Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Statut
 

 Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 czerwca 2021 r. uchwaliło nowy statut oraz podjęło uchwały m.in. o wysokości wpisowego i skladek czlonkowskich - patrz: https://internowani-represjonowani.pl/


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 221309 odwiedzającyosób.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja