu, niedziele i święta są dniami bez zabiegów. 

5)        Opieka medyczna:
  - wizyty lekarskie – początkowa i końcowa oraz możliwość skorzystania
     z porady lekarskiej w trakcie turnusu,
  - całodobowa opieka pielęgniarska,
  - zabiegi lecznicze wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny,
     posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych.

             Program profilaktyczny.
    Możliwość indywidualnych i grupowych pogadanek i konsultacji z lekarzem, pielęgniarką,
    fizjoterapeutą, dietetykiem.

   Program popołudniowy.
    przez naszego animatora kultury. Program może obejmować różne propozycje spędzania
   czasu wolnego m.in.:

-     wstęp na wieczorki taneczne i ogniska,

-     spacer z przewodnikiem po Ciechocinku,

-     spacery do atrakcyjnych miejsc w uzdrowisku i okolicy,

-     koncert pianistyczny,

-     koncert akordeonowy,

-     koncert wokalno-muzyczny w wyk. Jacka Szyłkowskiego „Piosenka przypomni Ci…”

 -     spotkanie z folklorem Kujaw  - występ zespołu folklorystycznego „Złoty Wiek
      na wesoło”,       

 -     muzykoterapia,

-     spotkanie z kosmetyczką, itp.

  Za dodatkową odpłatnością, uczestnicy turnusu mogą skorzystać z innych propozycji
  popołudniowych również przygotowanych przez animatora kultury i ujętych
  w kalendarzu imprez w czasie pobytu. Mogą to być m.in.:

-      przejażdżka tramwajem konnym lub meleksem – od 10,00 do 13,00 zł/osoba,

-      pokaz sztuczek magicznych – „Iluzja na wesoło” – 8,00 zł/osoba,

-      koncerty muzyczne: rozrywkowy – muzyki starego Wiednia – zespołu

     „Camerata Vladislawia, piosenki lwowskiej – zespołu „Barwy Lwowa” oraz 
     Włodka Votki – 12,00 zł/osoba,

-     wycieczka autokarowa do Torunia – ok. 43,00 zł/osoba

-     wycieczka autokarowa do Lichenia – ok. 53,00 zł/osoba

-     wycieczka autokarowa do Ostrowąsa – ok. 37,00 zł/osoba

-     zwiedzanie cerkwi prawosławnej – 3,00 zł./osoba

-     zwiedzanie zabytkowej warzelni soli – 4,00 zł/osoba

Podane ceny imprez mogą ulec zmianie.

8)                Dojazd.

     Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” usytuowane w Ciechocinku położonym
w centralnej Polsce – stąd łatwy dojazd z każdego regionu w kraju.
Ok. 2 km od uzdrowiska zjazd z autostrady.

       Możliwa ewentualna pomoc w odbiorze z przystanku PKS Ciechocinek –
po telefonicznym uzgodnieniu z recepcją sanatorium zamawiamy taksówkę.
Obecnie jest to koszt 12,00 zł.                               

9)                Parking.
       Na terenie sanatorium znajduje się parking niestrzeżony (ogrodzony, zamykany)
       – płatny: 6,00 zł/doba.

10)                       Opłaty dodatkowe.

Na terenie Ciechocinka zgodnie z Uchwała Rady Miasta, pobierana jest opłata
uzdrowiskowa – w wysokości 3,70 zł od osoby za każdy dzień pobytu. Opłata
uiszczana jest w kasie lub recepcji sanatorium po przyjeździe.

W sanatorium istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia roweru: od 3,50 do
7,00 zł za godzinę.

11)                       Informacje dodatkowe:

Na terenie sanatorium znajdują się:

- ok. 2-ha ogrodzony park z alejami spacerowymi i fontanną,

     - boisko do gier zespołowych,

     - miejsce na grill i ognisko,

     - tenis stołowy,

     - wypożyczalnia rowerów,

     - biblioteka,

     - kawiarenka.

 

               Cena pobytu dla 1 osoby:

okresy pobytu

Rodzaj pokoju

Cena za dobę

Cena turnusu (21 dób)

do 29.03

1-os. z łazienką

115,00

2.415,00

2-os. z łazienką

105,00

2.205,00

29.03 do 27.04

1-os. z łazienką

120,00

2.520,00

2-os. z łazienką

110,00

2.310,00

04.05 do 02.07

1-os. z łazienką

125,00

2.625,00

2-os. z łazienką

115,00

2.415,00

02.07 do 01.10

1-os. z łazienką

135,00

2.835,00

2-os. z łazienką

125,00

2.625,00

01.10 do 30.10

1-os. z łazienką

120,00

2.520,00

2-os. z łazienką

110,00

2.310,00

 

03.11 do 17.12

1-os. z łazienką

115,00

2.415,00

2-os. z łazienką

105,00

2.205,00

 

17.12.2017 do  02.01.2018¹

1-os. z łazienką

135,00

2.835,00

2-os. z łazienką

125,00

2.625,00

                 Link do strony: www.sanatoriumchemik.pl

14)               Osoby do kontaktów: Iwona Ciesielska – specjalista ds. marketingu,

           Anna Deręgowska – kierownik hotelu.

            tel.: 54 283 5243, 54 283 6827, tel/fax.  54 283 3227.

           e-mail: chemik@sanatoriumchemik.pl
_____________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Medical-Tourist” Sp. z o.o.

   Siedziba: 87-720 Ciechocinek, Widok 13,  NIP: 554-023-56-08, 
   REGON: 090546074, Kapitał zakładowy:
51 520,00 zł
   KRS: 0000110540 – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 


   Ciechocinek, 17 stycznia 2017 roku

  Oferta sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla Zarządu Ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

   W cenie zapewniamy:

·         nocleg zgodnie z rezerwacją, pokój z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem,
    telefonem i sejfem,

·         całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja serwowane do stolika),

·         4 zabiegi dziennie z dostępnych(za wyjątkiem niedziel i świąt) zlecone przez lekarza,
     w tym gimnastyka, grota solna, a także zabieg mokry

·         3 wizyty lekarskie

·         wieczorki taneczne

·         możliwość wypożyczania książek

·         wejście do własnej mini tężni znajdującej się w ogrodzie,

·         konsultacje lekarskie, całodobową opiekę medyczną,

·         bezprzewodowy dostęp do Internetu Wi-Fi.

(1 )      pokój z klimatyzacją

      Uwaga: jest to cena za dobę, cena turnusu jest to suma kolejnych 21 dób.

     Sanatorium Eden jest obiektem dostosowanym dla osób z różną niepełnosprawnością
     i posiada też takie pokoje. Budynek posiada 2 windy, w tym jedną panoramiczną.
     Pokoje z pełnym węzłem, wyposażone w sejf i bezpłatny dostęp do Internetu.
     Cała baza noclegowa, żywieniowa, zabiegowa, Kawiarnia zintegrowane są w
     jednym budynku.

     Dieta.
     3 posiłki dzienne serwowane do stolika, kilka diet do wyboru m.in. niskokaloryczna,
     cukrzycowa.

     Można realizować różne programy np. pakiet dla seniora, pakiet antystresowy.

     Kuracjusz może korzystać z różnych dodatkowych atrakcji (w tym wycieczek)
     za dodatkową opłatę. Jeżeli cena turnusu zostanie powiększona o 100 zł, to jedna
     wycieczka w tygodniu będzie zawarta w cenie.

     Dojazd do Ciechocinka. Do naszego Sanatorium kursuje PKS kilkanaście kursów
     dziennie, bezpośrednio z Dworca PKS/PKP, przystanek tuż przy bramie Edenu.
     Dla naszych Kuracjuszy funkcjonuje też bezpłatne połączenie (kilka kursów dziennie)
     naszymi meleksami.

    Sanatorium dysponuje monitorowanym parkingiem, cena 3 zł za dobę.

    Opłata uzdrowiskowa w 2017 roku wynosi 3,70 zł.

    Ceny obowiązują w 2017 roku, w latach następnych mogą ulec zmianie.

    Wszystkie informacje, filmy, zdjęcia, wycieczka wirtualna są dostępne na naszej
    stronie
www.eden-ciechocinek.pl .

    Osoba do kontaktu: Artur Nizioł  Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ. 

   
 Oferta dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

  W związku z Państwa potrzebami na miejsca sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego
  wychodzimy z ofertą naszego sanatorium.

   Spełniamy wszelkie warunki do przyjmowania osób na leczenie sanatoryjne.

   Jesteśmy otwarci zarówno na osoby indywidualne jak i na grupy kuracyjne,
   przewidujemy wieloletnią współpracę.

   Pobyt 21 dniowy zawierałby:

  - zakwaterowanie w pokoju o wybranym indywidualnie standardzie
    (pokoje 1, 2, 3-osobowe)

 - pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością doboru diet-
    podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa)

- 4 zabiegi dziennie (zabiegi zlecane są przez wykwalifikowanych
   lekarzy specjalistów,dobierane indywidualni do schorzenia), nad
   wykonywaniem zabiegów suchych jak i mokrych czuwa profesjonalna
   kadra fizjoterapeutów

- 3 wizyty lekarskie (wstępna, kontrolna, końcowa)

- możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc parkingowych

- płatna opłata klimatyczna – 3,70 zł/doba zgodnie z uchwałą Rady Miasta

- na terenie naszego obiektu posiadamy: wypoczywalnie z mini tężnią z naturalną
  solanką, sale konferencyjną, siłownię, kawiarenkę, kort tenisowy, piękny park
  z oczkiem wodnym i licznymi ławeczkmi i fontannami, wiatę do wspólnych biesiad
  przy ognisku

- organizowane są również różne imprezy kulturalne, które pozwolą
  zagospodarować wolny czas po południu. tj. Wycieczki, biesiady przy ognisku,
  dancingi z muzyka na żywo – wejście gratis,

- Przy pobycie większej ilości osób możliwość atrakcyjnych rabatów

 Do wiadomości dołączam w załącznikach ,cennik pobytów, wykaz terminów
 na rok 2017 oraz wykaz zabiegów wykonywanych w naszym Sanatorium.

  www.sanatoriummax.pl

  e-mail: rezerwacja@maxsanatorium.pl

  tel. kom. +48 54 572 333 000

   tel.  54 234 76 10

 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
    OFERTA  CENOWA – SPECJALNA NA 2017 ROK

    DOTYCZY TYLKO KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH!!!

   Proponujemy turnusy 21- dniowe zgodnie z załączonym harmonogramem.

1.)    turnusy 21-dniowe w okresie od 15 stycznia do 7 maja oraz od 10 września do
  22 grudnia w cenach:

-          pokój 1- osobowy- 150 zł od osoby / dzień

-          pokój 2-osobowy – 125zł od osoby/ dzień

-          pokój 3-osobowy – 115zł od osoby/ dzień

2.)    turnusy 21-dniowe w okresie od 7 maja do 10 września w cenach:

-          pokój 1- osobowy- 175zł od osoby / dzień

-          pokój 2-osobowy – 150zł od osoby/ dzień

-          pokój 3-osobowy – 135zł od osoby/ dzień

   Dla grup powyżej 30 osób proponujemy rabat – 10%.

  Standard zakwaterowania

  W ramach pobytu zapewniamy zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z pełnym
  węzłem sanitarnym oraz pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Standardowe wyposażenie pokoi w Sanatorium ZNP w Ciechocinku:

 • łazienka z WC i prysznicem,
 • ręczniki,
 • bezpłatny Internet,
 • telewizja, 
 • telefon, 
 • radio,
 • przedpokój z szafą.

   Żywienie

   Proponujemy trzy rodzaje diet:

 • Podstawowa
 • Lekkostrawana
 • Cukrzycowa -5 posiłków

   Zabiegi

   Posiadamy szeroki wachlarz zabiegów leczniczych do dyspozycji Pacjentów – 3 zabiegi
   dziennie w cenie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem niedziel i świąt.

   Opieka lekarska

   Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarsko- lekarską przy czym w dniu przyjazdu
   Pacjent ma badanie wstępne i w razie potrzeby lekarz pozostaje przez cały okres pobytu
   do dyspozycji Pacjenta oraz w przed dzień wyjazdu odbywa się badanie końcowe.
   Lekarz ustala program leczenia Pacjenta w zależności od rodzaju schorzenia i możliwości
   fizycznych.

   Dodatkowy program

   Na terenie Ośrodka jest do dyspozycji:

·         Mini tężnia

·         Siłownia zewnętrzna

·         Ścieżka zdrowia

·         Kawiarnia

   W Sanatorium działa firma Turystyczna, która zajmuję się organizacją czasu wolnego
   Kuracjusza. Nieodpłatnie zapewnia spacer po Ciechocinku.  

   W kawiarni organizowane są wieczorki integracyjne, biesiady, występy artystyczne
   dla naszych Kuracjuszy

   Dodatkowe opłaty

   Do kosztu pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną, która w roku 2017 r. wynosi 3,70zł
   za 1 dzień zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ciechocinek, która musi być opłacona przez
   Pacjenta w gotówce.

   Dojazd

  Nie zapewniamy transportu Pacjentów do Ośrodka.

   Parking

   Na terenie Sanatorium jest dostępny parking płatny, niestrzeżony.

   Opłata za parking wynosi  – 100,00zł (21 dni

  Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego
  87-720 Ciechocinek, ul. Lorentowicza 6
  tel./fax (0-54) 283 60 98, (0-54) 416 27 71-74 prosić dział rezerwacji
  konto PKO BP O/CIECHOCINEK  25 1020 5200 0000 4702 0002 1956 

  +

CENNIK ZABIEGÓW LECZNICZYCH NA 2016

 

LP

NAZWA ZABIEGU

CENA ZABIEGU

 

KĄPIELE

 

1

Kąpiel solankowa w wannie częściowa

15,00

 

2

Kąpiel solankowa w wannie całkowita

18,00

 

3

Kąpiel kwasowęglowa w wannie

15,00

 

4

Kąpiel kwasowęglowa sucha

14,00

 

5

Kąpiel w basenie z ćwiczeniami

10,00

 

6

Kąpiel w basenie bez ćwiczeń

8,00

 

7

Aqua aerobic

10,00

 

8

Kąpiel perełkowa

15,00

 

9

Kąpiel perełkowo-ozonowa

16,00

 

10

Hydromasaż

16,00

 

 

 

11

Zawijanie z pasty borowinowej całkowite

  30,00*

 

12

Zawijanie z pasty borowinowej częściowe (łóżko)

20,00

 

13

Zawijanie z pasty borowinowej częściowe (krzesło)

15,00

 

14

Plastry borowinowe

15,00

 

15

Masaż suchy /klasyczny/ częściowy (1 punkt)

15,00

 

16

Masaż podwodny

  25,00*

 

17

Masaż wirowy

12,00

 

18

Masaż wibracyjny (Aquavibron)

14,00

 

19

Fotel masujący

10,00

 

20

Mata masująca

8,00

 

21

Masaż stóp

9,00

 

22

Gimnastyka zbiorowa

9,00

 

23

Gimnastyka indywidualna

15,00

 

24

Ćwiczenia bloczkowe

10,00

 

25

Ugul (ćwiczenia w odciążeniu)

11,00

 

26

Bieżnia rehabilitacyjna

10,00

 

27

Rowerek

9,00

 

28

Orbitrek

9,00

 

29

Stół do ćwiczeń manualnych

9,00

 

30

Krzyżak- ćwiczenia stawu skokowego

9,00

 

31

Jontoforeza (jeden punkt)

13,00

 

32

Galwanoborowina (jeden punkt)

13,00

 

33

Interdyn  (jeden punkt)

10,00

 

34

Diadynamik  (jeden punkt)

10,00

 

35

Prądy Traberta (jeden punkt)

10,00

 

36

Prądy Tens (jeden punkt)

10,00

 

37

Galwanizacja  (jeden punkt)

10,00

 

38

Diatermia krótkofalowa /DKF/ (jeden punkt)

10,00

 

39

Terapuls  (jeden punkt)

10,00

 

40

Elektrostymulacja  (jeden punkt)

10,00

 

41

Ultradźwięki  (jeden punkt)

10,00

 

42

Fonoforeza (jeden punkt)

13,00

 

43

Magnetoterapia  (jeden punkt)

10,00

 

44

Krioterapia (jeden punkt)

12,00

 

45

Kriokomora

20,00

 

46

Laser  (jeden punkt)

12,00

 

47

Lampa sollux (jeden punkt)

10,00

 

48

(Lampa BIO-V) (jeden punkt)

10,00

 

49

Inhalacja specjalna z lekami

12,00

 

50

Inhalacja solankowa

10,00

 

51

Tlenoterapia

10,00

 

52

Badanie poziomu cukru

6,00

 

53

EKG

16,00

 

54

EKG z opisem

21,00

 

55

Konsultacja lekarska

20,00

 

           

    *Zabiegi płatne, nierefundowane przez NFZ.

