Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Jubileusz Stowarzyszenia
 


      

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  


                                      Złożenie wieńców przy Ścianie Pamięci Narodowej

               
               
                
               
               

               
               
               
               
               

                                         przy popiersiu Tadeusza Kościuszki

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                      przy pomniku Św. Jana Pawła II
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
 

  Wystąpienie Szefa Urzędu Kombatantów:
  https://www.facebook.com/452305558165207/videos/185975355742039/
                 

                                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               
               
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

             Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  
                  Internowanych i Represjonowanych

                                                    składa   

     PODZIĘKOWANIE 

osobom, instytucjom i firmom, które przyczyniły się do uświetnienia
jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych
i Represjonowanych, które odbyły się w Siedlcach dnia 2 czerwca
2018 r., składamy serdeczne podziękowanie wyrażając swoją
wdzięczność w imieniu Zarządu oraz uczestników uroczystości
w liczbie ponad 200 działaczy opozycji niepodległościowej
i patriotycznej przybyłych do Siedlec ze wszystkich zakątków Polski.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem współorganizatora
uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych
oraz

Firmy „APIS” Siedlce

Moniki M. Brzezińskiej

Chóru parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach

Fundacji Promocji Solidarności

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Anieli Kazimierskiej

Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach

firmy Fotograficznej Krzysztofa Mioduszewskiego „KODAK”

Mariusza Orzełowskiego

PGNiG Obrót Detaliczny

PGNiG Termika

Podlaskiej Fundacji Ruchów Rozwoju Chrześcijańsko - Demokratycznych

Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach

PEWiK Siedlce

Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego „M3”

Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

Samorządu Województwa Mazowieckiego

Konstantego Strusa

Urzędu Miasta Siedlce

Teresy i Józefa Wargockich 

Zakładów Mięsnych „Wierzejki”

Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach

Firmy ZELTECH w Siedlcach.

Podziękowanie składamy Kapłanom, Pocztom Sztandarowym, delegacjom,
przedstawicielom władz i instytucji, młodzieży.

Podziękowanie składamy także na ręce kierownictwa „Cichej Stanicy” oraz
hotelu „IBIS” w Siedlcach za gorące przyjęcie zaproszonych gości w dniach
1 – 3 czerwca 2018 r.


  
Patrz linki:

       Wystąpienie Szefa Urzędu Kombatantów: 
   
   
 https://www.facebook.com/452305558165207/videos/1859753557420393/UzpfSTEwMDAwMTkxMjA4MDc1NDoyMzE2NTg1NjYxNzQ4NDgx/

    https://www.facebook.com/452305558165207/videos/1859753557420393/

    https://www.youtube.com/watch?v=CrhGyFOY7t8&t=46s

   Urząd Kombatantów: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1258-20-lecie-istnienia- 
   og%C3%B3lnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych-minister-kasprzyk-
   %E2%80%9Emieli%C5%9Bcie-wiar%C4%99-w-polsk%C4%99-i-w-sens-tego,-co-czynili%C5%9Bcie-dla-
   niej%E2%80%9D.html

   TV WSCHÓD:http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/13044,20-lecie-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-
    internowan

   Radio Maryja: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/siedlce-obchody-20-lecia-powstania-ogolnopolskiego-
   stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych
/

   
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/197961,ryzykowali-zdrowie-i-zycie.html

   Urząd Kombatantów:http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1258-20-lecie-istnienia-
    og%C3%B3lnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych-minister-kasprzyk-
    %E2%80%9Emieli%C5%9Bcie-wiar%C4%99-w-polsk%C4%99-i-w-sens-tego,-co-czynili%C5%9Bcie-dla-
    niej%E2%80%9D.html

    Podlasie 24: http://www.podlasie24.pl/?pageId=51&galleryId=22736

     
http://www.podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/20-lat-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych-25f7c.html

    KAI: https://ekai.pl/siedlce-20-lecie-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych/

   Tygodnik Siedlecki:

   http://tygodniksiedlecki.com/t45951-20lecie.ogolnopolskiego.stowarzyszenia.internowanych.i.represjon.htm

     http://tygodniksiedlecki.com/g45952-wspomnienia.odznaczenia.i.refleksje-0-1.htm#big-img-jump-to

     http://tygodniksiedlecki.com/t45952-wspomnienia.odznaczenia.i.refleksje.htm

http://tygodniksiedlecki.com/g45951-20lecie.ogolnopolskiego.stowarzyszenia.internowanych.i.represjon-73411-1.htm

   
    ZK:
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-zk-siedlce-na-obchodach-20-lecia-
    ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych

    PAP: http://dzieje.pl/aktualnosci/20-lecie-istnienia-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych
             


 
 Mazowiecki Urząd Marszałkowski

        https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36124,20-lecie-Ogolnopolskiego-Stowarzyszenia-
         Internowanych-i-Represjonowanych.html

   Urząd Wojewódzki:

       http://www.s-pl.pl/index.php?id=17465&20lecie_Og%C3%B3lnopolskiego_
       Stowarzyszenia_Internowanych_i_Represjonowanych


   eKai: https://ekai.pl/siedlce-20-lecie-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-internowanych-i-represjonowanych/

    Różne:

    http://www.s-pl.pl/index.php?id=17465&20-
    lecie_Og%C3%B3lnopolskiego_Stowarzyszenia_Internowanych_i_Represjonowanych

    https://www.google.pl/search? q=20+lecie+og%C3%B3lnopolskiego+stowarzyszenia&sa=N&tbm=isch&tbo
    =u&source=univ&ved=0ahUKEwiQ2Y- Wmb3bAhUvyqYKHciFDXU4ChCwBAgy&biw=1422&bih=684

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1875151165873602&set=a.229293173792751.66622.100001362097331&type=3&theater

https://www.facebook.com/SOR.Przymierze/photos/pcb.1806203743022271/1806202426355736/?type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869801333075252&set=a.229293173792751.66622.100001362097331&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869801253075260&set=a.229293173792751.66622.100001362097331&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869801056408613&set=a.229293173792751.66622.100001362097331&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869800766408642&set=a.229293173792751.66622.100001362097331&type=3&theater

http://www.s-pl.pl/index.php?id=17465&20-lecie_Og%C3%B3lnopolskiego_Stowarzyszenia_Internowanych_i_Represjonowanych

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1875151995873519&set=pob.100005566860694&type=3&theater  

https://www.facebook.com/photo.phpfbid=1875151799206872&set=pcb.1875156789206373&type=3&theater                        

Z uwagi na ogromne zainteresowanie osób represjonowanych uczestnictwem w spotkaniu
w Siedlcach informujemy, że lista osób chętnych do wzięcia udziału w naszych uroczystościach nie została zamknięta. Zapraszamy.

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia w Setną Rocznicę odzyskania Niepodległości

1918 – 2018 

W bieżącym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi 20 lat swojego istnienia i pracy na rzecz represjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej. Celem naszej działalności jest m.in. pamięć o tych, którzy z poświęceniem walczyli o wolną i suwerenną Polskę, i przyczynili się do kształtowania postaw patriotycznych. Osobom pokrzywdzonym za działalność patriotyczną należy oddać cześć, co będzie wyrazem uznania ich zasług w służbie Rzeczypospolitej. 20-letni okres pracy naszej organizacji wpisuje się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Dla upamiętnienia dokonań działaczy opozycji internowanych i represjonowanych przez władze komunistyczne PRL, w dniach 1-3 czerwca br. organizujemy jubileuszowe uroczystości związane z upamiętnieniem ww. wydarzeń, które odbywać się będą w „Cichej Stanicy” nad zalewem w Siedlcach.

Przygotowywane uroczystości służyć będą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków. Będą też wspomnieniem o dziejach polskiej opozycji antykomunistycznej z okresu totalitarnego, jakim była PRL.

Uroczystość objęta została Patronatem Narodowym przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Patronat duchowy sprawować będzie Ordynariusz Siedleckiej Diecezji J. Eks. Ks. Biskup dr Kazimierz Gurda, a Patronat Honorowy Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski. Głównym mecenasem i sponsorem uroczystości jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

            http://www.prezydent.pl/aktualnosci/rocznica-niepodleglosci/patronat-narodowy/przyznane-patronaty/czerwiec-2018-r/

                  

     
                                       

Warunkiem uczestnictwa jest zabranie ze sobą dobrego humoru oraz dokonanie wpłaty na rachunek Stowarzyszenia nr: 13 9194 0007 00002613 2000 0010 najpóźniej do dnia 5 maja 2018 r. w wysokości 55,-zł od osoby dopiskiem „składka jubileuszowa” oraz zgłoszenie imiennej listy osób z informacją o małżeństwach oraz doborze po dwie osoby ze względu na 2-osobowe pokoje hotelowe. Prosimy o zachowanie ww. terminu zgłoszenia uczestnictwa i dokonania wpłat z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w hotelu.

Obowiązuje bezwzględny zakaz używania słów niecenzuralnych oraz nadużywania alkoholu.

Przejazd mazowieckimi kolejami dla działaczy opozycji jest ze zniżką 35%, kolejami dolnośląskimi z ulgą 50%, a śląskimi bezpłatnie (informacje należy jeszcze potwierdzić u przewoźnika).

Wskazane jest zabranie ze sobą legitymacji działacza opozycji z uwagi na darmowy przejazd komunikacją miejską w Siedlcach (u kierowcy pobieramy wówczas bilet „zerowy”). Dojazd z dworca PKP do hotelu przy Parku Wodnym ul. Jana Pawła II 10 autobusami nr 5, 15, 20:

http://www.mpk.siedlce.pl/index.php/rozklad-jazdy

Autobusami linii 5 i 15 wysiadamy przy Sądzie Rejonowym ul. Kazimierzowska, idziemy od ronda ul. Jana Pawła II ok. 250 m do Hotelu przy parku wodnym.

