Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Uprawnienia weterana
 
     Uprawnienia weteranów. 

Siedlce, dnia 22 czerwca 2017 r.

W związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych informujemy, że Urząd ds. Kombatantów przygotowuje szeroką informację w tej sprawie. Osoby posiadające status działacza, a pragnące otrzymywać świadczenie pieniężne (402,72 zł), będą zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (obecnie opracowywanego przez Urząd Kombatantów) o przyznanie tego świadczenia. Przyznane ono zostanie na stałe, wolne od podatku i nie będzie wliczane  do dochodu. Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia 2017 r.   Największe nasze uprawnienia, jakie mamy, to do prawnej i materialnej dyskryminacji, w tym emerytalno-rentowej.   

  Oprócz ww. uprawnień osoba represjonowana może starać się o niewielkie
  wsparcie. Informacje, jak uzyskać takie uprawnienia znajdują się pod linkiem:
  http://archiwum.udskior.gov.pl/Jak,uzyskac,uprawnienia,dzialacza,opozycji,
  antykomunistycznej,lub,osoby,represjonowanej,z,powodow,politycznych,
  1344.html
  Posiadając status dzialacza opozycji możemy ubiegać się o świadczenie pieniężne,
  które wynosi 400,-zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc finansową. Informacje
  na stronie: 
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html.
  Poza tym możemy wystąpić do Urzędu Kombatantów o sfinansowanie pobytu
  w sanatorium. Informacje na stronie:
  http://internowani-represjonowani.pl.tl/Sanatoria%2C-uzdrowiska.htm
  Patrz też informacje pod zakładką: "sanatoria, uzdrowiska" oraz "Urząd
  ds. Kombatantów".
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 111266 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=