Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Urząd ds. Kombatantów - konkursy, dotacje
 

      
       
  
       
  
        
                    
W dniach 5 – 9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało dla młodzieży szkolnej ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowaczego w Siedlcach ze środków pozyskanych z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych rajd szlakiem patriotycznym po Bieszczadach.

Zrealizowane zadanie miało charakter edukacyjno – informacyjny, upamiętniający miejsca pamięci narodowej i osoby z nimi związane. Rajd przybliżył młodzieży wydarzenia z historii Polski oraz ofiarność i poświęcenie się pokolenia wcześniejszego dla wspólnego dobra i odzyskania niepodległości Polski.

Rajd miał bardzo pozytywny oddźwięk w społeczności szkolnej młodzieży, a echa zrealizowanego zadania słyszane są do chwili obecnej.

W świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego pokolenia zostało zaszczepione na trwałe pielęgnowanie polskości. Pozwoliło na rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Znacznie wspomogło rodziny tej młodzieży w procesie ich patriotycznego wychowania w duchu kultury oraz tradycji narodowej.

Rajd szlakiem patriotycznym w Bieszczadach był dla młodzieży znaczącym wsparciem w ich rozwoju psychofizycznym i społecznym, jako osób niepełnosprawnych, poprzez upowszechnienie krajoznawstwa i dostępu do turystyki patriotycznej. Spowodowało to także uaktywnienie się młodzieży społecznie na rzecz wspólnoty i pozwoliło na rozwój ich kompetencji, umiejętności i odpowiedzialności.

Realizacja zadania miała pozytywny wpływ na wyrównanie szans uczestnictwa w tradycji narodowej i kulturze młodzieży w porównaniu z ich rówieśnikami – pełnosprawnymi, z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Zakładane cele rajdu patriotycznego zostały osiągnięte w maksymalnym wymiarze dzięki sfinansowaniu przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W imieniu mlodzieży i własnym wyrażamy wdzięczność i serdeczne podziękowanie Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia, bez którego rajd nie byłby możliwy.

Patrz link: http://www.soszw.siedlce.pl/rajd-szlakiem-patriotycznym-bieszczadach-5-9-czerwca-2017.html

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 142941 odwiedzającyosób.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=