    Sanatorium "Krystynka" w Ciechocinku

    Oferta 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych na rok 2017 finansowanych przez
    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

   Turnus rozpoczyna się od godz. 12:30 a kończy o godz. 10:30 ostatniego dnia pobytu.

   Ośrodek specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządów ruchu, chorób reumatycznych,
   ortopedyczno-urazowych, układu oddechowego, układu krążenia oraz chorób skóry.
   Rehabilituje osoby po udarach ze zmianami neurologicznymi, niedowładem kończyn,
   chorobami zwyrodnieniowymi i przemiany materii.

   Pokoje mieszkalne, baza zabiegowa oraz stołówka umiejscowione są w jednym budynku.

   Obiekt przystosowany jest do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

   Wszystkie pokoje wyposażone są w TV, radio, lodówkę, czajnik elektryczny, talerzyki
   i sztućce, ręczniki, szlafroki, suszarkę do włosów. Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym
   węzłem sanitarnym oraz balkon.

  Cena turnusu obejmuje całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) z możliwością
  stosowania indywidualnych diet.

  Dla każdej osoby zagwarantowane są 3 zabiegi dziennie zlecone przez naszego lekarza po
  zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta. Ilość konsultacji lekarskich według potrzeb.

   Dzień przyjazdu, wyjazdu oraz niedziele i święta są dniami bez zabiegów.

  Uzupełnieniem leczenia jest prewencja i wychowanie zdrowotne poprzez propagowanie
  przez naszą wyspecjalizowaną kadrę zdrowego stylu życia, zapobieganie schorzeniom oraz
  radzenia sobie z nimi w warunkach domowych.

  W czasie wolnym proponujemy przejażdżkę tramwajem konnym lub spacer z przewodnikiem
  po Ciechocinku, wycieczki do Torunia, Lichenia, Chełmna, Kruszwicy, Gdańska i Sopotu.
  Organizujemy ogniska z muzyką i pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne, spotkania
  z ciekawymi ludźmi, rozgrywki sportowe. Proponujemy spacery rekreacyjno-zdrowotne
  Nordik Walking , dowóz melexem do tężni.

  Po wszelkich atrakcjach można wypocząć na ławeczce w naszym ogrodzie w otoczeniu
  kameralnej tężni lub posilić się ciasteczkiem w kawiarence.

  Dysponujemy parkingiem ogrodzonym, monitorowanym , płatnym (100zł za turnus) oraz
  posiadamy miejsca parkingowe bezpłatne.

   W Ciechocinku obowiązuje opłata uzdrowiskowa 3,70 zł/dziennie.

  Przy składaniu rezerwacji proszę powołać się na ofertę finansowaną przez Urząd
  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    Rezerwacje przyjmowane są pod nr telefonów :

   54 283 62 21, 605 583 940, 693 898 530 tel/fax 54 283 64 96,

   e-mail: krystynka@ciechocinek.pl

   dział obsługi klienta e-mail: h.bialkowska@sanatoriumkrystynka.pl

   recepcja: recepcja@sanatoriumkrystynka.pl

   Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną www.sanatoriumkrystynka.pl 

L.p

Termin turnusu

 

Cena za osobę w pokoju 2-os

Cena za osobę w pokoju 1-os

1

10.02 – 03.03

2 168

2 882

2

03.03 – 24.03

2 321

3 035

3

24.03 – 14.04

2 499

3 213

4

14.04 – 05.05 Turnus Wielkanocny

2 588

3 302

5

05.05 – 26.05

2 588

3 302

6

26.05 – 16.06

2 792

3 506

7

16.06 – 07.07

2 916

3 630

8

07.07 – 28.07

3 035

3 749

9

28.07 – 18.08

3 035

3 749

10

18.08 – 08.09

3 035

3 749

11

08.09 – 29.09

3 035

3 749

12

29.09 – 20.10

2 610

3 324

13

20.10 – 10.11

2 461

3 175

14

10.11 – 01.12

2 321

3 035

15

01.12 – 22.12

2 321

3 035

16

10.12 – 31.12 Turnus Świąteczny

2 703

3 417

    Ciechocinek 23.01.2017 r.

   Sanatorium Uzdrowiskowe „POLEX”
   
 
 Uzyskaliśmy informację, iż ten ośrodek nie posiada 
zezwolenia na
   organizację i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.

   87-720 Ciechocinek, ul. Św. Brata Alberta 5

   Kapitał zakładowy 60.000,- (w całości opłacony)

   KRS: 0000144521 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydz. Gospodarczy

   Rezerwacja: 54 / 283 60 87, 54/ 283-42-11,  664 132 468

   Mail: sprzedaz@sanatorium polex.pl  www.sanatoriumpolex.pl 

   OFERTA SANATORYJNEGO LECZENIA UZDROWISKOWEGO
   dla działaczy opozycji komunistycznej i osób represjonowanych z powodów
   politycznych

  Oferta pobytów leczniczych indywidualnych i grupowych w naszym ośrodku na 2017 r.
  i lata kolejne.

  Długość pobytu to 7, 14 lub 21 dni – do wyboru.

  Ceny, w zależności od terminu i standardu pokoju, od 80 do 137 zł/doba/osoba.

  Terminy – zgodnie z załączonym terminarzem lub ustalane indywidualnie.

  Całoroczne pobyty lecznicze

  WIADCZENIA OBEJMUJĄ:

  zakwaterowanie w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych (pełen węzeł san. i TV, bez balkonów)

   opiekę lekarską i pielęgniarską

   4 zabiegi dziennie zgodnie ze zleceniem lekarskim

   wyżywienie

   program kulturalno – rekreacyjny

   bezpłatny parking dla samochodów osobowych (do wyczerpania

  Szczegóły oferty poniżej:

  część organizacyjna:

  • pobyt rozpoczyna się o godz. 14:00 obiadem, a kończy o godz. 9:00 śniadaniem

  • zabiegi wydawane są od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem niedziel i świąt

  • w dzień zjazdu i wyjazdu zabiegów się nie realizuje

  • budynek jest III piętrowy z windą do I piętra (prosimy zgłaszać przed
    przyjazdem osoby z problemem poruszania się)

 • 1 pokój przystosowany dla osoby poruszającej się na wózku (parter)

 • w pokoju znajduje się: talerz, kubek, sztućce, 2 ręczniki/osoba, TV, Wi Fi

 • na korytarzach do dyspozycji gości bezpłatne dystrybutory z wodą wrzącą
   i zimną

 • czajnik, żelazko, suszarka do odzieży, miska – do wypożyczenia w recepcji
   (bezpłatnie, do wyczerpania zapasów)

   opłata miejscowa:

 • na terenie Ciechocinka pobierana jest opłata uzdrowiskowa (3 zł 70 gr. za dobę
   od osoby)

  część medyczna:

 • minimum 2 wizyty lekarskie

 • dyżurka pielęgniarek czynna całodobowo

 • baza zabiegowa, dyżurka pielęgniarek oraz gabinet lekarski w jednym punkcie
    (na I piętrze), z wyjątkiem basenu solankowego, który jest zabiegiem

 “dochodzącym” - mieści się po przeciwnej stronie ulicy w innym ośrodku

 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych, zabiegów z zakresu medycyny
   estetycznej, wlewów kroplowych (glukoza, mikroelementy) – usługi płatne

 • gabinet kosmetyczny (usługa płatna)

   wyżywienie:

 • całodzienne wyżywienie (3 posiłki) – serwowane do stolika

 • jadalnia na parterze (I tura posiłków)

  dojazd:

 • dojazd/odjazd we własnym zakresie

   zniżki:

 • honorujemy Ogólnopolską Kartę Seniora (upoważnia do 6% rabatu na ww.
    pobyty)

  III.  Inowrocław

     Sanatorium Uzdrowiskowe  „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w
     Inowrocławiu 
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław, 
     tel.52 358 13 38 lub 52 35 81 303
     e-mail: marketing@przytezni.pl lub bok@przytezni.pl

  Sanatorium Uzdrowiskowe „PRZY TĘŻNI” mieści się w Inowrocławiu w województwie
  kujawsko-pomorskim. Świadczymy usługi najwyższej jakości dla zorganizowanych grup
  turystycznych przy zachowaniu konkurencyjnych cen,  zapewniając miłą i profesjonalną
  obsługę oraz wspaniałą atmosferę oraz dla klientów indywidualnych. Obiekt usytuowany
  jest w bezpośrednim sąsiedztwie tężni solankowej co powoduje, że kuracjusze znajdują
  się w strefie unikalnego w tej części kraju mikroklimatu. W Sanatorium mieści się cała
  baza zabiegowa, wykonujemy blisko 50 różnego rodzaju zabiegów z zakresu
  balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, inhalacji, terapii
  manualnej oraz kriokomory.
  Posiadamy również basen z mineralną wodą leczniczą oraz grotę solną.

   Do dyspozycji gości mamy pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
   w tym kilka  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wszystkie pokoje
   posiadają odbiorniki RTV. W sanatorium znajdują się windy oraz dźwigi dla osób
   niepełnosprawnych. Baza żywieniowa i zabiegowa przystosowana jest również
   dla osób niepełnosprawnych. Nasz obiekt posiada przestronną salę multimedialną
   oraz Pijalnię Zdrojową z salą kominkową, gdzie odbywają się spotkania kulturalno-
  oświatowe oraz wieczorki taneczne przy muzyce na żywo.
Nasi goście mogą
  skorzystać z kilku rodzajów diet m.in. cukrzycowa, niskotłuszczowa, podstawowa.

  Na zewnątrz obiektu do dyspozycji kuracjuszy jest mini tężnia oraz siłownia
  plenerowa, w okresie letnim można korzystać z grilla znajdującego się na terenie sanatorium.

  Niezapomniany wypoczynek pełen atrakcji kulturalno-oświatowych, zabiegów
  relaksujących i rehabilitacyjnych wpływa korzystnie na stan ciała i ducha naszych gości.

  Cena pobytu w kompleksie sanatoryjnym:

  Sezon letni 01.05-30.09

·         p.1-osobowy -145 zł/doba/osoba

·         p.2-osobowy- 125 zł/doba osoba

  Sezon jesienno-zimowo-wiosenny :

  01.01-30.04, 01.10.-19.12

·         p.1-osobowy-135 zł doba/osoba

·         p.2-osobowy- 115 zł/doba/osoba

Pobyt zdrowotny  zawiera:

·         nocleg zgodnie z rezerwacją

·         3 zabiegi dziennie zlecone przez lekarza, w tym z zakresu hydroterapii

·         całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja serwowane do stolika ),
    możliwość korzystania z różnego rodzaju diet np. niskotłuszczowa, cukrzycowa itp

·         całodobową opiekę medyczno-pielęgniarska

·         2 wizyty lekarskie -ocena stanu zdrowia, zaordynowanie zabiegów

  Dodatkowo możliwość bezpłatnego korzystania z :

·         kompleksu basenowego w wyznaczonych godzinach- codziennie

·         groty solnej -30 minut codziennie

  Do dyspozycji gości:

·         sala gimnastyczna do gry w siatkówkę , koszykówkę (w godzinach wieczornych)

·         stół do tenisa stołowego,

·         3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu,

·         bilard,

·         piłkarzyki

·         szeroka oferta kulturalno-oświatowa (koncerty, prelekcje itp.)

  Informacje dodatkowe:

·      cena nie uwzględnia opłaty uzdrowiskowej (dodatkowo opłata 4,20 zł/doba/osoba)
*opłata uzdrowiskowa może ulec zmianie

·     opłata za pobyt oraz inne płatności uiszczane są w Recepcji w formie gotówki lub
karty płatniczej

·     wycieczki organizowane przez biuro podróży „Piast” Inowrocław według stawek
organizatora

·     dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne płatne wg cennika

·     dojazd do ośrodka we własnym zakresie

·     monitorowany parking płatny – 7,00zł dziennie (64 miejsca parkingowe, nie dotyczy
autokarów)

·     doba zaczyna się o godzinie 14:00,a kończy o godzinie 12:00

·    zaliczka winna być przekazana na konto sanatorium w terminie uzgodnionym z
organizatorem lub indywidualnie w wysokości 300,00zł  od osoby w terminie
7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji

·     Nr konta  BZ WBK O/Inowrocław   51 1090 1069 0000 0000 0703 1985

Serdecznie zapraszamy do współpracy 

    IV. IWONICZ – ZDRÓJ, 20.01.2017

    „Uzdrowisko Iwonicz” S.A.

    Al. Torosiewicza 2,  38-440 Iwonicz - Zdrój

    tel. Kierownik Działu Sprzedaż i Marketingu 13 430 87 90

   tel. Biuro Obsługi Klienta 13 / 430 87 80

   fax: 13 430 88 88,  e-mail: m.ekiert@uisa.pl 

   www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

   OFERTA „UZDROWISKA IWONICZ” S.A.

   NA LECZENIE UZDROWISKOWE

   DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I OSÓB

   REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

  PROPOZYCJA NR I

  Zakwaterowanie proponujemy w Szpitalu Uzdrowiskowym „Excelsior” w pokojach 2 i 3

  osobowych z łazienkami. Na parterze budynku znajduje się jadalnia, świetlica, kawiarenka

  i biblioteka. Na pierwszym półpiętrze usytuowana jest kaplica. Na każdym piętrze znajduje

 się gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym. Szpital posiada

 własny Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, w którym świadczone są liczne zabiegi

 lecznicze. Obiekt wyposażony jest w dostęp do sieci Internet Wi-Fi. Na miejscu istnieje

 możliwość skorzystania z mini pralni. Obiekt przystosowany jest dla osób

 niepełnosprawnych, posiada podjazdy dla wózków, poręcze i windy.

   KOSZT OSOBODNIA: 115,00 zł brutto

  KOSZT 21-DNIOWEGO POBYTU: 2415,00 zł brutto

  CENA OBEJMUJE:

  ➢ zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami,

  ➢ codzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

  ➢ 3 zabiegi dziennie (oprócz niedziel i świąt) według zlecenia lekarskiego, w tym
       jeden zabieg tzw. „mokry”,

 ➢ całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,

 ➢ 3 wizyty lekarskie: wstępną, kontrolną i końcową,

 ➢ 2 wejścia na 45 minutowy zabieg haloterapii w Jaskini Solnej,

 ➢ 2 wejście na 45 minutowy relaks wśród pięknych zapachów w aromaterapii,

 ➢ zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem,

 ➢ spacer przyrodniczy szlakami Iwonicza -Zdroju z przewodnikiem,

 ➢ bezpłatny parking,

 ➢ zapewnienie transportu z przystanku w Iwoniczu- Zdroju do ośrodka.

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjenci przebywający na pobycie w szpitalu
     uzdrowiskowym „Excelsior” nie uiszczają obowiązkowej opłaty klimatycznej.

   PROPOZYCJA NR II

   Zakwaterowanie proponujemy w Sanatorium „Pod Jodłą” w pokojach 2 i 3 osobowych.

   Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV-SAT, radio i lodówkę.

   Sanatorium ma na miejscu stołówkę i salę bankietową. Obiekt wyposażony jest w

   bezpłatny dostęp do sieci Internet Wi-Fi, posiada windę. Sanatorium „Pod Jodłą”

   usytuowane jest w centrum uzdrowiska, w bliskiej odległości od Pijalni Wód Mineralnych

   wielu restauracji i kawiarni. Zabiegi wykonywane są w Centrum Lecznictwa

   Uzdrowiskowego w odległości 200 m od obiektu. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
   o znacznej niepełnosprawności.

   KOSZT OSOBODNIA: 105,00 zł brutto

  KOSZT 21-DNIOWEGO POBYTU: 2205,00 zł brutto

  CENA OBEJMUJE:

  ➢ zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami,

  ➢ codzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

  ➢ 3 zabiegi dziennie (oprócz niedziel i świąt) według zlecenia lekarskiego, w tym
       jeden zabieg „mokry”,

  ➢ całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,

  ➢ 3 wizyty lekarskie: wstępną,kontrolną i końcową,

  ➢ 2 wejścia na 45 minutowy zabieg haloterapii w Jaskini Solnej,

  ➢ 2 wejście na 45 minutowy relaks wśród pięknych zapachów w aromaterapii,

  ➢ zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem,

  ➢ spacer przyrodniczy szlakami Iwonicza -Zdroju z przewodnikiem,

  ➢ codzienną kurację pitną w Pijalni Wód Mineralnych,

  ➢ bezpłatny parking,

  ➢ zapewnienie transportu z przystanku w Iwoniczu- Zdroju do ośrodka.

     W Uzdrowisku pobierana jest obowiązkowa opłata klimatyczna w wysokości:

     3,50 zł/dziennie – od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat

     2,00 zł/dziennie – od osób fizycznych, które nie ukończyły 15 lat

     2,00 zł/dziennie – od kombatantów posiadających ważną legitymację, legalnie działającej
                                na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej.