Autobus linii nr 20 zatrzymuje się bez pośrednio przy Parku Wodnym i Hotelu.

Msze św. w niedziele i święta:

** par. św. Stanisława (przy poczcie w). Najlepszy dojazd: w lewo z Hotelu, na rondzie w prawo do świateł, następnie w prawo do kolejnych świateł i po prawej stronie Kościół.

·       7.00; 9.00; 10.15; 11.45; 13.00; 15.30 - ryt trydencki; 18.00

 

** par. Ducha Św. (centrum miasta): z Hotelu w lewo do ronda i  w prawo przez światła prosto, kolejne rondo,  a za nim na wprost Kościół z dużym parkingiem

·       7.00, 8.45, 10.15, 12.00, 16.00, 18.00.

 

** Klasztor Sióstr Sakramentek: od Hotelu w prawo, na światłach w lewo, pierwsze skrzyżowanie w prawo,  następnie w lewo w ul. Rawicza, gdzie po lewej stronie znajduje się Klasztor -  od Hotelu ok. 650 m

·       8:30  i  18:30

 

** par. św. Maksymiliana Kolbe ul. Kazimierzowska. Wychodząc z Hotelu w lewo i od ronda też w lewo za Sądem. Kościół po prawej stronie ok. 500 m

 

·       700, 900, 1030, 1200, 1800

Goście zakwaterowani zostaną w hotelu przy Parku Wodnym w dniu 1 czerwca (piątek).
W sobotę rano śniadanie w hotelu i o godz. 830 wyjazd autokarem do kościoła (auta zostawiamy na hotelowym parkingu). Po uroczystościach w kościele udajemy się autokarami na miejsce jubileuszu. Goście hotelowi w niedzielę (3 czerwca) otrzymają śniadanie.

Załączamy informacje o kursowaniu autobusu z dworca PKP do hotelu w piątek (dzień roboczy) oraz z hotelu na dworzec w niedzielę. Przekazujemy także mapkę naszego miasta z zaznaczeniem miejsc zakwaterowania i uroczystości:

H – hotel

K – kościół św. Stanisława ( w centrum miasta)

P - kościoły                       

 https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolskie-Stowarzyszenie-Internowanych-i-Represjonowanych-452305558165207/ 
 Udział wezmą: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Beata Szydło,   Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes IPN, Wojewoda Mazowiecki, min. Jan J. Kasprzyk, min. K. Tchórzewski,   władze regionu i miasta.
                        
                      
     
                      

                      
 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Internowanych i Represjonowanych

 

kieruje

Zaproszenie

na

 

uroczystości poświęcone 20-leciu Stowarzyszenia

w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

w dniu 2 czerwca 2018 r. w Siedlcach. 

Program uroczystości: 

  900 - 1100   Msza św. w par. św. Stanisława w Siedlcach

                   wspólna fotografia

                   złożenie kwiatów przy Ścianie Pamięci Narodowej, popiersiu T. Kościuszki
                   i pomniku św. Jana Pawła II

1100  - 1400  konferencja

                   wręczenie odznaczeń

                   wystąpienia gości

                   wspólna fotografia

1400 - 1500    obiad

1500  - 1540  koncert artystyczny

1545  -  1900  czas swobodny przy kawie i cieście

1900             kolacja

2200              powrót do hotelu

  W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Januszem Olewińskim: tel. 504 936 104, mail: interna.pl@wp.pl  Odpłatność od osoby 55,-zł na rachunek nr 13 9194 0007 0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „darowizna jubileuszowa”. Warunkiem uczestniczenia jest dokonanie wpłaty najpóźniej do dnia 5 maja br. oraz przesłania imiennej listy uczestników w związku z zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych w  dniach 1-3 czerwca br. W sobotę wyjazd z hotelu autokarem o godz.  830 po śniadaniu.

Swój udział zapowiedzieli działacze opozycji z
Białegostoku, Białej Podlaskiej, Białogardu, Bydgoszczy, Chełma, Chodzieży Częstochowy, Elbląga, Ełku, Gdańska, Giżycka, Gliwic, Katowic, Kielc, Koszalina, Krasnegostawu, Lublina, Łodzi, Mrągowa, Klapkowic, Koszalina, Krasnegostawu, Mrągowa, Olsztyna, Piły, Piszu, Poznania, Puław, Radomska, Rzeszowa, Skarżyska Kamiennej, Szubina, Szczecina, Świdnika, Świecia, Świeradowa, Tarnowskich Gór, Terespola, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zambrowa, Zamościa z terenu b. woj. siedleckiego: Garwolina, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa oraz Siedlec.

Poczty sztandarowe: Policji, Garnizownu WP, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego,   Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, Komisji Zakładowych "S" oraz stowarzyszeń represjonowanych z całego kraju.

 

 

  

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja