Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Deklaracja
 

  Deklaracja:
  Gospodarstwo ekologiczne k. Kałuszyna (okolice Mińska Mazowieckiego) oferuje i zaprasza na (darmowy)  pobyt osoby represjonowane z rodziną (lub bez).
Oferentem jest członek Stowarzyszenia.
Kontakt:  tel. 25/ 752 61 90.

 

                  OGÓLNOPOLSKIE  STOWARZYSZENIE INTERNOWANYCH i REPRESJONOWANYCH
                                                z siedzibą w SIEDLCACH
 
                       DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nazwisko  i imię (imiona)
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Data i miejsce urodzenia
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Adres zamieszkania, telefon, mail
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Rodzaje represji: internowanie, aresztowanie, uwięzienie od-do, inne.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Wymienić dokumenty potwierdzające represje
 
 
 
 
 Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia i deklaruję   przystąpienie do niego. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, uchwał władz oraz zasad  moralnych.
 Oświadczam, że nie byłem współpracownikiem służb bezpieczeństwa w PRL.
 
 
  ............................                                          ................................
      Data                                                                  Własnoręczny podpis
 
 
 
 
 Decyzja Zarządu o przyjęciu na członka Stowarzyszenia:
 
 
 
 Data:                                                                                                                        Zarząd:

      http://fundacjagp.pl/index.php/statusy-pokrzywdzonych/53-janusz-olewinski
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 109346 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=