   USŁUGI DODATKOWO PŁATNE:

   Biuro Podróży „Omnibus” współpracujące z „Uzdrowiskiem Iwonicz” S.A. na specjalne
   zamówienie organizuje imprezy integracyjne z ogniskami, z biesiadą, z tańcami. Imprezy
   organizują w Polsce i za granicą.

  Przykładowe wybrane propozycje:

    Dukla, Pustelnia św. Jana- pamiątki po bitwie o Przełęcz Dukielską,

    Skansen naftowy Bóbrce - zwiedzanie, ognisko i zabawa przy muzyce
      ( w „Wiertnicy kanadyjskiej”),

   Podkarpacka Częstochowa – Skarby Jezuitów w Starej Wsi,

   Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła, zwiedzanie miasta,

   Dębowiec-Polskie La Salette, Nowy Żmigród,

   Bieszczady,

   Zamek w Krasiczynie - Przemyśl,

   Ukraina- Stary Lwów /konieczny paszport/,

   Węgry - Miszkolc baseny termalne,

   Słowacja.

  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

  Iwonicz - Zdrój położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego w południowo-wschodniej
  części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim. Na jego atrakcyjność
  wpływa przede wszystkim piękne położenie wśród lasów jodłowo-bukowych, bogate złoża
  wód leczniczych oraz niezwykle korzystny mikroklimat. Bogate tradycje lecznicze,
  znakomita kadra medyczna, zabytkowy charakter uzdrowiska z piękną architekturą
  budynków sanatoryjnych oraz malowniczy krajobraz, to gwarancja dobrego wypoczynku i
  samopoczucia. Iwonicz jest idealnym miejscem, które działa uspakajająco, orzeźwiająco i
  wzmacniająco. Można tu odnaleźć oazę spokoju i zdrowia.

  Nasze obiekty: Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior”, Sanatorium „Pod Jodłą”, Sanatorium

  „Stare Łazienki”, Sanatorium „Biały Orzeł”, Sanatorium Uzdrowiskowe NrIV, Centrum
  Lecznictwa Uzdrowiskowego, Pijalnia Wód Mineralnych z Galerią.

  Organizujemy:

  pobyty lecznicze (schorzenia: głównie neurologiczne, reumatologiczne,
     ortopedyczne,osteoporoza, ponadto laryngologiczne, przewodu pokarmowego oraz
     łuszczyca, rehabilitacja kobiet po mastektomii),

   turnusy rehabilitacyjne,

   pobyty odnowy biologicznej i SPA,

   turnusy kondycyjno-odchudzające,

   wczasy wypoczynkowe,

   pobyty hotelowe,

   szkolenia, konferencje, imprezy okolicznościowe.

  Nasi Goście mają możliwość korzystania z szerokiej gamy zabiegów leczniczych i
  kosmetycznych, Pijalni Wód Mineralnych, Jaskini Solnej Leczniczej, Jaskini Solnej,

  Relaksacyjnej z aromaterapią, basenu krytego, jacuzzi, sauny, solarium,Gabinetu

  Rehabilitacyjno-Rekondycyjnego.

  Jesteśmy producentem unikalnych leków i kosmetyków ze znakiem wytwarzanych na
  bazie soli leczniczej i iwonickiej leczniczej wody termalnej. Marka „Iwoniczanka” łączy
  ponad 435-letnie doświadczenie wynikające z zastosowania naturalnych surowców
  leczniczych Iwonicza-Zdroju z najnowszymi zdobyczami kosmetologii.
  Dużą atrakcją turystyczną Iwonicza Zdroju są piesze wędrówki wyznaczonymi trasami: na
  Górę Winiarską i nad Bełkotkę, na Górę Przednią, na Żabią Górę, na Przymiarki, na Górę
  Glorietę, do Rymanowa Zdroju, do Iwonicza Wsi, do Lubatowej /wieś odznaczona
  Krzyżem Walecznych za walki w czasie II wojny światowej/, do Dukli Pustelnia Św. Jana z
  Dukli, do Klimkówki. Wycieczki pozostawiają niezapomniane wrażenia, można
  obserwować miejscowości, podziwiać piękne widoki, bogactwo przyrody, zdrowe lasy,
  można zauważyć, że jest to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie i każdy wypoczywający
  z pewnością zregeneruje tu siły.

  Zapraszając do Uzdrowiska Iwonicz gwarantujemy profesjonalną obsługę, wysoką jakość
  usług i produktów oraz przystępne ceny.


    V.  Kraków.   
 
   Uzdrowisko Swoszowice Sp. z o.o.

    ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków

   Kontakt w sprawie oferty: Dominika Witek tel. 12 254 78 07

   e-mail: dwitek@uzdrowisko.krakow.pl

   www.uzdrowisko.krakow.pl

   Oferta ważna do 30.04.2018 r.

    Oferta sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji
    antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych
    dla
Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.

  Już od ponad 200 lat Uzdrowisko Kraków Swoszowice leczy pacjentów cierpiących
  na schorzenia narządu ruchu i wybrane schorzenia dermatologiczne (łuszczyca, atopowe

  zapalenie skóry) naturalną siarczkową wodą leczniczą. Woda ta wykorzystywana jest

  w formie kąpieli i fasonów siarczkowych, terapię uzupełniają zaś inne zabiegi m.in.

  fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i masażu. Nasze zabiegi to nie tylko kuracja

  lecznicza, ale również odnowa biologiczna organizmu zmęczonego stresem. Łagodzą ból,

  usuwają zmiany chorobowe, usprawniają stawy, podnoszą ogólną kondycję psychofizyczną,

  poprawiają wygląd i samopoczucie.

  W 2016 roku z naszych usług skorzystało ponad 6,3 tysiąca osób, wydaliśmy ponad

  265 tysięcy zabiegów. Naszą najlepszą reklamą są zadowoleni pacjenci.

  Wszystko to zaledwie 15 km od Rynku Głównego w Krakowie, w zaciszu zabytkowego

  Parku Zdrojowego.

  W ramach turnusu zapewniamy:

   Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych z łazienką, telewizorem oraz radiem
     (w tym kilka pokoi dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych).

   20 noclegów – przy pobycie 3-tygodniowym.

   Całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację – dieta podstawowa, lekkostrawna
      lub cukrzycowa.

   Ocena stanu zdrowia i określenie programu zabiegów (wizyta lekarska).

   Pakiet 45 zabiegów zgodnych z ordynacją lekarską, w tym:

     - 15 zabiegów z użyciem naturalnych surowców,

     - 15 zabiegów z zakresu kinezyterapii,

    - 15 zabiegów uzupełniających (z zakresu masażu lub fizykoterapii).

   Dostęp do lekarza i pielęgniarki w Uzdrowisku w zakresie prowadzonej kuracji.

   Pobyt 3-tygodniowy:

   1 osobowy 2790 zł VAT zw.

   2 osobowy 2430 zł VAT zw.

 

   Opłaty dodatkowe: opłata uzdrowiskowa: 1,60 zł/dzień


   VI. Nałęczów

      OFERTA SANATORYJNEGO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

    DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I OSÓB

    REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW POLITYCZNYCH

POBYT obejmuje:

  -  zakwaterowanie w wybranym obiekcie sanatoryjnym

  - całodzienne wyżywienie (3 posiłki z możliwością diet)

  - 3 zabiegi na dobę indywidualnie zlecone przez lekarza z szerokiej bazy zabiegów
     rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii ( oprócz niedzieli i świąt)

  - codzienna muzykoterapia (oprócz weekendów i świąt)

  - pogadanki zdrowotne ze specjalistami (dietetyk, psycholog, lekarz)

  - 2  obowiązkowe konsultacje lekarskie (na początku i pod koniec pobytu) oraz
     całodobowa opieka lekarsko pielęgniarska podczas całego pobytu

  - wycieczka do Kazimierza Dolnego (przy grupie min. 20 osobowej) 

   Doba hotelowa w godz. 14.00-12.00. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
   przyjazdu a kończy po śniadaniu w dniu wyjazdu. 

   Koszt pobytu:

UZDROWISKOWE POBYTY LECZNICZE (CENY OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE 9.04 - 30.09.2017 r.)

