Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Oświadczenia
 
   Oświadczenie Zarządu.                                      Siedlce, dnia 10.06.2017 r. 

 W sprawie nazwy naszej organizacji Zarząd oświadcza, co następuje:

1.    1.    walne zgromadzenie członków w dniu 27.09.2003 r. przyjęło
  nazwę organizacji o brzmieniu: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie
  Internowanych i Represjonowanych” (§1 statutu),


 2.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
  Polskiej” (
§ 4 statutu), 

3.    3.     Stowarzyszenie posiada swoje oddziały w kraju,

 4.     ilość członków z poza regionu siedleckiego wynosi ponad 65%,

5     5.     Stowarzyszenie rozpoznawalne jest wyłącznie pod obecną nazwą.

 Zarząd oświadcza, że zmiana nazwy organizacji spowodowałaby
 utratę dotychczasowego bogatego dorobku i na swój autorytet musiałaby
 pracować od początku. Tym samym organizacja nasza utraciłaby autorytet
 wśród własnych członków i związku z powyższym zmiana nazwy
 organizacji nie jest wskazana.Grudzień 2015 r.Pod oświadczeniem podpisało kilkadziesiąt osób z całego kraju obecnych na spotkaniu.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 118397 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=