Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Uprawnienia weterana
 
     Uprawnienia weteranów. 
      Ważne!!!
     Od dnia 31 sierpnia 2017 r. osobom represjonowanym posiadającym odpowiedni status i legitymację wydaną przez Urząd Kombatantów przysługują uprawnienia, które znajdziemy pod poniższym linkiem: 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej.html   

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/komunikat-o-uprawnieniach-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osob-represjonowanych-z-powodow-politycznych,art878/  

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzia%C5%82acze-opozycji-i-osoby-represjonowane/524-pomoc-pieni%C4%99%C5%BCna-na-leczenie-uzdrowiskowe-w-2017-r.html

http://ops.brzeszcze.pl/pomoc-dla-opozycji-antykomunistycznej/

http://www.rp.pl/Zdrowie/308229952-Dzialacze-opozycji-antykomunistycznej-bez-kolejki-u-lekarza-i-w-aptece.html  - uprawnienia bez kolejki...


   Siedlce, dnia 15 lipca 2017 r.

Aby uzyskać Decyzję Prezesa IPN niezbędną do uzyskania statusu działacza opozycji lub osoby represy wypełnic formularz i przesłać do IPN link: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html  Po otrzymaniu decyzji postępujamy jak niżej opisano.
W związku ze znowelizowaną ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych informujemy, że Urząd ds. Kombatantów przygotował szeroką informację w tej sprawie. Osoby posiadające status działacza, a pragnące otrzymywać świadczenie pieniężne (402,72 zł), będą mogły złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Przyznane ono zostanie na stałe, jest wolne od podatku i nie będzie wliczane  do dochodu.
Wniosek o świadczenie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
Druki wniosku na stronie: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej/837-formularze-wed%C5%82ug-stanu-prawnego-obowi%C4%85zuj%C4%85cego-od-dnia-31-sierpnia-2017-roku.html

i następnie kliknąć ikonkę "Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego".

  Największe nasze uprawnienia, jakie mamy, to do prawnej i materialnej dyskryminacji, w tym emerytalno-rentowej.   

  Oprócz ww. uprawnień osoba represjonowana może starać się o niewielkie
  wsparcie. Informacje, jak uzyskać takie uprawnienia znajdują się pod linkiem:
  http://archiwum.udskior.gov.pl/Jak,uzyskac,uprawnienia,dzialacza,opozycji,
  antykomunistycznej,lub,osoby,represjonowanej,z,powodow,politycznych,
  1344.html
  Posiadając status dzialacza opozycji możemy ubiegać się o świadczenie pieniężne,
  które wynosi 400,-zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc finansową. Informacje
  na stronie: 
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html.
  Poza tym możemy wystąpić do Urzędu Kombatantów o sfinansowanie pobytu
  w sanatorium. Informacje na stronie:
  http://internowani-represjonowani.pl.tl/Sanatoria%2C-uzdrowiska.htm
  Patrz też informacje pod zakładką: "sanatoria, uzdrowiska" oraz "Urząd
  ds. Kombatantów".
  Jakie uprawnienia daje znowelizowana 8 czerwca 2017 r. ustawa o działaczach opozycji?
 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, internowania - uwzględnia się w wymiarze podwójnym.

 2. W zakresie świadczeń medycznych poza kolejnością bez skierowania do: 1)     ginekologa i położnika; 2) dentysty; 3) dermatologa; 4) wenerologa; 5) onkologa; 6) okulisty; 7) psychiatry; chorych na gruźlicę; 9) zakażonych wirusem HIV; 10) uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

 Weteranom
 życzymy dużo zdrowia i jeszcze więcej cierpliwości!
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 121949 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=