 

7 dób

14 dób

21 dób

RODZAJ POKOJU

cena jedn.

ilość dób

rabat

RAZEM

cena jedn.

ilość dób

rabat

RAZEM

cena jedn.

ilość dób

rabat

RAZEM

SANATORIUM KSIĄŻĘ JÓZEF

miejsce w pok. 2 osobowym

190,00

7

15%

1 130,50

190,00

14

15%

2 261,00

190,00

21

15%

3 391,50

pokój 1 osobowy

215,00

7

15%

1 279,25

215,00

14

15%

2 558,50

215,00

21

15%

3 837,75

SANATORIUM PAWILON ANGIELSKI

miejsce w pok. 2 osobowym

220,00

7

15%

1 309,00

220,00 zł

14

15%

2 618,00

220,00

21

15%

3 927,00

SANATORIUM FORTUNAT

pokój 1 osobowy

180,00

7

15%

1 071,00

180,00 zł

14

15%

2 142,00

180,00

21

15%

3 213,00

 

Dodatkowe koszty:

- opłata klimatyczna – 3,5 zł/doba osoba

- parking:5 zł/doba, 70 zł/turnus 21 dni, os. niepełnosprawne – bezpłatnie
(wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc parkingowych)
 

Dodatkowo płatne usługi (poza pakietem):

- dowóz ze stacji PKP  - 15 zł/osoba – wyjazd indywidualny
( w 1 stronę)

- 450 zł – autokar ( w 1 stronę)

- dodatkowe wycieczki:  Puławy, Lublin, Kozłówka, Janowiec,
Czarnolas – 35-45 zł/osoba

     VII.  Piwniczna Zdrój Sanatorium Uzdrowiskowe „LIMBA”

        33-350 Piwniczna u. Krynicka 3

       Oferta dla Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
       z siedzibą w Siedlcach turnusów sanatoryjnych 21-dniowych

 L.p

                 Przyjazd

Wyjazd

Cena brutto za  
1 dzień pobytu 

 Cena pobytu

1

17-03-2017

07-04-2017

100

2100

2

09-04-2017

30-04-2017

100

2100

3

02-05-2017

23-05-2017

110

2310

4

25-05-2017

15-06-2017

110

2310

5

17-06-2017

08-07-2017

110

2310

6

10-07-2017

31-07-2017

120

2520

7

02-08-2017

23-08-2017

120

2520

8

25-08-2017

15-09-2017

110

2310

9

17-09-2017

08-10-2017

110

2310

10

10-10-2017

31-10-2017

100

2100

11

02-11-2017

23-11-2017

  90

1890

12

25-11-2017

16-12-2017

  90

1890
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


Oferta i plan turnusów leczniczych 14-dniowych

 L.p

                  Przyjazd

Wyjazd

Cena brutto
za 1 dzień

 Cena pobytu

1

01-03-2017

14-03-2017

100

1400

2

16-03-2017

29-03-2017

100

1400

3

01-04-2017

14-04-2017

100

1400

4

16-04-2017

29-04-2017

100

1400

5

01-05-2017

14-05-2017

110

1540

6

16-05-2017

29-05-2017

110

1540

7

01-06-2017

14-06-2017

110

1540

8

16-06-2017

29-06-2017

110

1540

9

01-07-2017

14-07-2017

120

1680

10

16-07-2017

29-07-2017

120

1680

11

01-08-2017

14-08-2017

120

1680

12

16-08-2017

29-08-2017

120

1680

13

01-09-2017

14-09-2017

110

1540

14

16-09-2017

29-09-2017

110

1540

15

01-10-2017

14-10-2017

100

1400

16

16-10-2017

29-10-2017

100

1400

17

02-11-2017

15-11-2017

  90

1260

18

17-11-2017

30-11-2017

  90

1260

19

01-12-2017

14-12-2017

  90

1260

20

16-12-2017

29-12-2017

110

1540

21

27-12-2017

09-01-2018

110

1540 

    W cenie pobytu:

   1. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym

   2. Całodzienne wyżywienie tj. śniadanie, obiad, kolacja z możliwością korzystania
       z diet leczniczych

   3. Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska

   4. Obowiązkowe 3 wizyty lekarskie w trakcie pobytu sanatoryjnego 21 dni,
       2 wizyty lekarskie w trakcie pobytu 14 dniowego

   5. Zabiegi lecznicze zgodnie z zleceniem  lekarza w sanatorium

   6. Bezpłatny dostęp do korzystania z krenoterapii ( picie wody mineralnej
      „Piwniczanka”w parku zdrojowym

   7. Gimnastyka poranna o godz. 7.00 –poza obowiązującymi zabiegami,
       oraz bezpłatnie i nieobowiązkowo

   8. Dostęp do WIFI

   9. Piesze spacery po okolicy Piwnicznej z Przewodnikiem Beskidzkim  

 10. Pobyt od śniadania w dniu przyjazdu, wyjazd po kolacji w dniu wyjazdu
       lub suchy prowiant w dniu wyjazdu za niewykorzystane wyżywienie

  Ponadto:

   Obowiązuje opłata klimatyczna, miejscowa wg cennika w oparciu
      o uchwały lokalnych sa-morządów

   Parking wokół sanatorium ogrodzony, niestrzeżony – PŁATNY 6 zł /DOBA,
      parking poza sanatorium – obok Koliby – BEZPŁATNIE

   Osoby posiadające kartę parkingową dla niepełnosprawnych
      PARKING BEZPŁATNIE

   Możliwość korzystania z wycieczek autokarowych po terenie Polski, Słowacji,
      Węgier - od-płatnie zgodnie z cennikiem

   Ognisko z kapelą góralską – odpłatnie

   Występ zespołu regionalnego „Dolina Popradu” – odpłatnie

   I inne organizowane atrakcje na terenie sanatorium jak i uzdrowiska

  W czasie zimy dostęp do stacji narciarskich:

   1. KOKUSZKA SKI – 1,5 km http://www.kokuszka-ski.pl/

   2. RYTERSKI RAJ – RYTRO – 7 KM http://ryterskiraj.pl/

   3. DWIE DOLINY: WIERCHOMLA – ZŁOCKIE MUSZYNA – 12 KM 

   4. LODOWISKO NA RADWANOWIE 

    Podczas wiosny, lata, jesieni dostęp do:

  1. Pijalnia artystyczna

  2. Muzeum regionalne

  3. Wody mineralne

  4. Basen rekreacyjny na Radwanowie

  5. Turystyka górska

  6. Aktywne spędzanie czasu wolnego -

  7. trasy rowerowe

   Pamiętamy o zabraniu z sobą:

   dowód tożsamości,

   aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

   wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty
      informacyjne z leczenia szpi-talnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem
      lub leczeniem w uzdrowisku,

   stale przyjmowane leki na cały okres pobytu;

   strój do sali ćwiczeń, plastikowe obuwie/klapki, które wygodne są podczas
      pobierania kąpieli i in-nych zabiegów związanych z wodą

   warto zabrać wygodne obuwie trekkingowe/ sportowe, odzież turystyczną/
      sportową, ponieważ or-ganizowane są spacery po górkach i górach

     KONTO BS PIWNICZNA 29 8813 0004 2001 0000 7360 0001

    VIII. Sopot, Kamienny Potok

   <rezerwacja@sanatoriumkamiennypotok.pl> 

    Uwaga! tylko dwa zabiegi dziennie!!!

   www.sanatoriumkamiennypotok.pl

   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Kamienny
   Potok,
tel:  58-550-01-52 ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

   CENA ZAWIERA:

     -  zakwaterowanie (1 miejsce) w pokoju dwuosobowym w Sanatorium
        Uzdrowiskowym Kamienny Potok, 7 dni (6 nocy). Pobyt rozpoczyna się
        w niedzielę o godz. 14:00 (obiad) i trwa do soboty do godz. 11:00 (śniadanie)      
      - 3 posiłki dziennie – możliwość diety wg wskazań lekarza, (śniadania w formie
        bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje serwowane do stolika)
     
      - 10 zabiegów zdrowotnych wg wskazań lekarza w turnusie
         czyli tylko dwa dziennie,    
      -   2 x seans w saunie suchej
     -   opiekę lekarską (badanie wstępne oraz wezwanie w przypadku nagłej potrzeby),
     -   opiekę pielęgniarską w godzinach 8-14
     
     -   dwie godzinne gimnastyki w Aquapark Sopot
     -   1 wieczorek przy muzyce w turnusie,
     -   możliwość korzystania z sali zabaw dla dzieci, z biblioteczki sanatoryjnej
     
     -   20% rabatu na wstęp do sopockiego Aquaparku (50 m od obiektu)
     
     -   opieka kierownika turnusu
     -   dopłata do balkonu wynosi 120 zł/turnus      
     -   doba łącząca turnusy 100zł/osoba dorosła, 90 zł/dziecko 10-15 lat, 50 zł dziecko      
     -   do lat 9. Dzieci do lat 3 bezpłatnie bez żadnych świadczeń.

       

Termin

Cena os w pok 2 os/3 os

Pokój 1 os

Dzieci 10-15 lat *

Dzieci do lat 9*

08-14.01.

759zł

909 zł

659 zł

440 zł

15-21.01.

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

22-28.01

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

29.01- 04.02

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

05-11.02

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

12-18.02

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

19-25.02

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

26.02-04.03

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

05-11.03

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

12-18.03

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

19-25.03

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

26.03-01.04

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

02-08.04

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

09-15.04

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

15-22.04

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

23-29.04

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

30.04-06.05

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

07-13.05

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

14-20.05

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

21-27.05

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

28.05-03.06

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

04-10.06

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

11-17.06

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

18-24.06

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

25.06-1.07

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

02-08.07

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

09-15.07

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

16-22.07

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

23-29.07

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

30.07-05.08

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

06-12.08

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

13-19.08

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

20-26.08

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

27.08-02.09

959 zł

1259 zł

859 zł

440 zł

03-09.09

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

10-16.09

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

17-23.09

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

24-30.09

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

01-07.10

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

08-14.10

859 zł

1159 zł

759 zł

440 zł

15-21.10

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

22-28.10

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

29.10-04.11

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

05-11.11

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

12-18.11

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

19-25.11

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

26.11-2.12

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

03-09.12

759 zł

909 zł

659  zł

440 zł

10-16.12

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

17-23.12

759 zł

909 zł

659 zł

440 zł

   *oferta bez zabiegów, z samym wyżywieniem


    IX. Ustka "Pomorze"
   


        
  

       
        

    X.  
Sarbinowo n/morzem 

     Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „FLISAK”

        76-034 Sarbinowo, ul. Nadmorska 35

     Konto nr 79 1910 1048 2271 0338 8837 0001

     tel. 94 3515534 / 956, 94 3480765 fax. 94 3514388

     www.orw-flisak.pl | e-mail: info@orw-flisak.pl

    ADR. KOR. ORW „ZAGŁĘBIE”, ul. Bogusława XIV nr 3, 78-111 Ustronie Morskie

    Podane ceny 14 - dniowych turnusów rehabilitacyjnych obejmują:

    - 13 śniadań (+ prowiant), 14 obiadów, 14 kolacji, 14 dni i 13 noclegów

    - 30 zabiegów rehabilitacyjnych (3 dziennie),

    - 40 zabiegów rehabilitacyjnych (4 dziennie) w turnusach 18.03 - 31.03, 01.04 - 14.04,
       03.11 - 16.11, 17.11 - 30.11, 01.12 - 14.12

    - ubezpieczenie NNW

    - program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub z kiełbasą, wieczorki powitalny,
      pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody sportowe, gry, zabawy

    - cena turnusu Świąteczno-Sylwestrowego zawiera 14 noclegów, uroczystą kolację
      wigilijną z 12 potrawami i Bal Sylwestrowy

    - w ramach wyżywienia dietetycznego proponujemy diety bez dopłaty: cukrzycową,
      wątrobową, lekkostrawną, miksowaną

     W cenie turnusu korzystania z basenu - 5 dni - do 12 godzin (Aquapark „Helios” Centrum
     Sportowo-Rekreacyjne w Ustroniu Morskim) w turnusach 18.03 - 31.03, 01.04 - 14.04,
     17.11 - 30.11, 01.12 - 14.12 (jednorazowy dojazd autokarem - opłata 8 zł)

     Zapewniamy transport autokarem lub busem do ośrodka: ŁÓDŹ – 160,00 zł, WŁOCŁAWEK
     –120,00 zł, TORUŃ – 110,00 zł, BYDGOSZCZ – 95,00 zł, (cena w dwie strony).

     Pokoje wyposażone są w: lodówkę, telefon, czajnik bezprzewodowy, radio i telewizor,
    internet, 
sprzęt plażowy – parawan, leżaki, ręczniki – 2 szt.

    Turnusy rozpoczynają się o godz. 1400 a kończy o godz. 2200

    Posiadamy aktualne wpisy do rejestru:

    - Organizatorów ……………… OR/32/0027/16 ważny do 10.07.2019

    - Ośrodków …………………... OD/32/0055/16 ważny do 01.10.2019

    W przypadku rezygnacji w terminie 45 dni lub krótszym niż 45 dni przed planowanym
     pobytem, nie uprawnia Klienta do występowania o zwrot wpłaconego zadatku .

    Pozostała należność za pobyt winna być uregulowana w dniu przyjazdu lub w dniu
    następnym.

   Turnusy 17.11 – 30.11 i 01.12. – 14.12. mogą być odwołane, o czym uczestnicy muszą
    być poinformowani telefonicznie najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

    Klientowi nie przysługuje zniżka ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego
    z jego winy świadczenia.

    Na turnusie rehabilitacyjnym mogą samodzielnie przebywać osoby z ustabilizowanym
    stanem zdrowia, zdolne do samoobsługi.

    W przypadku zachowywania się kuracjusza niezgodnego z przyjętymi normami
    społecznymi, powodującymi dyskomfort innych osób przebywających na turnusie, może
    być on usunięty z Ośrodka bez zwrotu wpłaconych przez niego należności za pobyt.

    Ośrodek zastrzega możliwość zmiany cen w trakcie roku w przypadku zmiany podatku
    VAT oraz znacznego wzrostu cen art. spożywczych i nośników energetycznych.

    Wyjeżdżając na turnus rehabilitacyjny prosimy zabrać ze sobą:

    - informację o rodzaju niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji),
      np.
aktualne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający o stopniu
      niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dokument niniejszy należy
      okazać podczas pierwszej wizyty lekarskiej w Ośrodku)

    - wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny / zaświadczenie lekarskie o aktualnym
      stanie 
zdrowia.

     TURNUSY REHABILITACYJNE

    Koszt miejsca w pokoju 2 i 3 osobowym

    Koszt miejsca w pokoju 2 osobowym - parter, - I piętro

    (STRONA PÓŁNOCNA)

    Koszt miejsca w pokoju 1 osobowym 18.03 – 31.03 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych
    - 1 070 zł 990 zł 1 370 zł

    01.04 – 14.04  -  1 110 zł 1 060 zł 1 410 zł - 40 zabiegów rehabilitacyjnych

    Świąteczny - Wielkanocny: 15.04 – 28.04 1 230 zł 1 180 zł 1 530 zł

    29.04 – 12.05 1 310 zł 1 240 zł 1 610 zł

    13.05 – 26.05 1 520 zł 1 450 zł 1 820 zł

    27.05 – 09.06 1 620 zł 1 550 zł 1 920 zł

    10.06 – 23.06 1 790 zł 1 720 zł 2 090 zł

    24.06 – 07.07 1 810 zł 1 760 zł 2 110 zł

    08.07 – 21.07 1 870 zł 1 790 zł 2 170 zł

    22.07 – 04.08 1 870 zł 1 790 zł 2 170 zł

    05.08 – 18.08 1 870 zł 1 790 zł 2 170 zł

    19.08 – 01.09 1 630 zł 1 560 zł 1 930 zł

    02.09 – 15.09 1 510 zł 1 440 zł 1 810 zł

    16.09 – 29.09 1 350 zł 1 280 zł 1 650 zł

    30.09 – 13.10 1 170 zł 1 090 zł 1 470 zł

    14.10 – 27.10 1 120 zł 1 060 zł 1 420 zł

     03.11 – 16.11 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych -  1 060 zł 990 zł 1 360 zł

    17.11 – 30.11 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych - 1 050 zł 990 zł 1 350 zł

     01.12 – 14.12 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych - 1 030 zł 980 zł 1 330 zł

    19.12.2017 – 02.01.2018 Świąteczno-Sylwestrowego 1 610 zł 1 570 zł 1 910 zł

    Szczegółowe informacje: tel. 504 936 104 lub mailowo: januszolewinski@wp.pl


        Ustronie Morskie

     Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ZAGŁĘBIE”

    ul. BOGUSŁAWA XIV nr 3, 78-111 USTRONIE MORSKIE

    tel. 94 3515534, 956 | fax. 94 3514388 www.orw-flisak.pl | e-mail: info@orw-flisak.pl

    Podane ceny 14 - dniowych turnusów rehabilitacyjnych obejmują:

    - 13 śniadań (+ prowiant), 14 obiadów, 14 kolacji, 14 dni i 13 noclegów

    - 30 zabiegów rehabilitacyjnych (3 dziennie)

    - ubezpieczenie NNW

    - korzystania z basenu godzina/dziennie - 10 dni (Aquapark „Helios” Centrum

     Sportowo-Rekreacyjne)

    - 1 zabieg kosmetyczny

    - program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub z kiełbasą, wieczorki
      powitalny, pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, prelekcje,
      zawody sportowe, gry, zabawy

    - możliwość korzystania z zabiegów kosmetycznych

    - cena turnusu Świąteczno-Sylwestrowego zawiera 14 noclegów, uroczystą kolację
      wigilijną z 12 potrawami i Bal Sylwestrowy
 
    - w ramach wyżywienia dietetycznego proponujemy diety bez dopłaty: cukrzycową,

      wątrobową, lekkostrawną, miksowaną

     Zapewniamy transport autokarem lub busem do ośrodka: ŁÓDŹ – 160,00 zł,
     WŁOCŁAWEK –120,00 zł, TORUŃ – 110,00 zł, BYDGOSZCZ – 95,00 zł,
     (cena w dwie strony).

    Pokoje wyposażone są w: lodówkę, telewizor, radio, telefon, Internet Wi-Fi, czajnik
    bezprzewodowy, ręczniki – 2 szt. na osobę., sprzęt plażowy – parawan, leżaki

   Na terenie ośrodka: plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, miejsce na grill i ognisko, bilard,
   tenis stołowy, 
wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, bezpłatny parking.

   Terminy  i koszt w pokoju 2 i 3 osobowym

   Koszt miejsca w pokoju 2 osobowym

   - parter, - I piętro

    (STRONA PÓŁNOCNA)

   Koszt miejsca w pokoju 1 osobowym

   18.03 – 31.03  - 40 zabiegów rehabilitacyjnych 1 070 zł 990 zł 1 370 zł

   01.04 – 14.04  - 40 zabiegów rehabilitacyjnych 1 110 zł 1 060 zł 1 410 zł

  15.04 – 28.04 Świąteczny - Wielkanocny  1 230 zł 1 180 zł 1 530 zł

  29.04 – 12.05 1 310 zł 1 240 zł 1 610 zł

  13.05 – 26.05   1 520 zł   1 450 zł   1 820 zł

  27.05 – 09.06   1 620 zł   1 550 zł   1 920 zł

  10.06 – 23.06   1 790 zł   1 720 zł   2 090 zł

  24.06 – 07.07   1 810 zł   1 760 zł   2 110 zł

  08.07 – 21.07   1 870 zł   1 790 zł   2 170 zł

  22.07 – 04.08   1 870 zł   1 790 zł   2 170 zł

  05.08 – 18.08   1 870 zł   1 790 zł   2 170 zł

  19.08 – 01.09   1 630 zł   1 560 zł   1 930 zł

  02.09 – 15.09   1 510 zł   1 440 zł   1 810 zł

  16.09 – 29.09   1 350 zł   1 280 zł   1 650 zł

  30.09 – 13.10   1 170 zł   1 090 zł   1 470 zł

  14.10 – 27.10   1 120 zł   1 060 zł   1 420 zł

  03.11 – 16.11 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych 1 060 zł    990 zł  1 360 zł

  17.11 – 30.11 - 40 zabiegów rehabilitacyjnych 1 050 zł    990 zł  1 350 zł

  01.12 – 14.12 -  40 zabiegów rehabilitacyjnych 1 030 zł    980 zł  1 330 zł

  19.12.2017 – 02.01.2018:

  Świąteczno-Sylwestrowego     1 610 zł  1 570 zł  1 910 zł

  Szczegółowe informacje: tel. 504 936 104 lub mailowo: januszolewinski@wp.pl


                      Ośrodek rehabilitacyjny "KLIMCZOK"
   

  

  
  


       SANATORIUM USTROŃ

      Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

  Ustroń, ul. Szpitalna 15-21
           www.hotel-magnolia 
           www.hotel-tulipan.pl

       Pobyt sanatoryjny 2017

       22 dni w sanatorium z zabiegami

       w cenie 1810,00 (w m-cach II, III, XI, XII)

      w cenie 2020,00 (w m-cach  V, X)

      W cenie pobytu oferujemy:

 • Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym –21 noclegów
 • Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) możliwa dieta
 • 1 x wizyta lekarska, ocena stanu zdrowia, zlecenie zabiegów (na początku pobytu)
 • Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza pobyt 22 dniowy - 45 zabiegów
 • Doraźna opieka pielęgniarska
 • Dostęp do bezprzewodowego internetu
 • Parking

    Dostępne na terenie ośrodka:

 • Dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne oraz sauna i jacuzzi płatne wg. obowiązującego                                          cennika (pod warunkiem braku przeciwwskazań lekarskich)
 • Alternatywna dieta. Do wyboru pięć diet leczniczych i trzy diety odchudzające,                                                płatne wg, obowiązującego cennika
 • Zabiegi kosmetyczne i relaksacyjne płatne wg. obowiązującego cennika
 • Kijki do Nordic Walking, bilard, stół do ping-ponga, rowery , biblioteczka, kącik                                        szachowy, kącik zabaw dla dzieci, duży teren zielony wokół ośrodka.
 • Kawiarnia czynna w sezonie.

    Dodatkowe informacje:

 • W kosztach nie uwzględniono opłaty uzdrowiskowej – 2,80 zł/osoba/doba
 • Dopłata do pokoju 1 osobowego 20 zł/osoba/doba
 • Dopłata do apartamentu 100 zł/osoba/tydzień
 • Pobyt rozpoczyna się od kolacji i kończy śniadaniem

   Dodatkowo płatne:

 • Wycieczki autokarowe z przewodnikiem:

Mała Pętla Beskidzka (Muzeum Koronki, Kurna Chata), Zamek Prezydenta RP
i okolice Wisły, Szczyrk  (Sanktuarium na Górce), Wadowice i Kalwaria
Zebrzydowska, Polski i Czeski Cieszyn, Morawski Kras i Ołomuniec, Kulig
w Dolinie Białej Wisełki wraz z góralską biesiadą.

     XI.  Wisła Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita  

      os. Bajcary 14, 43-460 Wisła, www.geovita.pl 

      mail: marketing@geovita.pl   tel. 22 579 38 88,   605 302 344  

                                                Rehabilitacja 2017

      Cena pakietu (cena dla 1 osoby 14 noclegów)

      Pokój 1 osobowy     – 1.950

      Pokój 2, 3 osobowy – 1.890  

      Apartament             –  2.165 zł

     W cenie pakietu oferujemy:

      • 14 noclegów w pokoju 2-osobowym

      • wyżywienie 3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacje w postaci
       „stołu szwedzkiego”, możliwość doboru diety (od obiadu w dniu przyjazdu
       do śniadania w dniu wyjazdu)

     • 2 wizyty lekarskie

     • 20 zabiegów leczniczych zleconych po wizycie lekarskiej, tj. 2 zabiegi
       dziennie w dni robocze

     • korzystanie z dostępnych usług rekreacyjnych takich jak: bilard, tenis stołowy,
       kijki do   Nordic Walking

    • zabezpieczenie wody mineralnej (0,5 l litra na dzień) w pokojach przez cały
      okres trwania turnusu

   • wieczorek taneczny

   • wymiana ręczników w pokojach minimum raz w tygodniu

   • wymiana pościeli w pokojach minimum raz w tygodniu

   • bezprzewodowy Internet

   • parking

   • ubezpieczenie NNW+KL

   Dodatkowo w cenie oferujemy we wszystkich obiektach:

   kolacja/grill/ognisko z lampką wina

   Dodatkowo w cenie oferujemy w Wiśle:

   2 seanse w saunie suchej

   spacer z przewodnikiem

   Wyposażenie pokoi: telefon, tv, łazienka

   Inne usługi poza pakietowe:

  • opłata klimatyczna płatna wg lokalnego taryfikatora 2 zł/osoba/doba

  • dopłata do diety bezglutenowej – 20 zł/ dobę

  • dopłata do apartamentu 2-osobowego 340 zł /osoba

  • bogata oferta bazy kosmetycznej, pakiety pielęgnacyjne połączone
    z konsultacjami kosmetycznymi

  • zielony kulig z pieczeniem kiełbasek

  • wycieczki autokarowe i piesze z przewodnikiem

   wypad do Czech–Sztramberk i Koprzywnica Równica, Morawski Kras,
      Czantoria, Mała Pętla Beskidzka, Pętla Cieńkowska – góry dla wygodnych,
      Czeskie miasteczka + browar Radegast, Cieszyn zwany Małym Wiedniem,
      WIEDEŃ, PRAGA

  • grill w ogrodzie od 20 zł,

  • prowiant na wycieczkę górską - 20,00 zł osoba. 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 220499 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja